การเลือตั้งรัฐสภากัมพูชา: ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามัคคีชนในชาติต่อไป

(VOVWORLD) -ตามกำหนดการ การเลือกตั้งรัฐสภากัมพูชาจะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการเลือกตั้งรัฐสภาสมัยที่ 6 นับตั้งแต่ที่กัมพูชาจัดการเลือกตั้งที่มีหลายพรรคเข้าร่วมเมื่อปี 1993 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ จากคำขวัญเสริมสร้างความสามัคคีชนในชาติ พรรคประชาชนกัมพูชาหรือซีพีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของกัมพูชาได้แสดงความปรารถนาว่า จะสร้างสรรค์ประเทศกัมพูชาที่สันติภาพ เสถียรภาพ เจริญรุ่งเรืองและนำประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากขึ้นในวาระ 5 ปีที่จะถึง
การเลือตั้งรัฐสภากัมพูชา: ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามัคคีชนในชาติต่อไป - ảnh 1การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่กัมพูชา (Photo Reuters)

 

คาดว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกัมพูชา 8.3 ล้านคนจากประชากร 16 ล้านคนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 125 นาย ถึงขณะนี้ แต่ละพรรคมีคำมั่นในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่เน้นถึงการผลักดันเศรษฐกิจ – สังคม สร้างแหล่งบุคลากรรุ่นใหม่ แก้ปัญหางานทำให้แก่ประชาชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ซีพีพีและผลสำเร็จที่ได้บรรลุ

ขณะนี้ ที่ประเทศกัมพูชามีพรรคการเมืองประมาณ 60 พรรค แต่ที่ผ่านมามีแค่ 10 พรรคที่ทำการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและได้เข้าร่วมการเลือกตั้งต่างๆ

ในการเลือกตั้งรัฐสภากัมพูชาสมัยที่ 5 มีสมาชิก 123 คนได้รับการรับเลือก โดยพรรคซีพีพีมี 68 ที่นั่งหรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของที่นั่งในรัฐสภา ซึ่งมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล ในวาระ 5 ปีที่ผ่านมา พรรคซีพีพี นำโดยสมเด็จ ฮุนเซน เป็นพรรคเดียวที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยผลสำเร็จที่น่าประทับใจต่างๆ โดยสร้างสรรค์ประเทศจากที่เคยลำบากยากเข็ญหลังสงครามให้กลายเป็นประเทศที่มีสันติภาพ เสถียรภาพและพัฒนา นี่คือผลสำเร็จของพรรคประชาชนกัมพูชาที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วในระดับสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 7.7 ในตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการรับรองจากธนาคารโลกว่า เป็นประเทศที่มีอัตราการการขยายตัวสูงและเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียในด้านเศรษฐกิจ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนับวันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรได้เพิ่มจากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2013 ขึ้นเป็น 1,500 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 อัตราผู้ยากจนลดลงจากร้อยละ 53.5 ในปี 2005 เหลือเพียงร้อยละ 13 ในปี 2016 และกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการแก้ปัญหาความยากจนสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษปี 2015 ของกัมพูชาและเป้าหมายการลดอัตราผู้ยากจนได้กว่าร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิบัตินโยบายเศรษฐกิจมหอำนาจอย่างรอบคอบเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันความหลากหลาย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การผลิตและการบริโภคในตลาดภายในประเทศ ดุลการชำระนับวันดีขึ้นในขณะที่ระดับหนี้สาธารณะของกัมพูชาต่ำที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนี่สาธารณะมีความเสี่ยงน้อย

รายงานของธนาคารโลกระบุว่า ในช่วงปี 2018-2019 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจกัมพูชาจะอยู่ที่ร้อยละ 7 โดยใน6 เดือนแรกของปี 2018 การดึงดูดเอฟดีไอของกัมพูชาอยู่ที่กว่า 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโครงการลงทุนใหม่ 47 โครงการ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกบรรลุ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวกัมพูชาใน 3 เดือนแรกของปี 2018 อยู่ที่ 1.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2017

ความไว้วางใจต่อพรรคซีพีพี

จากการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจ สังคมมีเสถียรภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น พรรคประชาชนกัมพูชาและรัฐบาล นำโดยสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากประชาชนทุกคน

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชาได้ให้คำมั่นในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่าจะส่งเสริมความสามัคคีชนในชาติ ให้ความเคารพรัฐธรรมนูญ ปกป้องระบอบราชาธิปไตย ผลักดันสิทธิประชาธิปไตย เสรีภาพ ปกป้องกฎหมายและความยุติธรรมในสังคม พร้อมทั้งปกป้องเอกราช อธิปไตย สันติภาพและความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 7 ต่อปีและลดอัตราคนจนลงร้อยละ 1 ต่อปี

ในนโยบายการต่างประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกและภูมิภาค รัฐบาลกัมพูชาได้ธำรงนโยบายการต่างประเทศที่เป็นคนกลาง ร่วมกันอยู่อย่างสันติ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น พร้อมทั้งประสานงานกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการเสร็จสิ้นการกำหนดและปักหลักพรมแดนเพื่อช่วยให้เขตชายแดนมีเสถียรภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนา ตลอดจนพยายามมากขึ้นเพื่อผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆในการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก

จากหลักนโยบายของการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งที่ชัดเจนบวกกับผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวลาที่ผ่านมา การเลือกตั้งรัฐสภาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้พรรคซีพีพี ปฏิบัติแนวทางของตนต่อไป นั่นคือ เสริมสร้างความสามัคคีชนในชาติและสร้างสรรค์ประเทศที่สันติภาพ เสถียรภาพ เจริญรุ่งเรืองและมีสวัสดิภาพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในวาระ 5 ปีที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด