การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ – หน้าที่ที่สำคัญของปี 2014

(VOVworld) – หลังจากที่รัฐธรรมนูญได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสมัยที่ 13และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2014 เป็นต้นไป หน้าที่ที่สำคัญสองประการคือการประชาสัมพันธ์และการแก้เอกสารกฎหมายเพื่อให้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง

(VOVworld) – หลังจากที่รัฐธรรมนูญได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสมัยที่ 13และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2014 เป็นต้นไป หน้าที่ที่สำคัญสองประการคือการประชาสัมพันธ์และการแก้เอกสารกฎหมายเพื่อให้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง

การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ – หน้าที่ที่สำคัญของปี 2014 - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามลงนามอนุมัตรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การปฏิบัติรัฐธรรมนูญต้องการการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของประชาชน ทางการปกครองและหน่วยงานทุกระดับภายใต้การนำของพรรคสาขาทุกระดับ การชี้นำอย่างเคร่งครัดของทางการปกครอง การประสานงานของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและองค์กรมวลชนต่างๆ
การประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญให้กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเนื้อหาใหม่ของรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญ ดังนั้นองค์การสื่อสารมวลชนได้เปิดคอลั่มเฉพาะหรือพิมพ์จำหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นายเลมิงห์ทง รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภาเผยว่า “ หน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และให้การศึกษาด้านกฎหมายต้องเป็นหน่วยงานเดินหน้าในการประชาสัมพันธ์เนื้อหาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นี่คือหน้าที่หลักของสื่อมวลชนเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เจตนารมณ์และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิตสังคมในทุกแง่มุม ช่วยให้ประชาชนทุกคนมีความเข้าใจเนื่อห้าของรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและง่ายขึ้น
ควบคู่กันนั้น สื่อมวลชนก็ต้องเป็นผู้ปกป้องรัฐธรรมนูญและร่วมต่อต้านทัศนคติที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นายเลวันเงียม อธิบดีกรมสารนิเทศการต่างประเทศสังกัดกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เผยว่า ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อต่อต้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง “เราต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ระยะยาว โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ สองคือ การประชาสัมพันธ์นั้นต้องเป็นฝ่ายรุก ก่อนหน้านี้เรามักทำการประชาสัมพันธ์เฉพาะตอนมีปัญหาเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาและยกระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ ต้องเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ เพื่อให้รัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตสังคมอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทุกระดับต้องเน้นการวิจัยและศึกษาเนื้อหารัฐธรรมนูญเพื่อตระหนักถึงความหมายและบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของรัฐธรรมนูญในชีวิตสังคมที่สืบทอดมาจากรัธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี 1946 และรัฐธรรมฉบับปี 1992 พื้นฐานทางทฤษฎีและความเป็นจริงในการแก้ไขและเสริมเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ พร้อมทั้งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ได้แปรแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นรูปธรรมซึ่งแสดงถึงความปรารถนาของประชาชนทุกชั้นชนในการมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคใหม่
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ – หน้าที่ที่สำคัญของปี 2014 - ảnh 2
เวียดนามให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบ การแก้ไขและเสริมเพิ่มเติมกฎหมายสำคัญ
การสำรวจเพื่อยกเลิกและแก้ไขเอกสารกฎหมาย
การพิจารณาและปรับปรุงเอกสารกฎหมายเกี่ยวกับกลไกของรัฐ ตั้งแต่เรื่องอำนาจ หน้าที่ องค์ประกอบไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องต่างเป็นหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบเอกสารกฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการตรวจสอบ การแก้ไขและเสริมเพิ่มเติมกฎหมายสำคัญฯ เช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรรัฐสภา กฎหมายว่าด้วยองค์กรรัฐบาล กฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น กฎหมายการตรวจสอบของรัฐสภา และกฎหมายการเลือกตั้งรัฐสภา นายเลมิงห์ทง รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภากล่าวว่า “การจัดทำกฎหมายในปี 2014 และ 2015 ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรและกลไกต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาสมัยที่ 14 นี่คืองานเร่งด่วน พวกเรากำลังทำตามขั้นตอนโดยแต่ละปีรัฐสภาจะมีการกำหนดภาระหน้าที่เร่งด่วน การเสร็จสิ้นระบบกฎหมายของเราเริ่มจากกฎหมายว่าด้วยองค์กรจนถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
            การปฏิบัติรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ที่สำคัญ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั้งระบบการเมือง ดังนั้นการปฏิบัติรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังและกระตือรือร้นจะเป็นการค้ำประกันให้รัฐธรรมนูญได้รับการเคารพและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของประเทศ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด