การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12แก้ไขปัญหาใหญ่ๆของประเทศ

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ได้เน้นหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคม การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหาร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐ การปรับปรุงระบบการเมือง การปกป้องและดูแลสุขภาพของประชาชน  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ
การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12แก้ไขปัญหาใหญ่ๆของประเทศ - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Photo: TTXVN) 

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เมื่อวันที่4ตุลาคม ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเงิน งบประมาณ การปรับปรุงระบบการเมือง การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การพยากรณ์ที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม

  สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคม การเงิน-งบประมาณปี2017 ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและร่างงบประมาณปี2018 ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กำชับว่า จากสถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนามและโลก หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ต้องหารือ ทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ใน9เดือนที่ผ่านมาของปี2017อย่างมีภาวะวิสัย ชี้ชัดถึงผลสำเร็จที่ได้บรรลุ ข้อจำกัดและจุดอ่อนที่ยังคั่งค้างอยู่ เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า “ต้องตีความเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้ในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12และมติต่างๆของส่วนกลางเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว  ปฏิบัติ3ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ได้แก่ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม การเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนเพื่อกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจ”

บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ดังกล่าว ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กำชับให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น  อุปสรรคและความท้าทายต่างๆที่ต้องฟันฝ่า โดยเฉพาะ การแก้ไขข้อจำกัดและจุดอ่อนของเศรษฐกิจ  ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า “ต้องกำหนดเป้าหมายขั้นพื้นฐานและสำคัญในปี2018  วางนโยบายและมาตรการต่างๆที่มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ นโยบายและมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดิน การควบคุมหนี้สาธารณะ การปรับปรุงโครงสร้างองค์การสินเชื่อผสานกับการแก้ไขหนี้เสีย  ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนสาธารณะ สถานประกอบการภาครัฐและสำนักงานภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพของการขยายตัว การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจเพื่อระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆ ค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว”

การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12แก้ไขปัญหาใหญ่ๆของประเทศ - ảnh 2 ภาพการประชุม

การปรับปรุงระบบการเมืองและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนังานภาครัฐ

  เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับว่า ที่ประชุมต้องเน้นแสดงความคิดเห็นเพื่อให้จุดยืน เป้าหมาย หน้าที่ มาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่มีความสมบูรณ์มากขึ้น  ปรับปรุงระบบการเมือง เปลี่ยนแปลงใหม่การบริหาร การปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการ การเพิ่มเงินเดือน การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ภาครัฐ ตลาดและสังคม ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า“หน้าที่และมาตรการต่างๆที่วางไว้ต้องสอดคล้อง มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับทั้งระบบการเมือง องค์การของพรรค รัฐและแนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรการเมือง-สังคมต่างๆ”

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำว่า ต้องทำการวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของการผลักดันการปรับปรุงสำนักงานภาครัฐและสถานประกอบการภาครัฐ  ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและอยู่ในกรอบการปรับปรุงระบบการเมือง ความจำเป็นที่ต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารภาครัฐและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  กำหนดบทบาทการบริหารของพรรคและรัฐ สิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน บทบาทของสำนักงานภาครัฐในการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4

ท่าน เหงวียนฟู้จ่องยังเผยว่า ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้กล่าวถึงปัญหาขั้นพื้นฐานและเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม การเปลี่ยนแปลงใหม่การพัฒนาสังคม การปรับปรุงระบบการเมืองอย่างพร้อมเพรียงและการพัฒนาเศรษฐกิจบนเจตนารมณ์ของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ ซับซ้อนและอ่อนไหว ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงานและแรงงาน  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด