ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านเวียดนาม-โรมาเนีย

(VOVworld)ท่าน ดาเชี่ยน ซิโอลอส นายกรัฐมนตรีโรมาเนียได้เดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคมตามคำเชิญของท่าน เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญและเป็นนิมิตหมายใหม่ในความสัมพันธ์ทวิภาคี

(VOVworld)ท่าน ดาเชี่ยน ซิโอลอส นายกรัฐมนตรีโรมาเนียได้เดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคมตามคำเชิญของท่าน เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญและเป็นนิมิตหมายใหม่ในความสัมพันธ์ทวิภาคี

ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านเวียดนาม-โรมาเนีย - ảnh 1
การเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีโรมาเนียเพื่อเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของผู้นำและประชาชนเวีดยนามและโรมาเนียในการขยาย สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้าน (vietnamplus)

ในกรอบการเยือนเวียดนาม ท่าน ดาเชี่ยน ซิโอลอส นายกรัฐมนตรีโรมาเนียได้เจรจากับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางและประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน และกล่าวปราศรัยในฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม-โรมาเนียร่วมกับบรรดาผู้นำเวียดนาม
สัมพันธไมตรีและเกียรติประวัติที่ยาวนาน

โรมาเนียและเวียดนามมีสัมพันธไมตรีกันมาช้านานและร่วมมือกันในหลายด้าน โดยในช่วงต้นปี 1950 เวียดนามและโรมาเนียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งสองประเทศได้ทำนุบำรุงสัมพันธไมตรีที่ดีงาม โดยจัดการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี เมื่อปี 2009 นาย ฝ่ามยาเคียม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามในขณะนั้นได้เดินทางไปเยือนโรมาเนีย และในปี2014 นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เดินทางไปเยือนโรมาเนีย  ส่วนนาย อียอน อีลีเอสคู ประธานาธิบดีโรมาเนียได้เดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อปี 2002 และนาย Korodi Attila ประธานคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศแห่งสภาล่างโรมาเนียได้เดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อปี 2011
บนพื้นฐานสัมพันธไมตรีที่ดีงาม เวียดนามและโรมาเนียได้สนับสนุนกันในการขอเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในกรอบฟอรั่มร่วมมือเอเชีย-ยุโรปหรือเอเซม ทั้งสองฝ่ายได้สนับสนุนข้อคิดริเริ่มของฮังการีเกี่ยวกับบทบาทของแหล่งน้ำในยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน จนถึงขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเอกสารทวิภาคี 7 ฉบับเพื่อร่างกรอบทางนิตินัยและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างเวียดนามกับโรมาเนียในเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยเมื่อปี 2015 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุ 175.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2014 ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน โรมาเนียถือเป็นตลาดใหญ่สำหรับการส่งออกสัตว์น้ำของเวียดนาม โดยปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1 หมื่น 2 พันตันต่อปี ความสัมพันธ์ร่วมมือลงทุนระหว่างสองประเทศยังมีศักยภาพมากมาย จนถึงปลายปี 2015 โรมาเนียมีโครงการเอฟดีไอ 3 โครงการในเวียดนาม รวมยอดเงินจดทะเบียน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านเวียดนาม-โรมาเนีย - ảnh 2
ท่าน ดาเชี่ยน ซิโอลอส นายกรัฐมนตรีโรมาเนียได้เจรจากับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก (vietnamplus)

ความร่วมมือด้านการศึกษาถือเป็นจุดเด่นของความร่วมมือ
ความร่วมมือด้านการศึกษาคือจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับโรมาเนีย โดยเมื่อปี1995 ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการกีฬา โดยทุกปี โรมาเนียได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 10 ทุน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามโครงการร่วมมือด้านการศึกษาในช่วงปี 2013-2016 ในโอกาสการเยือนเวียดนามของปลัดกระทรวงศึกษาธิการโรมาเนียเมื่อปี 2013 ตั้งแต่ปี 2006 รัฐบาลโรมาเนียได้จัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมระดับปฏิญญาโทให้แก่กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเวียดนาม เมื่อเดือนตุลาคมปี 2006 บริษัทปีโตรเวียดนามและบริษัท Petroconsult ของโรมาเนียได้ลงนามสัญญาฝึกอบรมบุคลากรและทดลองเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันยุงก๊วตในเวียดนาม และส่งผู้เชี่ยวชาญโรมาเนีย 55 คนมาช่วยทดลองเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันนี้ นอกจากนั้น ในช่วงปี 2003-2009 โรมาเนียได้ฝึกอบรมวิศวกรด้านปิโตรเลี่ยม 35 คนให้แก่ทางปิโตรเวียดนาม ปัจจุบัน มีนักศึกษาเวียดนามประมาณ 50 คนกำลังศึกษาในโรมาเนียและกรรมกรเวียดนาม 450 คนทำงานตามโรงงานต่างๆในโรมาเนีย ชมรมชาวเวียดนามในโรมาเนียมีประมาณ 500 คนและปรับตัวเข้ากับสังคมโรมาเนียเป็นอย่างดี มีความสามัคคีและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิอยู่เสมอ
การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีโรมาเนียก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของผู้นำและประชาชนเวียดนามและโรมาเนียในการขยายสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด