การประชุมเอเอ็มเอ็ม-50มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียน

(VOVWORLD) -การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่50หรือเอเอ็มเอ็ม50และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีขึ้นในระหว่างวันที่4-8สิงหาคม  ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย ฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นฝ่ายรุกเพื่อยืนหยัดจุดยืนและความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนบนพื้นฐานของความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในอาเซียน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม ยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามในอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก
การประชุมเอเอ็มเอ็ม-50มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียน - ảnh 1

นี่เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ  การประชุมดังกล่าวได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน  การปรับปรุงนโยบายของประเทศต่างๆได้ทำให้การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจที่นับวันรุนแรงมากขึ้น ความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ในจุดร้อนต่างๆของภูมิภาคบังคับให้ประเทศต่างๆต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือ

            พลังของอาเซียนภายหลัง5ทศวรรษแห่งการจัดตั้ง

  การประชุมเอเอ็มเอ็ม50และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีขึ้นประจวบกับโอกาสการฉลองครบรอบ50ปีการจัดตั้งอาเซียน 8สิงหาคมและย่างเข้าสู่ปีที่2ของการจัดตั้งประชาคม จากการตระหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตน อาเซียนได้ยืนหยัดกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคม  ผลักดันความสัมพันธ์ต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

บรรดาหุ้นส่วนรายใหญ่ทั้งภายในและนอกภูมิภาคต่างให้การสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการกำหนดโครงสร้างของภูมิภาค  ให้คำมั่นที่จะช่วยเหลืออาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคม และย้ำว่า อาเซียนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญ  นาย ฮิโรโตชิ อิโตะ รองผู้อำนวยการดูแลย่านอาเซียนขององค์การเจโทร ญี่ปุ่นได้เผยว่า สถานประกอบการญี่ปุ่นได้ผลักดันการลงทุนในอาเซียนนับตั้งแต่อาเซียนผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก “อาเซียนเป็นหุ้นส่วนการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน  โดยคิดเป็นร้อยละ50ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติ  ปัจจุบัน สถานประกอบการญี่ปุ่นมีแผนการขยายการประกอบธุรกิจในเวลาที่จะถึง   ญี่ปุ่นผลักดันความร่วมมืออย่างกว้างลึกและใกล้ชิดกับอาเซียน”

  บทบาทด้านความมั่นคงของอาเซียนในภูมิภาคก็ได้รับการส่งเสริมในหลายปีที่ผ่านมาผ่านการรับรองของประชาคมโลกและการสนับสนุนของหุ้นส่วนสนทนา  โดยกลไกความร่วมมือต่างๆที่อาเซียนเป็นผู้นำได้รับการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการสนทนาในภูมิภาค สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์หุ้นส่วนต่างๆ  ในปัญหาทะเลตะวันออกและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี  อาเซียนให้ความสนใจและแสดงบทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นในการสร้างบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก  รวมทั้ง การปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างจริงจังและร่วมกับจีนจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว

การประชุมเอเอ็มเอ็ม-50มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียน - ảnh 2นาย เลเลืองมิง เลขาธิการอาเซียน (Photo: TTXVN) 

            เวียดนามร่วมกับอาเซียนเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม

  ในปี2017 อาเซียนได้ผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและมาตรการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งแบบเก่าและแบบใหม่  ผลักดันการขยายตัวในทุกด้านและกิจกรรมที่มุ่งสู่ประชาชน  จากการถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  บรรดาประเทศอาเซียนได้ยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งบนสามเสาหลักคือการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม แต่อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากโอกาสการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนและภูมิภาคแล้ว  อาเซียนยังต้องเผชิญกับความท้าทายไม่น้อย นาย เลเลืองมิง เลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า “ช่องว่างของการพัฒนาในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนยังสูงมาก อาทิเช่น รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของอาเซียนสูงกว่า43เท่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของประเทศที่ยากจนที่สุด  นี่เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีการพัฒนาแบบครอบคลุม”

  นอกจากนี้ อาเซียนยังคงยืนหยัดนโยบายต่างๆบนพื้นฐานของภูมิภาคที่เปิดกว้าง ให้การสนับสนุนกระบวนการโลกาภิวัตน์และการค้าเสรี แต่ในโลก ก็มีแนวโน้มการต่อต้านกระบวนโลกาภิวัตน์และการคุ้มครองการค้า  โดยเฉพาะ ในประเทศหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ของอาเซียน  ซึ่งเป็นความท้าทายไม่น้อยต่ออาเซียน

  ภายหลัง50ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา  การจัดตั้งประชาคมอาเซียนถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการใหม่  จากบทบาทเป็นสมาชิกที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบของอาเซียน เวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมเอเอ็มเอ็ม50และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องครั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีภายในอาเซียน  ยกระดับสถานะของอาเซียน ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลาง  ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด