การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียกับลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม

(VOVWORLD) - 100ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์และส่งผลในเชิงลึกต่อนานาประเทศ โดยพลังอันแข็งแกร่งในรอบด้านและความดีเลิศของลัทธิสังคมนิยมที่ได้ประยุกต์ใช้ในสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นการยืนยันถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียและผลกระทบต่อการพัฒนาขบวนการปฏิวัติของประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนามในศตวรรษที่ 20 

เมื่อ 100ปีก่อน ภายใต้การนำของพรรคบอลเชวิกโดยวลาดีมีร์ เลนิน เป็นผู้นำ ชนชั้นกรรมกรและผู้ใช้แรงงานรัสเซียได้ทำการลุกขึ้นสู้เพื่อต่อต้านโค่นล้มระบอบทุนนิยมที่กำลังควบคุมอำนาจและจัดตั้งสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นรัฐแรกของชนชั้นกรรมกรและชาวนาในโลก อันเป็นการเปิดหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมในทั่วโลก

การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียกับลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม - ảnh 1รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนเวียดถาว รองผู้อำนวยการสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ 

เปิดศักราชใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ความสำเร็จของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียไม่เพียงแต่สร้างนิมิตรหมายให้แก่การสถาปนารัฐสังคมนิยมรัฐแรกในโลกเท่านั้น หากยังเป็นพื้นฐานมาให้แก่การสร้างสรรคระบอบสังคมนิยมที่ไม่มีการกดขี่ขุดรีดและนำความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรีภาพให้แก่มนุษย์ ซึ่งขัดกับระบอบการปกครองในสมัยก่อน การสถาปนารัฐสังคมนิยมโซเวียตและการพัฒนาของสหภาพโซเวียตในระยะแรกของการสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยมได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งและความดีเลิศของลัทธิสังคมนิยม รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนเวียดถาว รองผู้อำนวยการสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้เผยว่า“สถานการณ์ที่เป็นจริงในการพัฒนาประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์และยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียเพราะได้นำไปสู่การสถาปนาระบอบโซเวียตของชนชั้นกรรมกร-ชาวนา- ทหารและประชาชนที่สนับสนุน การปฏิวัติในรัสเซีย นั่นคือระบอบสังคมนิยม จากชัยชนะของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียและการสถาปนารัฐโซเวียต ได้ทำให้ลัทธิทุนนิยมมิใช่ลัทธิเดียวในการบริหารเศรษฐกิจอีกต่อไปและการเมืองในโต้องรับและคุ้นเคยกับลัทธิสังคมนิยม”

บทเรียนอันลํ้าค่าให้แก่การปฏิวัติเวียดนาม

ความสำเร็จของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียได้ส่องแสงสว่างแห่งยุคสมัยและลัทธิมาร์ก-เลนินมาสู่ประเทศเวียดนาม สนับสนุนให้ชนชั้นกรรมกรและชาวนาทำการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมปี 1945เพื่อนำไปสู่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ศาสตราจารย์ ดร.ตะหงอกเติ๊น รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้ยืนยันว่า การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียได้เปิดศักราชใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่เอื้อให้แก่การก้าวไปสู่สังคมนิยมเท่านั้น หากยังเปลี่ยนแปลงแนวทางพัฒนาของประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนามด้วย

“การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียถือเป็นพลังขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจให้ประชาชนในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ต่างๆ ผลสำเร็จของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียในประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียตและประเทศอื่นๆที่มีระบอบสังคมนิยมในดลกและความล้มเหลวและล่มสลายเมื่อปี 1991 นั้นได้ถือเป็นบทเรียนอันลํ้าค่าสำหรับเวียดนามที่มีแนวทางพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยม โดยต้องประยุกต์ใช้ลัทธิมาร์คเลนินอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งประสบการณ์จากประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ”

การปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียกับลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม - ảnh 2นาย หวูควาน อดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม

จากการผันผวนอย่างซับซ้อนในโลก พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนหยัดแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆในกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมในเวียดนาม ยืนหยัดปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ริเริ่มขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคมปี 1986 และเป้าหมายรักษาเอกราชของประชาชาติควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยมบนพื้นฐานของลัทธิมาร์คเลนินและแนวคิดของประธานโฮจิมินห์ พร้อมทั้งรวบรวม กลั่นกรองและประยุกต์ใช้คุณค่าอารยธรรมของประเทศต่างๆในการปฏิบัติภารกิจการปฏิวัติของชาติ นาย หวูควาน อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้ยํ้าว่า“การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 6 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้าน โดยก่อนอื่นคือการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิด ซึ่งแม้จะมีความก้าวหน้า แต่การปฏิบัติจริงยังล่าช้าและมีปัญหาที่คั่งค้างในหลายด้าน ซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวกับบทเรียนจากสหภาพโซเวียตอีกครั้งเพื่อถอดประสบการณ์และแสวงหาแนวทางการพัฒนา เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป”

ความสำเร็จของภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติและสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยมของเวียดนามในตลอดเกือบ 90 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตลอด 30ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ได้มีส่วนช่วยยืนยันถึงความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์และคุณค่าแห่งยุคสมัยของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียที่มีต่อการปฏิวัติของประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนาม การรำลึกครบรอบ 100ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซียเป็นโอกาสเพื่อยืนยันถึงความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์และคุณค่าแห่งยุคสมัยของการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซีย อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อวิเคราะห์และถอดบทเรียนประสบการณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืนบนเส้นทางการสร้างสรรคลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด