กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติคือแนวทางยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติเวียดนาม

(VOVworld)- รายงานการเมืองของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยได้ยืนยันว่า กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติคือแนวทางยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติเวียดนาม เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาและพิทักษ์ปิตุภูมิ เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศได้แสดงความปรารถนาว่า พรรคจะสานต่อและพัฒนาบทเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มมหาสามัคคีเพื่อแสดงบทบาทเป็นแกนหลักของกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติในสภาวการณ์ใหม่


(VOVworld)- รายงานการเมืองของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยได้ยืนยันว่า กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติคือแนวทางยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติเวียดนาม เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาและพิทักษ์ปิตุภูมิ เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศได้แสดงความปรารถนาว่า พรรคจะสานต่อและพัฒนาบทเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มมหาสามัคคีเพื่อแสดงบทบาทเป็นแกนหลักของกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติในสภาวการณ์ใหม่

กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติคือแนวทางยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติเวียดนาม - ảnh 1

นับตั้งแต่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้นำการปฏิวัติเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน พลังความสามัคคีชนทั้งชาตินับวันได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างเกียรติประวัติอันล้ำค่าของชาติและแนวทางในเชิงวิทยาศาสตร์ของลัทธิมาคเลเนินและแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติ นายฝามเท้เหยียวด อดีตประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ได้สามัคคีประชาชนทุกชั้นชนเพื่อสร้างเป็นพลังรวมที่แข็งแกร่งที่นำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในกระบวนการต่อสู้กับนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเพื่อกู้ชาติ ในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานในปัจจุบันกระบวนการสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติก็ต้องตอบสนองเงื่อนไขใหม่ดังนั้นพรรคต้องเชิดชูร่มธงแห่งมหาสามัคคีชนทั้งชาติต่อไป“ผมคิดว่าหากเราอยากส่งเสริมพลังความสามัคคีชนทั้งชาติ พรรคต้องส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรพรรค ต้องมีความสามัคคีตั้งแต่ส่วนกลางเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนเรียกร้องให้พรรคปฏิบัติแนวทางนโยบายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จ ถ้าทำได้เราก็จะสามารถส่งเสริมพลังกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติได้เต็มที่เพื่อปฏิบัติภารกิจการพัฒนาประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างสำเร็จ”

ในแนวทางการพัฒนาการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในตลอด85ปีที่ผ่านมา การธำรงเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นรายงานการเมืองของสมัชชาพรรคสมัยที่12ก็ได้ยืนยันว่า กลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติคือแนวทางยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติเวียดนาม เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์และพัฒนาปิตุภูมิ รองศ.ดร. ฝามซวนหั่ง จากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ฮานอยได้กล่าวว่า ภารกิจการปฏิวัติเวียดนามที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำนั้นจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีการสนับสนุนและส่วนร่วมของประชาชน มีแต่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประชาชนผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น พรรคถึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคที่กุมอำนาจในปัจจุบันได้สำเร็จ ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน บทบาทของพรรคในการสร้างสรรค์และพัฒนากลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติก็ต้องมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในฐานะเป็นองค์กรแกนหลักของกลุ่มมหาสามัคคีเพราะพลังของประชาชนทั้งประเทศจะสร้างเป็นพลังอันแข็งแกร่งของชาติ

รายงานการเมืองของสมัชชาพรรคสมัยที่12ก็ได้ระบุว่า มหาสามัคคีชนทั้งชาติต้องอาศัยพื้นฐานการสร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในสังคม ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน ทุกแนวทางของพรรคและนโยบาย กฎหมายของรัฐต้องเพื่อประชาชน นักกฎหมาย บุ่ยซวนดึ๊ก แสดงความเห็นว่า“มหาสามัคคีชนทั้งชาติต้องอาศัยพื้นฐานการสร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของทุกคนในสังคม ต้องสามัคคีทั้งในภาคการเมืองและในกระบวนการปฏิวัติ ในฐานะเป็นพรรคกุมอำนาจ ต้องสร้างกลุ่มมหาสามัคคีที่เข้มแข็งตามแนวทางที่ตั้งไว้”

ด้วยความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงใหม่และการนำที่ดีเยี่ยมของพรรคและอนาคตที่สดใสของประเทศ ประชาชนทุกภาคส่วนต่างแสดงความปรารถนาว่า จากสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 พลังความสามัคคีของชนทั้งชาติจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนายิ่งขึ้น ทั้งกองทัพและประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกับพรรคและรัฐพัฒนาพลังภายใน ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ ฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายเพื่อปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง การป้องกันประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อพัฒนาและพิทักษ์ปิตุภูมิเวียดนามให้เจริญเข้มแข็งและมั่นคงตลอดกาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด