การประชุมใหญ่ ASOSAI – นิมิตหมายทองในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 19 กันยายน กาประชุมใหญ่องค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAI ครั้งที่ 14 จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ กรุงฮานอย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ASOSAI นี่คือนิมิตหมายทองพิเศษในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการร่วมมือกับนานาประเทศของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามนับตั้งแต่เข้าร่วม ASOSAI เมื่อเดือนมกราคมปี 1997 

การประชุมใหญ่ ASOSAI – นิมิตหมายทองในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม - ảnh 1นาย โห่ดึ๊กเฟือก หัวหน้าสำหนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม (laodong.vn)

 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1994 ถือเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ยังมีอายุไม่มากเมื่อเทียบกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของประเทศต่างๆ ด้วยทัศนะที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากนานาประเทศเพื่อผลักดันความสามารถและลดช่องว่างการพัฒนา นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม-สมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์การตรวจเงินแผ่นดินระดับภูมิภาคและโลก

หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1994 ทางผู้บริหารฯได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมด้านการต่างประเทศในกระบวนการพัฒนาของสำนักงาน โดยได้ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดหรือ SAI และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หนึ่งในนิมิตหมายสำคัญแรกในกระบวนการผสมผสานเข้ากับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศคือการเข้าเป็นสมาชิกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศหรือ INTOSAI เมื่อปี 1996 ต่อจากนั้น เมื่อปี 1997 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเอเชียหรือ ASOSAI และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามยังเป็นหนึ่งใน 3 สำนักงานที่ก่อตั้งสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASEANSAI เมื่อปี 2011

ในฐานะเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์การตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคและโลก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำคัญๆของ ASOSAI ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก โดยเฉพาะเมื่อปี 2015 เป็นนิมิตหมายต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม เมื่อที่ประชุมใหญ่ ASOSAI 13 ได้เลือกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ASOSAI 14 ในปี 2018 นาย โห่ดึ๊กเฟิก หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ยืนยันว่า “พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ประเทศสมาชิกได้เลือกเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI สำนักงานตรวจเงินเวียดนามจึงมีบทบาทเป็นผู้เดินหน้ากิจกรรมของ ASOSAI ในวาระ 2018-2021 ให้มีประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งต้องเป็นตัวอย่างและนำหน้าประเทศสมาชิกให้มีเสียงพูดเดียวกัน มีความสามัคคีและร่วมมือในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป้าหมายคือทำให้สมาชิกของ ASOSAI แสดงออกถึงความสามารถ ผลักดันความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การผลักดันความสามัคคีในกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์คือวิธีการเพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด และปฏิบัติหัวข้อของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน”

การประชุมใหญ่ ASOSAI – นิมิตหมายทองในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม - ảnh 2พิธีเปิดศูนย์การสื่อสาร ASOSAI 14 

ASOSAI 14- นิมิตหมายในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม

การที่ประเทศสมาชิก ASOSAI เลือกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASOSAI 14 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกิจกรรมด้านการต่างประเทศของเวียดนาม เพราะนี่คือกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่มีลักษณะหัวเลี้ยวหัวต่อของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม มีส่วนร่วมยกระดับสถานะทางนิตินัยของสำนักงานฯในระดับภูมิภาคและโลก ซึ่งสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่กิจกรรมร่วมมือระหว่างประเทศในหลายด้าน

ASOSAI 14 ยังเป็นโอกาสเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปลี่ยนแปลงใหม่ และปรับปรุงด้านต่างๆให้มีความสมบูรณ์ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่แถวขบวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเรียนรู้ ผลักดันความสามารถด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อแนะนำภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ นาย หวูห่งนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า “การที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัด ASOSAI 14 ณ กรุงฮานอยคือกิจกรรมสำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามในการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาจนถึงปี 2020 ความพยายามนี้ของสำนักงานฯได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนา การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม ASOSAI 14 มีส่วนสำคัญต่อการขยายผลและยกระดับบทบาทของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ASOSAI 14 มีส่วนร่วมสำคัญเป็นอย่างยิ่งของเวียดนามในการเชื่อมโยง การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการผลักดันกลไกการบริหารและตรวจสอบการเงินภาครัฐอย่างโปร่งใส”

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมASOSAI 14 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามจะเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหาร ASOSAI ใน 3 วาระติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2015-2024 รวมทั้งประธาน ASOSAI ในช่วงปี 2018-2021 นี่คือโอกาสเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามแสดงให้เห็นถึงคำมั่นของตนในการเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของประชาคมภูมิภาคผ่านการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพให้แก่การพัฒนาของ ASOSAI ควบคู่กันนั้น บทบาทประธาน ASOSAI จะช่วยให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามพัฒนามากขึ้นผ่านการใช้แหล่งพลังที่มีอยู่ ตลอดจนใช้ศักยภาพอื่นๆของ ASOSAI เพื่อเข้าถึงความรู้ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด