กำหนดแนวสำคัญให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ที่มีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้บรรลุความเห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับแนวความคิดในการชี้นำ การกำหนดเค้าโครงและจัดทำร่างเอกสารให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ส่วนเจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชนได้ชื่นชมการกำหนดแนวทางดังกล่าว โดยถือเป็นวิสัยทัศน์และนโยบายที่สำคัญเพื่อรักษาสถานะเชิงยุทธศาสตร์และชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก อีกทั้งยืนหยัดเส้นทางการพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมที่สมบูรณ์
กำหนดแนวสำคัญให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 1ภาพประกอบ (Photo VNplus)

 ที่ประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้กำหนดแนวทางให้แก่ปัญหาขั้นพื้นฐานต่างๆเพื่อจัดทำร่างเอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 โดยเฉพาะในขณะที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม เตรียมบรรยากาศและพลังขับเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่ระยะต่อไป

นักข่าว หญิเล รองบรรณาธิการนิตยสารคอมมิวนิสต์ได้เผยว่า การประชุมสมัชชาใหญ่สมัยนี้เป็นการประชุมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 วิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ซึ่งตรงกับช่วงที่เวียดนามฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งประเทศ ดังนั้น เอกสารของการประชุมสมัยนี้จึงต้องรวบรวมความคิดของทั้งประชาชาติและพรรค มีความทันสมัยและเป็นหลักนโยบายการปฏิวัติที่สมกับประวัติศาสตร์และความคาดหวังของประชาชน            “ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนทุกคนได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบที่รวมแนวคิด เนื้อหา นโยบายและเงื่อนไขเพื่อบังคับใช้ในกรอบวิสัยทัศน์ปี 2021-2026 ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก หวังว่า บนพื้นฐานผลสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน 6 วาระก่อน ในวาระที่ 7 นี้ จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เตรียมบรรยากาศและระบบพลังขับเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวาระต่อๆไป”

บรรดาเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนมีความเห็นว่า การประชุมครั้งที่ 10 นี้ของคณะกรรมการกลางพรรคมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อรักษาสถานะเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ รักษาชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลกและยืนหยัดเส้นทางพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์ พลโท ค๊วดยวีเตี๊ยน อดีตผู้บัญชาการกองทัพน้อยหมายเลข 3 แสดงความเชื่อมั่นต่อมติฉบับต่างๆที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ว่า            “เราเห็นด้วยและตั้งความหวังต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ถ้าหากสามารถปฏิบัติมติของการประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้จะเป็นการขับเคลื่อนให้ประเทศเวียดนามพัฒนาต่อไป พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนับวันจะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมากขึ้นและชื่อเสียงของพรรคนับวันจะยิ่งสูงขึ้น แต่ต้องเตรียมเอกสารให้รอบคอบตามแนวทางของพรรคด้วย”

พยายามสร้างสรรค์ระบบและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 วาระ 5 ปีจะพยายามสร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งก่อนอื่นคือแนวคิด วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์ระบบและนโยบายเชิงสร้างสรรค์ของพรรค เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชนได้เสนอว่า การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ต้องปฏิบัติตามแนวทางให้ความสนใจต่องานด้านการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองให้โปร่งใส เข้มแข็ง ยกระดับทักษะความสามารถในการชี้นำและพลังการต่อสู้ของพรรค รวมไปถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐและทั้งระบบการเมือง ส่งเสริมพลังเข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ นาย โด๋ยวีเถื่อง สมาชิกคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามส่วนกลางเสนอว่า            “ผลักดันการแปรสิทธิประชาธิปไตยโดยตรงและสิทธิประชาธิปไตยแบบผู้แทนให้เป็นระเบียบการเพื่อปฏิบัติต่อไปเพื่อสามารถส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและพลังแห่งการเป็นเจ้าของประเทศของประชาชน ร่างเอกสารสมัชชาพรรคครั้งนี้ควรเน้นถึงกลไกการปฏิบัติประชาธิปไตยโดยตรงของประชาชนให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติสิทธินี้ของประชาชนในระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ส่วนนาย เหงียนตุ๊ก สมาชิกคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามส่วนกลางได้ให้ความสนใจถึงคำสั่งของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ในการประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการกลางพรรคที่ว่า “สมาชิกพรรคทุกคน ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับส่วนกลางหรือท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ โดยเฉพาะส่วนงานที่ซับซ้อน สำคัญ งานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นที่กำลังทำอยู่ต้องทำให้ถึงที่สุด            “การประชุมครั้งนี้เน้นแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชนกำลังจับตามอง ถ้าหากไม่ยกระดับพลังการต่อสู้ของพรรค โดยเฉพาะความรับผิดชอบและศิลธรรมของสมาชิกพรรคโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหาร ก็ยากที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำของพรรคได้”

ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้ประเมินว่า การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 10 ได้ประสบความสำเร็จด้วยผลงานที่ “ดีเยี่ยม” ซึ่งเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนเชื่อมั่นว่า การกำหนดแนวทางของการประชุมครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อมีส่วนร่วมให้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ประสบความสำเร็จและรักษาชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด