การทูตวัฒนธรรมเวียดนามผสมผสานแต่ไม่ละลาย

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ การทูตวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมหลายอย่างให้เป็นผลสำเร็จและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ คนและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลของอนุสัญญาปี๑๙๗๒ว่าด้วยมรดกโลกของสหประชาชาติ...

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ การทูตวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมหลายอย่างให้เป็นผลสำเร็จและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ คนและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลของอนุสัญญาปี๑๙๗๒ว่าด้วยมรดกโลกของสหประชาชาติซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายของการผสมผสานอย่างเข้มแข็งของเวียดนามและ เนื่องจากการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งแบบบูรณาการ รวมทั้งการทูตวัฒนธรรมได้ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามที่ฝักใฝ่สันติภาพและ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ได้มีความใกล้ชิดกับโลกมากขึ้น

การทูตวัฒนธรรมเวียดนามผสมผสานแต่ไม่ละลาย - ảnh 1
อ่าวฮาลอง(Photo: vannghe)

ปี๒๐๑๓ งานด้านการทูตวัฒนธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและผนึกแน่นกับการทูตการเมืองและการทูตเศรษฐกิจและแนะนำอย่างแข็งขันเพื่อให้มิตรประเทศเข้าใจเวียดนามมากขึ้น การทูตวัฒนธรรมยังช่วยให้สำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เวียดนามบนเวทีโลกอย่างเข้มแข็ง

คุณค่าวัฒนธรรมของเวียดนามได้รับการเชิดชู

นอกจากเอกสารสำเนามรดกต่างๆของเวียดนาม เช่น เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหว่างแถ่งทังลอง กำแพงราชวงศ์โห่ การร้องเพลงพื้นเมืองทำนองซวานและ ประเพณีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมรูปธรรมและนามธรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือUNESCOตั้งแต่ปีก่อนๆแล้ว มาปี๒๐๑๓ ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื่อภาคใต้ก็ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ  นายเยืองวันกว้าง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำUNESCO ได้กล่าวว่า“พวกเราเห็นว่า มรดกต่างๆที่ได้รับการรับรองเช่นนี้ถือเป็นความสำเร็จของการทูตเวียดนาม โดยเฉพาะ การทูตวัฒนธรรมเนื่องจากพวกเราได้มีแนวทางต่างประเทศที่ถูกต้อง และแนวทางการผสมผสานอย่างทันการณ์ รวมทั้งการผสมผสานด้านวัฒนธรรม พวกเราได้ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์มรดกพร้อมทั้งใช้ประโยชน์มรดกเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จนี้ได้มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จต่างๆ”

กระชับความสามัคคีและสัมพันธไมตรี

ปี๒๐๑๓ก็เป็นปีที่เวียดนามจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ๔๐ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศโดยผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางศิลปะวัฒนธรรม นิทรรศการ และวันวัฒนธรรมเวียดนามในญี่ปุ่น ฟินแลนด์และฝรั่งเศสซึ่งช่วยให้ประชาชนประเทศเหล่านี้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเวียดนามมากยิ่งขึ้นและช่วยขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกในหลายด้านดังที่ท่านดว่านซวนฮึง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จัดขึ้นอย่างคึกคักในปี๒๐๑๓ในทั้งสองประเทศได้ช่วยให้ปีมิตรภาพเวียดนาม–ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย“ปีที่ผ่านมาเป็นปีหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ ชาวญี่ปุ่นและชาวเวียดนามมีความเข้าใจกันมากขึ้น  ในฐานะเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่น ผมรู้สึกว่า ความไว้วางใจกันระหว่างประชาชนและผู้นำทั้งสองประเทศได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม– ญี่ปุ่น”

การทูตวัฒนธรรมเวียดนามผสมผสานแต่ไม่ละลาย - ảnh 2
ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื่อภาคใต้(baomoi.com)

วัฒนธรรมเวียดนามผสมผสาน

อาจยืนยันได้ว่า ปี๒๐๑๓เป็นปีที่การทูตวัฒนธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งบนเจตนารมณ์ของเอกสารสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม สมัยที่๑๑ และยุทธศาสตร์การทูตวัฒนธรรมจนถึงปี๒๐๒๐ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลนั่นคือ“สร้างความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับการผสานผสานด้านวัฒนธรรม เชื่อมโยงการทูตวัฒนธรรมกับการทูตการเมืองและการทูตเศรษฐกิจ แนะนำอย่างแข็งขันเพื่อให้มิตรประเทศเข้าใจเวียดนาม เข้าร่วมองค์การวัฒนธรรมพหุภาคี ใช้ประโยชน์จากโครงการและแนวคิดของUNESCOเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามให้สูงเด่นบนเวทีโลก”ซึ่งเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมโลกในเชิงรุกอย่างแข็งขันของเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ ปี๒๐๑๓ นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลของอนุสัญญาปี๑๙๗๒ว่าด้วยมรดกโลกของสหประชาชาติซึ่งถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่และแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อเวียดนาม ท่านเหงวียนแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม หัวหน้าคณะกรรมการUNESCOเวียดนามได้กล่าวว่า“ผมคิดว่า ก่อนอื่นคือสถานะของพวกเรา พวกเราได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อสภาบริหารและสำนักงานบริหารสำคัญของUNESCO  นอกจากนี้ ในเวลาที่ผ่านมา  ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับUNESCOดีมาก เวียดนามมีความคิดสร้างสรรค์ผลักดันความสามัคคีของบรรดาสมาชิกUNESCOอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ กุญแจสู่ความสำเร็จคือส่วนร่วมของเวียดนามให้แก่UNESCO  เวียดนามก็เป็นประเทศและเป็นประชาชาติที่มีวัฒนธรรมนับพันปีที่ได้รับการยอมรับจากมิตรประเทศและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมมากมายที่ได้รับการรับรองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 สำหรับกิจกรรมการทูต บางกรณีต้องใช้วัฒนธรรมเดินนำการเมืองโดยอาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในขณะที่ยังไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการและวัฒนธรรมอาจเป็นสะพานเชื่อมนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแล้ว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะช่วยให้ประเทศต่างๆกระเถิบเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้น
ในประวัติศาสตร์การทูตเวียดนาม การทูตวัฒนธรรมถูกใช้หลายครั้งเพื่อแก้ไขการพิพาทจนเป็นผลสำเร็จ และสร้างสรรค์สัมพันธไมตรีอย่างยั่งยืนกับประเทศต่างๆ ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวให้แก่การทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังที่เข้มแข็งให้แก่สถานะของเวียดนามบนเวทีโลกจึงเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในงานด้านต่างประเทศของเวียดนามในปี๒๐๑๔./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด