การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2017 และช่วงต้นปี 2018- สัญญาณที่น่ายินดีให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ ได้อ่านรายงานประเมินการเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 สถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2018 โดยข้อมูลและตัวเลขที่ระบุในรายงานได้ยืนยันถึงการพัฒนาที่เข้มแข็งและรอบด้านของเศรษฐกิจเวียดนามในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอมาตรการในเวลาที่จะถึงเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวรุดหน้าไปและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2017 และช่วงต้นปี 2018- สัญญาณที่น่ายินดีให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 (VGP) 

 

รายงานของรัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 แผนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่สภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 วางไว้ได้บรรลุเป้าหมาย ที่น่าสนใจคืออัตราการขยายตัวจีดีพีบรรลุร้อยละ 6.81 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21 ได้เปรียบดุลการค้าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  ในช่วงต้นปี 2018 เศรษฐกิจมหภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพต่อไปและสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อได้ การขยายตัวจีดีพีในไตรมาสแรกบรรลุร้อยละ 7.38 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ไม่ใช่ภาคการผลิตหรือ PMI บรรลุ 52.7 คะแนน อยู่อันดับต้นๆของอาเซียน มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง โดยยอดมูลค่าการส่งออกใน 4 เดือนแรกของปี 2018 บรรลุเกือบ 7 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19

ความคาดหวังให้แก่การพัฒนาในทุกด้านของเศรษฐกิจเวียดนาม

บนพื้นฐานผลงานที่ได้บรรลุ ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้สงวนเวลา 1 วันครึ่งเพื่อหารือและประเมินเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 และช่วงต้นปี 2018 โดยบรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า ผลงานดังกล่าวมาจากความพยายามของระบบการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐบาล การปฏิรูประเบียบราชการ การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจตามแนวทางที่โปร่งใสและสร้างสรรค์ พร้อมกับผลงานของกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ จนถึงปลายปี 2017 องค์กรการเงินระพับนานาชาติหลายแห่งได้ประเมินว่า เศรษฐกิจของเวียดนามดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณ มายถิเฟืองฮวา สมาชิกของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนามดิ่งห์ได้แสดงความเห็นว่า“จากการรับฟังรายงานเพิ่มเติมสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2017 และช่วงต้นปี 2018 ดิฉันมีความประทับใจมากเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว เพราะในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ชี้นำอย่างเคร่งครัด เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของไตรมาสแรกอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 10 ปีมานี้ และเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลเวียดนาม”

ด้วยหน้าที่และมาตรการสำคัญคือ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ รัฐบาลได้นำเรือเศรษฐกิจไปสู่การบรรลุผลงานใหม่ ซึ่งสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ คุณ เหงียนถิแทง หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนิงบิ่งห์ได้แสดงความเห็นว่า “สัญญาณของ 4 เดือนแรกปี 2018 ได้แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง กลาโหมและการสร้างสรรค์ระบบการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ผ่านการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและรอคอยความพยายามของส่วนกลาง สภาแห่งชาติและรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิฉันเห็นว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่รู้สึกปลื้มปิติยินดี มีความเชื่อมั่นและตั้งความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ”

แก้ไขอุปสรรค พยายามเสร็จสิ้นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ 2018

ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี 2018 เวียดนามจะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมการเพิ่มดัชนีซีพีไอเฉลี่ยร้อยละ 4 และผลักดันการขยายตัวจีดีพีให้บรรลุกว่าร้อยละ 6.7  ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า ต้องปฏิบัติมติของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการผลักดันการส่งออก ผลักดันการส่งเสริมการค้าและขยายตลาดส่งออก อีกทั้งเสนอว่า ต้องถือการปฏิรูประเบียบราชการคือมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดเพื่อผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุน นาย จิ่งหงอกเฟือง  ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดไตนิงห์ได้แสดงความเห็นว่า “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี ความยากลำบากที่สุดคือกลไก พวกเรายังมีกลไกที่ซ้ำซ้อนและต้องอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น พวกเราต้องจัดทำกลไกที่เปิดเผย มีการบริหารอย่างพร้อมเพรียงระหว่างท้องถิ่นต่างๆต่อนักลงทุน ผมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ และเสนอให้มีกลไกนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุน”

สถานการณ์และผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงต้นปี 2018 กำลังสร้างพื้นฐานเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นหน้าที่สำคัญของเวียดนามคือปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพการขยายตัว ผลการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค สวัสดิการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี โดยเฉพาะข้อตกลงหุ้นส่วนและก้าวหน้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด