การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14: ผลักดันงานด้านการจัดทำกฎหมายมากขึ้น

(VOVWORLD) - วันที่ 15 มิถุนายน ณ อาคารสภาแห่งชาติในกรุงฮานอย การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 21 วัน การประชุมมีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ภายในประเทศกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งและบรรลุผลงานที่น่ายินดี  โดยที่ประชุมได้ส่งเสริมจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประชาชาติเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่วางไว้
การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14: ผลักดันงานด้านการจัดทำกฎหมายมากขึ้น - ảnh 1นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่ง (quochoi.vn) 

ปี 2018 คือปีที่ 3 ของวาระการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญๆที่สภาแห่งชาติต้องปฏิบัติ ซึ่งในนั้นงานด้านการจัดทำกฎหมายคือเนื้อหาหลัก โดยคิดเป็น 2 ใน 3 ของเวลาการประชุม ด้วยการพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมายและร่างมติ 7 ฉบับ และแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแปรแนวทางของพรรค โดยเฉพาะมติของคณะกรรมการบริหารส่วนกลางและรัฐธรรมนูญปี 2013 ให้เป็นรูปธรรม

ปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

อัตราการขยายตัวในไตรมาสแรกปี 2018 ของเวียดนามอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 10 ปีมานี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจปีนี้ได้รับการปรับปรุงต่อไป ทำให้สภาแห่งชาติต้องมีหน้าที่สร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ธำรงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งเตรียมแผนการรับมือ จำกัดผลกระทบในทางลบจากการเคลื่อนไหวของโลก ค้ำประกันให้เศรษฐกิจพัฒนาตามแนวทางที่ยั่งยืน ค้ำประกันสวัสดิการสังคม ปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2018 ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่และเป้าหมายในช่วงปี 2016-2020 ให้ประสบความสำเร็จ นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่งได้แสดงความเห็นว่า “ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติได้อนุมัติปัญหาด้านเศรษฐกิจและกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะมาตรการผลักดันกระบวนการปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐตามรายงานตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ การอนุมัติกฎหมายแข่งขันและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันอย่างเสมอภาคและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ”

ตามกำหนดการ ที่ประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 จะพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย 8 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้แทนสภาแห่งชาติ นักปฏิวัติอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลและสภาแห่งชาติได้ตัดสินใจเลื่อนการอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปเพื่อทำการปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการรับใช้ประชาชน ความมีประชาธิปไตย มีภาวะวิสัยและการวางนโยบายมาจากความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน นาย ท้ายเจื่องยาง ผู้แทนสภาแห่งชาติ คณะผู้แทนจังหวัดก่าเมาได้แสดงความเห็นว่า “บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติ สภาแห่งชาติและรัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างจริงจังผ่านหลายช่องทาง ผมชื่นชมรัฐบาลและสภาแห่งชาติที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น รัฐบาลได้เสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเลื่อนการอนุมัติกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก ซึ่งในเร็วๆนี้ สิ่งนี้ต้องได้รับการพิจารณาในร่างกฎหมายฉบับอื่นๆที่กำลังจะได้รับการแก้ไขในการประชุมสมัยนี้ สภาแห่งชาติต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายมุมมอง ปัญหาสำคัญๆต้องได้รับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น”

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14: ผลักดันงานด้านการจัดทำกฎหมายมากขึ้น - ảnh 2นาย ท้ายเจื่องยาง ผู้แทนสภาแห่งชาติของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดก่าเมา (quochoi.vn)

ปรับปรุงการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติต่อไป

การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติคือหนึ่งในรูปแบบตรวจสอบขั้นพื้นฐานและสำคัญของสภาแห่งชาติ และในการประชุมครั้งนี้ การตั้งและตอบกระทู้ถามได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบของสภาแห่งชาติ ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้สงวนเวลา 3 วันเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม โดยผู้ที่ตอบกระทู้ถามมีเวลา 3 นาทีเพื่อตอบกระทู้ถามอย่างตรงไปตรงมา และผู้ตั้งกระทู้ถามมีเวลา 1 นาที่เพื่อตั้งคำถาม โดยเนื้อหาคำถามต้องกระชับและตรงประเด็น

จากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติงาน สภาแห่งชาติกำลังเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่การผลักดันงานด้านการตรวจสอบไปจนถึงการปรับปรุงเอกสารกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ สภาแห่งชาติยกระดับจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ส่งเสริมสติปัญญา ความสามัคคี ประชาธิปไตย เน้นวิจัยและการหารือเพื่อมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2018 ให้ประสบความสำเร็จ และตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด