คริสต์มาสที่สงบสุข บรรยากาศของเสรีภาพด้านศาสนาและความเลื่อมใส

(VOVWORLD) -  คริสต์มาสคือเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์ในทั่วโลก รวมทั้งชมรมชาวคริสต์ในเวียดนาม ซึ่งในหลายวันมานี้ ได้อยู่ในบรรยากาศฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่อบอุ่นพร้อมได้รับคำอวยพของหน่วยงาน องค์กร คณะ ทางการปกครองและประชาชนของศาสนาต่างๆในท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งความสนใจและให้กำลังใจของสังคมได้ทำให้ชีวิตความเลื่อมใสของชาวคริสต์มีความสุขมากขึ้น
คริสต์มาสที่สงบสุข บรรยากาศของเสรีภาพด้านศาสนาและความเลื่อมใส - ảnh 1

 

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ชาวคริสต์จากคริสตจักรต่างๆได้เริ่มเตรียมฉลองคริสต์มาส อีฟ  (Christmas Eve) ที่เริ่มขึ้นตั่งแต่เย็นวันที่ 24 ธันวาคม และบรรยากาศฉลองวันคริสต์มาสก็มีความอบอุ่นมากขึ้น เพราะในหลายวันที่ผ่านมา ผู้นำพรรค รัฐ แนวร่วมปิตุภูมิ ทางการปกครองทุกระดับและประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆได้ส่งคำอวยพรและแสดงความยินดีต่อชาวคริสต์ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส

คริสต์มาสแห่งความสงบสุข

ยิ่งใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาส คริสตจักรต่างๆในจังหวัดนิงบิ่งห์ได้รับการตกแต่งที่สวยงาม โดยทุกซอกทุกซอยเข้าไปคริสตจักร ฟาตเหยี่ยม กิมเซิน นิงบิ่งห์ได้รับการตกแต่งด้วยหลอดไฟและดอกไม้ที่ดูสวยงามและสว่างไหวเป็นอย่างยิ่งในช่วงค่ำคืน บาทหลวง เหงียนวันยาว ประธานคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาจังหวัดนิงบิ่งห์ เผยว่า “จากการเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรนิงบิ่งห์ ดังนั้นบรรยากาศการฉลองเทศกาลคริสตมาสก็มีความคึกคักมาก ทุกปี พวกเราก็ตกแต่งโบสถ์อย่างสวยงามเพื่อฉลองวันคริสตมาส เพราะนี่คือเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ คริสตจักรฯและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจและสนับสนุนจากทั้งทางการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อจัดวันงานสำคัญนี้”

ในเทศกาลคริสตมาสปีนี้ คริสตจักรหลายแห่งและหลายตระกูลของชาวคริสต์ในเวียดนามไม่มีครอบครัวยากจน ชมรมชาวคริสต์ได้สร้างสรรค์คริสตจักรที่ก้าวหน้า สร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรมอย่างเข้มแข็ง บาทหลวง เจินซวนแหม่ง ประธานคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนามได้เผยว่า “วันคริสตมาสปีนี้ ชาวคริสต์รู้สึกมีความสุขมาก พวกเราพยายามจัดเทศกาลคริสตมาสที่สนุกสนาน สามัคคี ปลอดภัยและประหยัด เน้นให้ชาวคริสต์และประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามโดยประชาชนมีความมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง สังคมมีความยุติธรรม ประชาธิปไตยและอารยธรรม”

วันคริสตมาสที่เต็มไปด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น

ในนามรัฐบาล นาย เจืองหว่าบิ่งห์ รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปอวยพรชาวคริสต์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม โดยเดินทางไปเยี่ยมเยือนและอวยพรสำนักอาร์คบิชอปฮานอย สมาคมคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแต๊นต์เวียดนาม คณะกรรมการสามัคคีศาสนาเวียดนาม สำนักออาร์คบิชอปนิงบิ่งห์ สำนักออาร์คบิชอปเว้และสำนักอาร์คบิชอปดานัง ส่วนผู้นำของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับ ผู้บริหารของกระทรวง หน่วยงานและท่องถิ่นต่างๆก็เดินทางไปเยี่ยมเยือน อวยพรผู้ที่มีสมณศักดิ์และชาวคริสต์ในทั่วประเทศ ซึ่งนี่ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบและน้ำใจของพรรค รัฐ กระทรวง หน่วยงานและองค์กรต่างๆในระบบการเมืองเท่านั้น หากยังเป็นน้ำใจของประชาชนทุกชั้นชนต่อชาวคริสต์อีกด้วย บาทหลวง เหงียนซวนอาน จากสำนักอาร์คบิชอปฟาตเหยี่ยมเผยว่า “พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางการทุกระดับในการประกอบศาสนกิจ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการจัดขึ้นที่สะดวกมากขึ้น พวกเราเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆมีความผูกพันที่ใกล้ชิดมากขึ้น พวกเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะทางการปกครองในการจัดเทศกาลคริสตมาสที่โบสถ์ฟาตเหยี่ยม”

วันคริสตมาสของชาวคริสต์ปีนี้มีความสุขมากขึ้นเพราะกฎหมายความเลื่อมใสและศาสนาได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนากับผู้ที่ไม่นับถือศาสนามีความใกล้ชิดมากขึ้น ความสนใจของพรรคและรัฐในโอกาสวันคริสตมาสก็ทำให้ชาวคริสต์ตระหนักได้ดีว่า ต้องใช้ชีวิตอย่างดีทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อมี่ส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด