การเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2008-2009 โดยได้มีส่วนร่วมต่างๆที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ของเวียดนามที่จะผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกมากขึ้นและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกและมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อสันติภาพ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของโลก
การเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 1ภาพการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (AFP) 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นหนึ่งใน 6 องค์กรที่สำคัญของสหประชาชาติ มีหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยมี 15 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย 5 ประเทศสมาชิกถาวร ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษสหรัฐและ 10ประเทศสมาชิกไม่ถาวรที่ปฏิบัติหน้าที่วาระ 2ปีโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะลงคะแนนคัดเลือกตามภูมิภาคต่างๆ

เวียดนามมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ในเชิงรุกและรอบด้าน

หลังจากได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2008-2009 เวียดนามได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในเชิงรุกในการแก้ไขทุกปัญหาต่างๆที่อยู่ในกรอบอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยนอกจากมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและเข้าร่วมการประชุม ครบทั้ง 1500 ครั้งแล้ว เวียดนามยังมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมการเจรจา การจัดทำมติและเอกสารต่างๆ เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นประธานหมุนเวียนประจำเดือนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวม 2 ครั้ง จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เป็นแกนหลักในการจัดทำและเจรจาเพื่อส่งเสริมการอนุมัติมติเกี่ยวกับสตรี สันติภาพและความมั่นคงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จากการเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย เวียดนามได้ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาคอย่างสันติ ตลอดจนให้ความสนใจผลักดันการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคอื่น เช่น ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมและเสียงพูดของเวียดนามในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านสงคราม การปลดกำลัง การต่อต้านการก่อการร้าย ลดการใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อมีส่วนร่วมปกป้องเอกราช อธิปไตย ทำลายแผนกุศโลบายที่ฉกฉวยเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพื่อแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆเป็นต้นได้มีส่วนร่วมค้ำประกันจุดยืน หลักการและผลประโยชน์แห่งชาติ ในขณะเดียวกัน เวียดนามยังมีการปฏิบัติที่คล่องตัวในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ ประเทศที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันและประเทศที่มีความสัมพันธ์มาช้านานบนพื้นฐานของการให้ความเคารพและปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกับกฎบัตรของสหประชาชาติและกฎหมายสากล เวียดนามได้ธำรงการประชุมทาบทามความคิดเห็นกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในทุกระดับ ทั้ง ที่ นครนิวยอร์กและนครหลวงประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับรัสเซียและจีน สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือที่น่าไว้วางใจกับสหรัฐ อังกฤษและฝรั่งเศส ตลอดจนธำรงการหารือกับปะเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา อาหรับและมีบทบาทที่สำคัญในกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

การเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเลหว่ายจุงและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามในการประชุม "สตรีในกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ"เมื่อวันที่ 11 เมษายน (VNA) 

ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2008-2009 เวียดนามได้ปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่ใฝ่สันติภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการแก้ไขการปะทะและวิกฤตต่างๆระดับโลก สนับสนุนมาตรการที่สันติภาพ ลดการใช้มาตรการคว่ำบาตรบนพื้นฐานของกฎหมายสากล หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและค้ำประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชาติ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อสันติภาพและความมั่นคงในโลก อีกทั้งค้ำประกันบรรยากาศความมั่นคงและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

ยกระดับภาพลักษณ์และสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมต่างๆของเวียดนามในกลไกความร่วมมือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีส่วนร่วมยกระดับภาพลักษณ์และสถานะของเวียดนาม กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วนต่าง ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า ประเทศเวียดนามมีความมั่นใจและเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและผู้นำประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจและหุ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาคได้ชื่นชมส่วนร่วมของเวียดนามในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า เวียดนามจะมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกโดยเฉพาะในช่วงที่เวียดนามปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี 2020

จากความสำเร็จต่างๆดังกล่าว เวียดนามกำลังได้รับการสนับสนุนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามในการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่สันติภาพ เพื่อเอกราชของประชาชาติ เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งได้สะท้อนนโยบายการต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายในระดับสูงสุด และการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งด้วยความรับผิดชอบสูงของเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด