กระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนาม-สวิตเซอร์แลนด์

(VOVworld)- การที่ผู้นำวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์เลือกเวียดนามเป็นประเทศแรกเพื่อเดินทางไปเยือนหลังจากรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016 ได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือกับเวียดนามของสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งของประธานวุฒิสภา อันจะช่วยเปิดโอกาสแห่งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศในกรอบรัฐสภา รวมถึงด้านการค้าและการศึกษา


(VOVworld)- ตามคำเชิญของนาง เหงวียนถิกิมเงินประธานรัฐสภาเวียดนาม คณะผู้แทนสภาแห่งรัฐสวิตเซอร์แลนด์หรือวุฒิสภานำโดยนาย อิโว บิสโจฟเบอร์เดอร์ ประธานสภาฯได้เดินทางมาเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่28-31มีนาคม ซึ่งการที่ผู้นำวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์เลือกเวียดนามเป็นประเทศแรกเพื่อเดินทางไปเยือนหลังจากรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016 ได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือกับเวียดนามของสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งของประธานวุฒิสภา อันจะช่วยเปิดโอกาสแห่งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศในกรอบรัฐสภา รวมถึงด้านการค้าและการศึกษา

กระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนาม-สวิตเซอร์แลนด์ - ảnh 1

ในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้ ประธานวุฒิสภา อิโว บิสโจฟเบอร์เดอร์ ได้มีการเจรจากับประธานรัฐสภาเวียดนาม เข้าพบประธานประเทศ และพบปะกับกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์กับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม

ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในหลายด้าน

เวียดนาม-สวิตเซอร์แลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี1971 ซึ่งในช่วง46ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทวิภาคีได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งและเกิดประสิทธิผลในหลายด้าน โดยบนเส้นทางแห่งการพัฒนาและผสมผสานกับระหว่างประเทศ เวียดนามได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากสวิตเซอร์แลนด์เสมอโดยเฉพาะในการเพิ่มทักษะของกลไกระเบียบการเพื่อภารกิจการปฏิรูปราชการ การพัฒนาการเกษตร การแก้ปัญหาความยากจนและการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขเป็นต้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ

ด้านความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีในช่วงหลายปีมานี้ก็มีก้าวพัฒนาที่ข้ามขั้น โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนามในยุโรปและได้สงวนสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆแก่เวียดนามเช่น ระบบการให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือจีเอสพี ระเบียบการต่อชาติที่ได้รับความอนุเคาระห์ยิ่งหรือ เอ็มเอฟเอ็น เป็นต้น นอกจากนี้ทั้งสองประเทศกำลังผลักดันการค้าทวิภาคีผ่านข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ โดยข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอระหว่างเวียดนามกับกลุ่มการค้าเสรียุโรปหรืออีเอฟทีเอที่เริ่มกระบวนการเจรจาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2012และผ่านการเจรจามาแล้ว14รอบและสวิตเซอร์แลนด์ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาเพื่อลงนามข้อตกลงนี้โดยเร็ว ส่วนการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างสองประเทศก็เป็นไปอย่างเข้มแข็ง โดยในรอบ7เดือนต้นปี2016 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนอยู่ที่731ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ85เมื่อเทียบกับปี2015 ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มี100โครงการลงทุนในเวียดนามที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแปรรูปและพลังงานรวมยอดเงินทุนกว่า2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นเวียดนามก็เป็น1ใน8ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยคำมั่นสงวนเงิน90ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวียดนามตั้งแต่ปี2016-2020

ในด้านการศึกษาฝึกอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือเวียดนามปฏิบัติโครงการต่างๆด้านการบริหารและฝึกอบรมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภาคการเงิน ธนาคารและการบริหารธุรกิจ ทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรมในโอกาสที่อดีตประธานประเทศเหงวียนมิงเจียดเยือนสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2010

สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของอดีตประธานรัฐสภาเวียดนาม เหงวียนซิงหุ่ง เมื่อปี2014 และรองประธานรัฐสภาต่อถิฟ้องเมื่อเดือนตุลาคมปี2016 ซึ่งในการเยือนเหล่านี้ผู้นำรัฐสภาได้เห็นพ้องในการกระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประสานความร่วมมือกันในเวทีระหว่างประเทศและทั้งสองฝ่ายต่างได้จัดตั้งกลุ่มสส.มิตรภาพทวิภาคีแล้ว

โอกาสแห่งความร่วมมือใหม่

การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของประธานสภาแห่งรัฐสวิตเซอร์แลนด์มีขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองประเทศกำลังพัฒนาอย่างดีงาม เป็นการสานต่อนโยบายการเเลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ผลักดันการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบของรัฐสภาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ที่น่าสนใจคือในกรอบการเยือน ประธานสภาแห่งรัฐสวิตเซอร์แลนด์ยังได้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์และกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม ซึ่งจะช่วยผลักดันกระบวนการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มการค้าเสรียุโรปกับเวียดนามเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเวียดนามพัฒนาการศึกษาคุณภาพสูง โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ

การเยือนเวียดนามครั้งนี้ยังถือเป็นการเยือนครั้งแรกของประธานสภาแห่งรัฐสวิตเซอร์แลนด์นับตั้งแต่ปี1999 ซึ่งจากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีงามในเวลาที่ผ่านมา การเยือนเวียดนามของนาย อิโว บิสโจฟเบอร์เดอร์ ประธานสภาแห่งรัฐสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดโอกาสใหม่เพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคี มีส่วนร่วมยืนยันถึงบทบาทของเวียดนามที่เป็นหนึ่งในสองหุ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด