การเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย

(VOVWorld) – วันที่๒๗เดือนนี้ ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นนิมิตรหมายสำคัญในตลอดเกือบ๖๐ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งเปิดระยะใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

(VOVWorld) – วันที่๒๗เดือนนี้ ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นนิมิตรหมายสำคัญในตลอดเกือบ๖๐ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งเปิดระยะใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

การเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย - ảnh 1

เวียดนามและอินโดนีเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี๑๙๕๕ และใน๑๐ปีต่อจากนั้น ความสัมพันธ์ทางการเมืองได้พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งโดดเด่นที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประธานโฮจิมินห์กับประธานาธิบดีซูการ์โน       สัมพันธไมตรีที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้านและการมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในหลายปีที่ผ่านมาได้รับการผลักดันอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งสองฝ่ายได้ธำรงการแลกเปลี่ยนคณะ การพบปะระดับสูงซึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ การเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านเหงวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อเดือนกันยายนปี๒๐๑๑และการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เมื่อเดือนตุลาคมปี๒๐๑๐ ตามการประเมินของการประชุมการทูตอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๒ เวียดนามอยู่ในกลุ่ม๑๔ประเทศหุ้นส่วนในทุกด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่อินโดนีเซียให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง จัดการสัมมนา ณ กรุงฮานอย เมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๐๑๒และณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๐๑๒เพื่อร่างเนื้อหาของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ท่านฝ่ามบิ่งมินห์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้กล่าวว่า“จากระดับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน พวกเรามีพื้นฐานเพียงพอเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่คือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบัน พวกเราได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับบางประเทศ  สำหรับอินโดนีเซีย จากสถานะและบทบาทในภูมิภาคและโลก การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก็เพื่อผลประโยชน์ยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพ ความร่วมมือ การพัฒนาและเสถียรภาพในภูมิภาค” ระเบียบความร่วมมือทวิภาคีได้รับการธำรงอยู่เสมอ ทั้งสองประเทศได้ลงนามแผนปฏิบัติการช่วงปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๕ คณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศได้จัดการประชุมนัดแรก ณ กรุงฮานอย เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๐๑๒ ส่วนคณะกรรมการร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้จัดการประชุมครั้งที่๖ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายนปี๒๐๑๒  ท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ร่วมมือในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จุดแข็งและสนับสนุนให้แก่กัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพโดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่๓พัน๓ร้อยล้านเหรียญสหรัฐในปี๒๐๑๐ ในปี๒๐๑๑ เพิ่มขึ้นเป็น๔พัน๖ร้อยล้านเหรียญสหรัฐและ๔พัน๖ร้อย๕ล้านเหรียญสหรัฐในปี๒๐๑๒ และคาดว่าพอถึงปี๒๐๑๕จะอยู่ที่๕พันล้านเหรียญสหรัฐ  เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในเดือนตุลาคมปี๒๐๑๐และกำลังผลักดันการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการลาดตระเวนร่วมในเขตรอยต่อทางทะเลและเปิดช่องการสื่อสารระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน และข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนกันด้านตุลาการในคดีทางอาญา อินโดนีเซียกำลังช่วยเวียดนามฝึกอบรมทหาร ความร่วมมือในด้านการศึกษา ฝึกอบรม การเกษตร ป่าไม้ พลังงาน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพบปะสังสรรค์ในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาเพื่อลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาที่ได้ลงนามเมื่อปี๒๐๐๕  ทุกปี อินโดนีเซียจัดสรรทุนการศึกษาระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวนับร้อยทุนให้แก่เวียดนาม นายบัมบัง ตาร์ซานโต กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำนครโฮจิมินห์เผยว่า“จำนวนนักศึกษาเวียดนามที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยเฉพาะ ที่นครโฮจิมินห์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือจุนเจือ และความสามัคคีระหว่างสองประเทศ  ประชาชนอินโดนีเซียได้ให้ความช่วยเหลือเวียดนามผ่านกิจกรรมการกุศลและบริจาคโลหิต รวมทั้ง โครงการต่างๆ เช่น การแนะนำวัฒนธรรมอินโดนีเซีย การแข่งขันเทเบิ้ลเทลนิสกระชับมิตรอาเซียนซึ่งได้ช่วยให้ประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจและมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น”  ในกรอบพหุภาคี เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนที่ต่างไว้วางใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาภูมิภาค โดยเฉพาะ ปัญหาทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพยายามเพื่อสร้างสรรค์อาเซียนเป็นองค์การกรเมือง เศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสถานะและบทบาทที่สำคัญในเอเชียแปซิฟิกและโลก การเยือนอินโดนีเซียของประธานเจืองเติ๊นซางครั้งนี้เพื่อยืนยันนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือให้ความสำคัญต่อการขยายสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกด้านกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของเวียดนามในอาเซียนและภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ วางแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาตามส่วนลึก แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออกและความร่วมมือในอาเซียน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด