กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของพลเมือง

(VOVWORLD) - กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือการรวบรวมยกระดับข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาให้กลายเป็นกฎหมาย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมขององค์กรและบุคคล กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและไม่ขัดขวางการปฏิบัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก

กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของพลเมือง - ảnh 1

 

ตามดัชนีระหว่างประเทศ เวียดนามอยู่อันดับที่ 100 ในโลกและอยู่อันดับสุดท้ายในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำจึงทำให้เมื่อปี 2017 ระบบข้อมูลในเวียดนามถูก hack เกือบ 1 หมื่น 5 พันครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายเกือบ  12 ล้าน 3 แสนล้านด่ง ส่วนใน 5 เดือนแรกของปี 2018 สำนักงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า มีการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตใส่เวียดนามกว่า 4 พันครั้ง เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกว่า 300% ซึ่งทำให้เวียดนามประสบความเสี่ยงมากมายก่อนเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

การจัดทำกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่ถูกต้อง

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การที่เวียดนามจัดทำกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่สร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ ความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมขององค์กรและบุคคล นาง เลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า “ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในหลายปีมานี้ ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหลายประเทศ องค์การทั้งในระดับภูมิภาคและโลก การโจมตีทางอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านรูปแบบและขอบเขต มีลักษณะเป็นการโจมตีข้ามชาติ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกัน ความพยายามเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตยังคงประสบอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการขาดกลไกทางนิตินัยและทักษะค้ำประกันความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การจัดทำกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน”

ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของพลเมือง

กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือการแปรและรวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตของเวียดนามที่ผ่านมาให้กลายเป็นกฎหมาย ซึ่งได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม สิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมขององค์กรและบุคคล ในการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลังการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ยืนยันถึงเรื่องนี้ว่า “ขอบเขตปรับปรุงกฎหมายนี้กล่าวถึง 3 กลุ่ม นั่นคือความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมและสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมขององค์กรและบุคคล ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากพวกเราเน้นถึงความมั่นคงแห่งชาติและการค้ำประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมมากเกินไปก็จะละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลหรือสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสถานประกอบการไม่ว่าจะใช้อินเตอร์เน็ตอยู่หรือไม่ เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาทั้งหมดเพื่อค้ำประกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และกฎหมายฉบับนี้ป้องกัน ลงโทษและต่อต้านพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตตามกฎหมายก็จะไม่สร้างอุปสรรคให้แก่ทุกคนและได้รับการปกป้องตามกฎหมาย”

กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตไม่มีข้อกำหนดใดที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพด้านการสื่อสารของพลเมือง โดยมีเพียงแต่ระบุพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายในการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพด้านการสื่อสารที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา สำหรับปัญหานี้ ในการลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดด่งนาย นาย หวอวันเถือง สมาชิกกรมการเมืองและหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ย้ำว่า “ต้องยืนยันว่า การจัดทำและอนุมัติกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง หากอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติสิทธิ์นี้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมือง พลเมืองกับสังคมและพลเมืองกับรัฐ”

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและไม่ขัดขวางการปฏิบัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตไม่มีเป้าหมายขัดขวางนักลงทุนต่างชาติ หากช่วยให้กิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตมีความโปร่งใสมากขึ้น การมีข้อกำหนดที่เข้มงวดทางอินเตอร์เน็ตต่อสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้สถานประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมประกอบธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตในเวียดนาม การจัดทำกฎหมายนี้ก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและไม่ขัดขวางการปฏิบัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด