การประชุมครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนา

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบรรลุผลงานที่น่ายินดีต่างๆ โดยเฉพาะการอนุมัติมติ 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องถึงแถวขบวนเจ้าหน้าที่และการค้ำประกันสวัสดิการสังคม ซึ่งสร้างพื้นฐานที่สำคัญและพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างรอบด้าน
การประชุมครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนา - ảnh 1 การประชุมครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนา (Photo VNplus)

 

มติ 3 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งนี้คือเน้นสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับยุทธศาสตร์ให้มีความสามารถ มีคุณสมบัติและได้รับความไว้วางใจให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มติเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ กองกำลังติดอาวุธและแรงงานของสถานประกอบการและมติเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายประกันสังคม

เน้นสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่

มติเกี่ยวกับการเน้นสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์นั้นได้รับความหวังว่า จะสร้างหัวเลี้ยวหัวต่อในการสร้างสรรค์และปรับปรุงพรรค โดยมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สำคัญและเป็นก้าวกระโดด รวมทั้งมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยเฉพาะ คณะกรรมการกลางพรรคฯได้ระบุอย่างชัดเจนว่า แถวขบวนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในระดับยุทธศาสตร์ที่เวียดนามเน้นสร้างสรรค์ในเวลาข้างหน้าต้องมีความสามารถ มีคุณสมบัติและได้รับความไว้วางใจให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของยุคใหม่

จุดเด่นของมติครั้งนี้คือ คณะกรรมการกลางพรรคฯได้สั่งให้มีมาตรการประเมินเจ้าหน้าที่อย่างภาวะวิสัย ถูกต้องและมีกลไกสร้างพลังขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์เพื่อบรรลุหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญถึงการควบคุมการใช้อำนาจที่เกินขอบเขต การซื้อตำแหน่ง ลัทธิปัจเจกนิยม การแยกกลุ่มแยกฝ่าย โดยถือเป็นหน้าที่และมาตรการที่สำคัญเพื่อต่อต้านยับยั้งการใช้อำนาจเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความไว้วางใจต่อพรรค รัฐและระบอบสังคมนิยมของประชาชน รองศ.ดร.เหงียนจ่องฟุ๊ก จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ให้ข้อสังเกตว่า            “ร่างโครงการงานด้านเจ้าหน้าที่ได้ตั้งเงื่อนไขขั้นพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์เพื่อค้ำประกันในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ คุณธรรม สติปัญญา ทักษะความสามารถในการบริหาร ความไว้วางใจ วิธีทำงาน โดยเฉพาะความสามารถในการวางแผนยุทธศาตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางพรรคฯยังกำหนดระบบมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์”

เพื่อการปฏิบัติมติอย่างมีประสิทธิภาพ ในครึ่งหลังของสมัยที่ 12 คณะกรรมการกลางพรรคฯได้ยืนยันว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุส่วนหนึ่งของการแปรมติให้เป็นข้อกำหนดของพรรคและกฎหมายของรัฐตามแผนที่วางไว้และสอดคล้องกับสถานการณ์ในการปฏิบัติ

เสริมสร้างพื้นฐานเพื่อค้ำประกันสวัสดิการสังคม

2 ใน 3 มติที่ได้อนุมัติในการประชุมครั้งนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องถึงสวัสดิการสังคม การปฏิรูปเงินเดือนและประกันสังคมซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมปราบปรามการคอร์รัปชั่นเท่านั้น หากยังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังในสภาวการณ์ที่ความไม่เสมอภาคในสังคมนับวันเพิ่มมากขึ้น

โดยมติการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนมุ่งสู่การสร้างสรรค์ระบบนโยบายเงินเดือนแห่งชาติเชิงยุทธศาสตร์ โปร่งใสและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเงินเดือนต้องเป็นรายได้หลักที่ค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานและครอบครัวของพวกเขา การจ่ายเงินเดือนอย่างสมเหตุสมผลคือการลงทุนให้แก่การพัฒนาแหล่งบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน นายฝามมิงห์ฮวน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมกล่าวว่า            “การปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์เงินเดือนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบันเพื่อสร้างผลิตภาพและคุณภาพแรงงานที่ดีขึ้น”

ร่างโครงการปฏิรูปนโยบายประกันสังคมก็เป็นเนื้อหาสำคัญในการประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการกลางพรรคฯได้กำหนดว่า ในเวลาข้างหน้า ต้องผลักดันการปฏิรูปเพื่อให้การประกันสังคมเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม ค่อยๆขยายอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประกันสังคมเพื่อประชาชนทุกคนตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ มีส่วนร่วมสำคัญต่อการปฏิบัติความคืบหน้าและความยุติธรรมในสังคม เวียดนามจะพัฒนาระบบนโยบายประกันสังคมที่คล่องตัว มีความหลากหลาย ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกตามหลักการ “ จ่าย – รับประโยชน์” “ยุติธรรม” “เสมอภาค” “แบ่งเบา” และ “ยั่งยืน”

การที่คณะกรรมการกลางพรรคฯได้อนุมัติมติใหม่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่และสองมติเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด