ก้าวเดินที่สำคัญในการปฏิบัติหลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศของพรรค

(VOVWORLD) -ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 10 สมัยที่ 12ที่เปิดขึ้น เช้าวันที่16พฤษภาคม คาดว่า คณะกรรมการกลางพรรคจะรับฟังรายงานและหารือเกี่ยวกับร่างรายงาน10ปีการปฏิบัติหลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาปี2011 ตามการประเมิน การปฏิบัติหลักนโยบายนี้ได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ทั้งในระบบการเมืองและประชาชนทุกชั้นชนในการสร้างสรรค์องค์กรพรรค การสร้างสรรค์ทางการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและการสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน
ก้าวเดินที่สำคัญในการปฏิบัติหลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศของพรรค - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ผลสำเร็จที่ได้บรรลุภายหลัง10ปีของการปฏิบัติหลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาปี2011คือการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ความพยายามเพื่อให้มติของพรรคเข้าสู่ชีวิต

  หลักนโยบายปี2011ได้ชี้ชัดว่า “การพัฒนาอย่างรวดเร็วต้องผสานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือความต้องการหลักในยุทธศาสตร์” โดยได้ระบุรายละเอียดคืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง  อัตราจีดีพีในปี2018อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2011 การปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐมีความก้าวหน้า ปัญหาธนาคาร ปัญหาหนี้สาธารณะและหนี้เสียได้รับการแก้ไข ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถรักษาสวัสดิการสังคมและผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ในด้านการเกษตร มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรของเวียดนามในปี2018อยู่ที่กว่า4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเตอร์ ห่าฟุกหมิก ประธานสมาพันธ์การเกษตรอินทรีย์เวียดนามได้ประเมินว่า “ในรอบ10ปีของการปฏิบัติหลักนโยบายของพรรค มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่7 ได้ช่วยพัฒนาการเกษตร เกษตรกรและชนบท โดยชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภาคต่างๆของประเทศได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น อัตราผู้ยากจนลดลงและสหประชาชาติได้ให้การรับรองผลสำเร็ของเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจน

  ในรอบ10ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12มาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ปรับปรุงกลไกและนโยบายการดำเนินงานของทั้งระบบการเมืองผสานกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละสำนักงานภาครัฐ สภาแห่งชาติสมัยที่13และ14ได้แปรแนวทางและนโยบายที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่11และ12ให้เป็นหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น มติเกี่ยวกับหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม มติเกี่ยวกับแผนด้านการเงิน แผนการลงทุนสาธารณะในระยะกลาง แผนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ นาย เลแทงเวิน สมาชิกคณะกรรมาธิการการเงินและงบประมาณของสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า “การปฏิบัติมติต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการผลักดันให้มติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต  นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งระบบการเมือง รัฐบาลและสำนักงานภาครัฐได้แปรมติต่างๆให้เข้าสู่ชีวิต”

ก้าวเดินที่สำคัญในการปฏิบัติหลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศของพรรค - ảnh 2เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงวียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม (Photo: TTXVN)

ประชาชนให้การสนับสนุนและมีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรค

  หลักนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาปี2011ได้ย้ำว่า “สังคมนิยมที่ประชาชนเวียดนามสร้างสรรค์คือสังคมที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม โดยประชาชนเป็นเจ้าของ”  นี่เป็นความปรารถนาของประชาชนและเป็นการเลือกเฟ้นที่ถูกต้องของพรรค   ประชาชนสามัคคี มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนการนำของพรรค ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนดังยุงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยได้เผยว่า “ภายหลัง10ปีของการปฏิบัติหลักนโยบายของพรรค พวกเราได้บรรลุความก้าวหน้า โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญและกำหนดรูปแบบประชาธิปไตย2รูปแบบคือ ประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยผ่านตัวแทน สำหรับประชาธิปไตยทางตรง พวกเราได้อนุมัติการลงประชามติ ส่วนประชาธิปไตยผ่านตัวแทน นี่เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการปกป้องระบอบสังคมนิยม การกำหนดความรับผิดชอบของสำนักงานภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น นี่เป็นจุดเด่นเพื่อยืนยันว่า รัฐเวียดนามได้ปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์รัฐของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน”

สิ่งที่น่าสนใจคือ หลักนโยบายของพรรคที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาปี2011 ได้ระบุว่า “ต้องป้องกันและรับมือความเสี่ยงใหญ่ๆนั่นคือ ความผิดพลาดด้านแนวทาง  ปัญหาการทำงานแบบข้าราชการเป็นใหญ่ ความเสื่อมถอยของแนวคิดด้านการเมืองและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรค” จากการตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ตั้งใจปฏิบัติมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่4สมัยที่11และครั้งที่4สมัยที่12เพื่อส่งเสริมการนำของพรรคและจนถึงปัจจุบันก็ได้ประสบผลงานที่สำคัญ

ภายหลัง10ปี จุดยืนหลักในนโยบายที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่11อนุมัติคือการสรุปที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ผ่านการปฏิบัติจุดยืนดังกล่าว ประเทศได้มีก้าวพัฒนาที่สำคัญทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย การสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด