การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับกฎหมายของเวียดนามและหลักปฏิบัติสากล

(VOVworld) - ในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและความนิยมในการใช้เคือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ก็สร้างความท้าทายให้แก่ภาครัฐในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามกำลังบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับกฎหมายของเวียดนามและหลักปฏิบัติสากล
(VOVworld) - ในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและความนิยมในการใช้เคือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ก็สร้างความท้าทายให้แก่ภาครัฐในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามกำลังบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับกฎหมายของเวียดนามและหลักปฏิบัติสากล

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับกฎหมายของเวียดนามและหลักปฏิบัติสากล - ảnh 1
ภาพการตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีว่าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ปัญหาต่างๆของสังคมแห่งการสื่อสารที่รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต การลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชามติและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ผ่านกลไกสื่อสารมวลชน  จากสถานการณ์ที่เป็นจริงแสดงให้เห็นว่า ในเวลาที่ผ่านมา ได้มีการกระทำผิดด้านการสื่อสารในหลายรูปแบบในเวียดนามทั้งการปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริง การจัดทำเว็บไซต์และ หน้า fanpage facebook ปลอมของผู้นำพรรคและรัฐเวียดนาม โดยส่วนใหญ่มีต้นตอจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทางสังคมเป็นอย่างมาก
ต้องการข้อมูลที่โปร่งใส
ในสภาวการณ์แห่งโลกาภิวัติ การพัฒนาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเวียดนามคือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ปัจจุบัน ในเวียดนามมีผู้ใช้ facebook มากถึง 45 ล้านคนและเวียดนามยังติด 1 ใน 10 ประเทศที่ใช้แอป YouTube มากที่สุดในโลก  ถึงแม้ระบบกฎหมายของเวียดนามจะมีข้อกำหนดต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสมบูรณ์ แต่การบริหารควบคุมเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเนื่องจากปัญหาทางข้อกฎหมาย ซึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมปี 2016 กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ประกาศใช้หนังสือเวียนที่ 38 ที่ระบุอย่างละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรค์ข้อมูลระหว่างประเทศและกำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องประสานงานและลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายเวียดนาม ควบคู่กันนั้น สื่อต่างๆต้องจัดสรรค์ข้อมูลอย่างถูกต้องและทันการณ์ ตลอดจนคํ้าประกันการรายงานข่าวที่โปร่งใส ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องที่ถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์กำลังตรวจสอบกรอบทางนิตินัยและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับกฎหมายสากลและหลักปฏิบัติสากล โดยตั้งแต่ต้นปีมานี้ ทางกระทรวงฯได้ขอความร่วมมือจากบริษัทที่ให้บริการเคือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Google และ เฟสบุ๊ค ปฏิบัติตามกฎหมายเวียดนาม พร้อมทั้งลบคลิปในยูทูปที่ใส่ร้ายผู้นำประเทศและบิดเบือนความจริงในเวียดนาม โดยเฉพาะได้ขอให้ทางบริษัท Google ติดตั้งระบบคัดกรองข้อมูลเพื่อป้องกันการลงคลิปและข่าวที่ละเมิดกฎหมายเวียดนาม  ส่วนในเวลาข้างหน้า ทางกระทรวงจะหารือกับบริษัทเฟสบุ๊คเพื่อขอให้ลบ  login เฟสบุ๊คปลอมของผู้นำพรรคและรัฐเวียดนามตามกฎหมายของเวียดนาม พร้อมทั้งจัดทำกลไกประเมินการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเป็นพื้นฐานของการปฏิบัตินโยบายบริหารภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเวียดนามที่สามารถแข่งขันกับเฟสบุ๊คได้
ยกระดับจิตสำนึกของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร
ทุกประเทศกำลังให้ความสนใจต่อการรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตเพราะการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน ซึ่งเศรษฐกิจใหญ่ๆที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรค์งบประมาณก้อนใหญ่เพื่อแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ยังคงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีทางอินเตอร์เน็ต ส่วนผลการสำรวจการบริหารทางอินเตอร์เน็ตขององค์การและหน่วยงานต่างๆของเวียดนามเมื่อปี 2016 ปรากฎว่า มีองค์กรและหน่วยงานครึ่งหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามทุกเงื่อนไขของการบริหารทางอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารแล้ว กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนการพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารระดับชาติจนถึงปี 2020 และมติเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีทักษะรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารจนถึงปี 2020 เพื่อยื่นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานในการรับมือการโจมตีทางอินเตอร์เน็ต  ส่วนล่าสุดนี้ ทางกระทรวงฯได้จัดการฝึกซ้อมการรับมือและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ผลักดันการคํ้าประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารระดับชาติและสร้างสรรค์ระบบรับมือการโจมตีทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต การแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรับมือปัญหานี้ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเวียดนามจะปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเข้มแข็ง เช่น ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการยกระดับจิตสำนึกของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อคํ้าประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด