การแข่งขันรักชาติสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

(VOVWORLD) -ในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ  11 มิถุนายน ท่านเจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามได้มีบทเขียนภายใต้หัวข้อ “ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติ สร้างพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ซึ่งทางสถานีวิทยุเวียดนาม ขอคัดเสนอประเด็นที่สำคัญของบทความนี้
การแข่งขันรักชาติสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ - ảnh 1 ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง (Photo VNplus)

 

นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรัฐแรกของชนชั้นกรรมกรและเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องรับมือกับปัญหาเร่งด่วน คือ การต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน การแก้ปัญหาความอดอยาก ขจัดความไม่รู้หนังสือของประชาชนและปกป้องทางการปฏิวัติใหม่ที่ยังอ่อนแอ ในสภาวการณ์ดังกล่าว ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ โดยระบุอย่างชัดเจนว่า “หน้าที่ของประชาชนเวียดนามคือ หากทำอะไรก็ต้องแข่งขัน ทำให้เร็ว ให้ดีและให้มากที่สุด การแข่งขันรักชาติจะช่วยแก้ไขอุปสรรคและทำลายแผนกุศโลบายของฝ่ายศัตรูเพื่อไปสู่ชัยชนะ”

คำเรียกร้องดังกล่าวของประธานโฮจิมินห์ได้เร่งเร้าให้ประชาชนเวียดนามทุกคนสามัคคีกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ ระดมการเข้าร่วมของประชาชนทั้งแรงกาย แรงใจและบริจาคทรัพย์สินให้แก่ภารกิจการปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ของพรรคและประชาชาติ

การแข่งขันรักชาติสร้างพลังขับเคลื่อนทางจิตใจอย่างเข้มแข็งให้แก่การปฏิวัติ

บทความของประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเริ่มต้นด้วยการสรุปผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของขบวนการแข่งขันรักชาติในตลอด 70 ปีที่ผ่านมาต่อกระบวนการปฏิวัติเวียดนาม โดยกลายเป็นขบวนการมวลชนที่สามารถรวมพลังของทั้งประชาชาติ เขียนหน้าประวัติศาสตร์ที่กล้าหาญและเป็นโรงเรียนทดสอบแห่งการปฏิวัติสำหรับชาวสังคมนิยมในยุคโฮจิมินห์ที่รุ่งโรจน์

ในช่วงสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและอเมริกาเพื่อกู้ชาติ ได้มีการจัดขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆของกรรมกร เกษตรกร ปัญญาชน ทหารและทหารบ้าน เช่น ขบวนการ “แก้ปัญหาความอดอยาก การขจัดปัญหาไม่รู้หนังสือหลังการปฏิวัติและต่อต้านศัตรูผู้รุกราน” ขบวนการ “ประชาชนทุกคนไปโรงเรียน” ขบวนการ“ไหข้าวเพื่อสงครามกู้ชาติ” ขบวนการ “ ผลงานดีเด่น 3 ด้าน” ขบวนการ“เยาวชนเตรียมความพร้อม 3 ด้าน” ขบวนการ “เยาวชนเดินหน้าใน 5 ด้าน”และขบวนการ “กระแสคลืนริมฝั่งทะเล” เป็นต้น ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อชัยชนะ ความเอกภาพในแนวความคิดและการปฏิบัติ ให้กำลังใจประชาชนทุกชั้นชนในการต่อสู้ ทำงาน ผลิตและมีส่วนร่วมสำคัญต่อชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี 1975 ปลดปล่อยภาคใต้และรวมประเทศเป็นเอกภาพ

เมื่อประเทศได้รับการปลดปล่อย โดยเฉพาะในตลอด 30 ปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ แนวความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ก็ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และคล่องตัว ซึ่งมุ่งสู่ระดับพื้นฐานและแรงงาน สร้างบรรยากาศการแข่งขันอย่างคึกคักเพื่อเสร็จสิ้นสองหน้าที่ยุทธศาสตร์คือสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

ส่งเสริมขบวนการแข่งขันรักชาติเพื่อผลักดันภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

เพื่อส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุในขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ยืนยันว่า ในเวลาข้างหน้า ทางการและหน่วยงานทุกระดับต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกี่ยวกับบทบาท สถานะและประสิทธิภาพของขบวนการแข่งขันและมอบรางวัลชมเชย โดยถือขบวนการแข่งขันรักชาติคือพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางแสดงความเห็นว่า ควบคู่กับการขยายผลไปทั่วประเทศ ต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รูปแบบและวิธีการจัดขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆตามแนวทางเน้นในระดับพื้นฐาน เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงพรรค การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรม แนวความคิดและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เป็นต้น

การแข่งขันรักชาติต้องเน้นในหมู่คณะและแรงงานที่ทำการผลิตและประกอบธุรกิจโดยตรง ให้ความสนใจถึงการชมเชยในระดับท้องถิ่น ในเขตทุรกันดาน เขตชายแดน หมู่เกาะและเขตชนกลุ่มน้อย เป็นฝ่ายรุกในการเสนอให้ชมเชยคณะและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมต่อภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ สร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศ

ในท้ายของบทความ ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ย้ำว่า การแข่งขันรักชาติคือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ต่อขบวนการปฏิวัติและเป็นมาตรการสำคัญเพื่อสร้างสรรค์บุคคลสังคมนิยม ดังนั้นแนวคิดนี้ของประธานโฮจิมินห์ยังเป็นประทีบส่องทางให้ทั้งพรรค ทหารและประชาชนเวียดนามพยายามแข่งขันเพื่อให้ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิเวียดนามสังคมนิยมประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด