การต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - จากการสานต่อผลสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศปี 2018 ในปี 2019 เวียดนามจะเข้าร่วมกิจกรรมการต่างประเทศในกรอบกลไกความร่วมมือพหุภาคีและฟอรั่มต่างๆของโลกอย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยให้เวียดนามยืนยันถึงชื่อเสียงและการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ
 การต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 1ผู้นำเวียดนามถ่ายภาพร่วมกับนาย Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธานฝ่าย บริหาร WEF และหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม (VNA)

ท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อนในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2018 เวียดนามได้ส่งเสริมกลไกพหุภาคีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาติ อีกทั้งร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขความท้าทายต่างๆ

บทบาทและสถานะใหม่ของเวียดนาม

ในปี 2018 กิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามได้รับการขยายทั้งในด้านกว้างและส่วนลึก ซึ่งผลสำเร็จในงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามได้รับการชื่นชมจากเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญๆระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับอาเซียน โดยนาย บอร์ก เบรนด์ ประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลก หรือ  WEF ได้กล่าวถึงความสำเร็จและนิมิตรหมายของเวียดนามในฟอรั่มดังกล่าวว่า

“ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับอาเซียนที่จัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนามคือการประชุมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ WEF ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกในตลอด 27ปีที่จัดฟอรั่มนี้ เวียดนามมีการพัฒนาที่น่าประทับใจ ซึ่งการประชุม WEF อาเซียนที่เวียดนาม ได้ดึงดูดผู้นำประเทศต่างๆและผู้บริหารสถานประกอบการระดับโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทาง WEF ชื่นชมเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมดังกล่าว”

ความสำเร็จของ WEF เกี่ยวกับอาเซียน 2018 ได้สร้างนิมิตรหมายใหม่ให้แก่เวียดนาม ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการยืนยันถึงบทบาทเป็นผู้เดินหน้าของเวียดนามในกลุ่มอาเซียนในการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกกลุ่ม นาง Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกย่านเอเชียแปซิฟิกได้เผยว่า

“เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่สำคัญในกลุ่มอาเซียน มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตใจแห่งการประกอบธุรกิจ โดยสะท้อนจากกลุ่มสตาร์ทอัพพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนั้น เวียดนามจะมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาคมอาเซียน”

การที่ประเทศต่างๆให้ความสำคัญต่อบทบาทและสถานะของเวียดนามที่นับวันได้รับการยกระดับให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลกยังสะท้อนจากการที่เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติและได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหรือจี 7 

 การต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 2ภาพการสัมมนาระหว่างประเทศ "เวียดนามกับสหประชาชาติ การลงสมัครและแผนการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 (VNA) 

ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างมั่นใจ

การเป็นฝ่ายรุกและสถานะของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกผ่านการเข้าร่วมการสร้างสรรค์และกำหนดกลไกต่างๆในภูมิภาคและโลก ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและสร้างความมั่นใจให้แก่เวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆในอนาคต รวมถึงการลงสมัครชิงตำแหน่งประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2020-2021 โดยเวียดนามหวังว่า ส่วนร่วมต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2008-2009 รวมทั้งบทบาทและสถานะของเวียดนามในปัจจุบัน จะทำให้ประเทศต่างๆมีความเชื่อมั่นต่อเวียดนามมากขึ้นเพื่อให้เวียดนามมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติมากขึ้น นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เผยว่า

“นี่คือทั้งโอกาสและความท้าทายของเวียดนามเพื่อตอบสนองความคาดหวังของประเทศต่างๆ ซึ่งเวียดนามต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนอกจากให้ความสนใจต่อปัญหาต่างๆของประเทศและภูมิภาคแล้ว ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหาระดับโลกต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคง สันติภาพและการปะทะในประเทศต่างๆ”

ควบคู่กับการลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2020-2021 เวียดนามยังเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยได้ส่งทหารเสนารักษ์ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศซูดานใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เวียดนามอยากมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพในโลก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฝ่ามบิ่งมิงได้ย้ำว่า

“ประเทศต่างๆตั้งความหวังเกี่ยวกับการเข้าร่วมของเวียดนามในกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพราะเป็นประเทศที่มีเกียรติประวัติแห่งการปกป้องประเทศที่รุ่งโรจน์ ซึ่งภาพทหารเวียดนามเป็นภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในเขตที่มีการปะทะ ดังนั้น การเข้าร่วมของเวียดนามในกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก”

เมื่อปี 2010 เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียน ทั้งนี้ จากการสร้างนิมิตรหมายที่สำคัญในกิจกรรมระหว่างประเทศในเวลาที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้ว่า เวียดนามมีความมั่นใจในการผลักดันกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการพัฒนา อันเป็นการยืนยันถึงสถานะและบทบาทของเวียดนามในแผนยุทธศาสตร์ต่างๆของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด