ก้าวเดินใหม่ในการผลักดันการทูตรัฐสภา

(VOVWORLD) - ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามกำลังอยู่ระหว่างการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปหรือ MSEAP ครั้งที่ 3 ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม นี่คือกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญของสภาแห่งชาติเวียดนามในปี 2018 เพราะเป็นการยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของงานด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติในการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของเวียดนาม
ก้าวเดินใหม่ในการผลักดันการทูตรัฐสภา - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน กล่าวปราศรัยในฟอรั่มประกอบธุรกิจและลงทุนเวียดนาม-ตุรกี (vietnamplus) 

ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของประธานรัฐสภารัสเซีย V.Volodin และประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี Moon Hee Sang ซึ่งเป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมประธานรัฐสภาประเทศเอเชีย-ยุโรปหรือ MSEAP และเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานรัฐสภาตุรกี Binali Yildirim

กำหนดกลไกความร่วมมือพหุภาคี

MSEAP คือกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐสภาย่านเอเชียยุโรปตามข้อคิดริเริ่มของประธานรัฐสภารัสเซียและประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สำนักงานด้านนิติบัญญัติในย่านเอเชีย-ยุโรประสานการปฏิบัติงานและยกระดับบทบาทของการทูตรัฐสภา

การประชุมประธานรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปครั้งแรกมีขึ้น ณ ประเทศรัสเซียเมื่อปี 2016 และการประชุมครั้งที่ 2 มีขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อปี 2017 ซึ่งในการประชุม 2 ครั้งดังกล่าวมีผู้แทน องค์การรัฐสภาจากกว่า 24 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของประเทศต่างๆต่อฟอรั่มใหม่ พร้อมทั้งเป็นโอกาสเพื่อผลักดันการพบปะทิวภาคีระดับสูงระหว่างประเทศต่างๆ ในการจัดการประชุมทั้งสองครั้ง สภาแห่งชาติเวียดนามได้ส่งคณะผู้แทนระดับรองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วม และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป

จากสานต่อความร่วมมือนี้และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป ในการประชุม MSEAP ครั้งที่ 3 เวียดนามได้ส่งคณะผู้แทนระดับสูงสุดของสภาแห่งชาติ โดยมีนาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วม ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย-ยุโรป” ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมครบองค์ โดยมีเนื้อหาหลัก เช่น การประเมินข้อคิดริเริ่มความร่วมมือเอเชีย-ยุโรปในด้านเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมเชื่อมโยงและผลักดันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาค ย้ำถึงบทบาทของรัฐสภาในการค้ำประกันและผลักดันความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อผลักดันความเชื่อมโยงในภูมิภาค เสนอแนวทางและหน้าที่พัฒนาของ MSEAP ในอนาคต

การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ยังอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามพบปะหารือกับบรรดาส.สของประเทศต่างๆเกี่ยวกับความสนใจของภูมิภาคและโลก และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาของย่านเอเชีย-ยุโรป

แสดงให้เห็นถึงแนวทางการต่างประเทศที่กระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุก

การที่คณะผู้แทนของสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าร่วมการประชุม MSEAP 3 คือการแปรแนวทางการต่างประเทศของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ให้เป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศพหุภาคี เป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมกำหนดกลไกพหุภาคี

ไม่เพียงแต่เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม MSEAP 3 เท่านั้น แต่ในหลายปีมานี้ สภาแห่งชาติเวียดนามได้เป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมอย่างมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการทูตรัฐสภาพหุภาคี ส่งเสริมบทบาทและสถานะของเวียดนามและสภาแห่งชาติเวียดนามในกลไกความร่วมมือรัฐสภาในภูมิภาคและโลก เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการทูตของรัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศแล มีความกลมกลืนกับผลประโยชน์ของภูมิภาค ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เผยว่า “การผลักดันและยกระดับวิสัยทัศน์การต่างประเทศพหุภาคีคือการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในทุกด้าน ผลักดันการประสานงานผ่านช่องทางการต่างประเทศ ควบคู่กับการทูตของรัฐ การทูตของพรรคและการต่างประเทศสภาแห่งชาติ โดยเน้นถึงการผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียน หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และประเทศเพื่อนบ้านเก่าแก่ นอกจากนั้น ต้องประสานงานเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับเพื่อนมิตรใหม่ๆ หุ้นส่วนที่น่าสนใจและมีความผูกพันกับเวียดนาม”

สภาแห่งชาติเวียดนามมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่กว้างลึกกับรัฐสภาของหลายประเทศ และเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์การรัฐสภาพหุภาคี เช่นสหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียู สภาสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าและสหภาพรัฐสภาประชาคมประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือเอพีเอฟ

ด้วยการเข้าร่วมที่นับวันเข้มแข็งมากขึ้นต่อกิจกรรมการทูตรัฐสภาภูมิภาคและโลก ซึ่งล่าสุดคือการประชุมประธานรัฐสภาประเทศในเอเชีย-ยุโรปหรือ MSEAP สภาแห่งชาติเวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการค้ำประกันสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด