การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14: เปลี่ยนแปลงใหม่ มีประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - หลังจากจัดการประชุมเป็นเวลา 1 เดือน วันที่ 24 พฤศจิกายน การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย โดยที่ประชุมได้อนุมัติกฎหมายและมติสำคัญๆหลายฉบับ ที่ส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ สภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีประชาธิปไตยและประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆในการประชุมครั้งนี้
การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14: เปลี่ยนแปลงใหม่ มีประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14: เปลี่ยนแปลงใหม่ มีประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ 

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้สร้างนิมิตหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติทั้งในด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบและการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ ในด้านนิติบัญญัติ สภาแห่งชาติได้อนุมัติร่างกฎหมาย 6 ฉบับ มติบางฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 9 ฉบับ

 เจตนารมณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีประชาธิปไตย

 จุดเด่นของการประชุมครั้งนี้คือการบริหารจัดการ โดยสมาชิกสภาแห่งชาติและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้รับโอกาสให้กล่าวปราศรัยและอภิปรายในที่ประชุม โดยเฉพาะในการตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้เป็นไปอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาและมีประชาธิปไตย ความคิดเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน

ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 บรรดาผู้แทนได้สงวนเวลา 3 วันเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติที่นับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาที่นำมาอภิปรายและตั้งกระทู้ถามมีเนื้อหาที่เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิต และได้รับการหารืออย่างทั่วถึง นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ประเมินว่า “การตั้งกระทู้ถามได้เป็นไปอย่างมีประชาธิปไตย คึกคักและสร้างสรรค์ สมาชิกสภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท จิตใจแห่งการทำงานที่เคร่งครัดและมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการเข้าร่วมการอภิปรายอย่างแข็งขัน โดยไม่เพียงแต่อภิปรายระหว่างสมาชิกสภาแห่งชาติเท่านั้น หากยังมีการอภิปรายกับสมาชิกรัฐบาลอีกด้วยเพื่อความกระจ่างแจ้งของปัญหาต่างๆ นายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลได้ตอบกระทู้ถามอย่างสมบูรณ์และตรงไปตรงมาต่อปัญหาต่างๆที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ให้คำมั่นที่จะแก้ไขข้อจำกัด ปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ มุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งในเวลาที่จะถึง”

งานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ยังได้รับการปรับปรุง โดยนัดการประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์มี12 นัด ซึ่งสูงกว่าการประชุมครั้งก่อน โดยเฉพาะสภาแห่งชาติได้สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือถึงเนื้อหาสำคัญๆ เช่นสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งนี้ เพราะจะมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งของประเทศในทุกด้านในเวลาที่จะถึง นาย เวืองซวนเหียบ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงฮานอยได้เผยว่า“ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ได้เพิ่มเวลาการถ่ายทอดสดก็หมายความว่าได้ช่วยผลักดันความสนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คุณภาพการประชุมได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนๆ ผู้ว่าการธนาคารชาติ เลมิงฮึง ตอบกระทู้ถามได้ดีมาก โดยไม่ต้องอาศัยเอกสาร แต่ตอบกระทู้ถามอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและตรงกับความปรารถนาของประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง”

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14: เปลี่ยนแปลงใหม่ มีประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ - ảnh 2นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติ 

 หารือถึงมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าไป

ในการประชุมครั้งนี้ สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคือเนื้อหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยสมาชิกสภาแห่งชาติเห็นพ้องกับข้อเสนอของรัฐบาลคือในระยะปัจจุบัน เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ นาย เหงียนหงอกเฟือง รองหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งห์ได้แสดงความเห็นว่า “อาจกล่าวได้ว่า ผม ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างตั้งความหวังต่อการประชุมครั้งนี้ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมได้มีก้าวพัฒนา คาดว่า จีดีพีปี 2017 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 นั่นคือก้าวกระโดดที่จะสร้างพื้นฐานการพัฒนาให้แก่ปีต่อๆไป”

สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสำคัญต่อแนวทางสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดในนโยบายบริหารเศรษฐกิจสังคม อีกทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างลึกต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงเศรษฐกิจสังคม เช่นกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฉบับแก้ไข กฎหมายเขตราชการและเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 ได้ส่งเสริมจิตใจแห่งความมีประชาธิปไตย สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงใหม่ในการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติ ตอบสนองความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ ผลการประชุมได้มีส่วนร่วม นำประเทศก้าวรุดหน้าไปและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด