ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับEUเมื่อมองจากข้อตกลงPCA

(VOVWorld) –  ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรือEUกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งในทุกด้านโดยทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติแผนปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนและความร่วมมือในทุกด้านหรือPCAระหว่างเวียดนามกับEU ในช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๑๒อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย ได้มีการประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติPCA ช่วงปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๔ในการสัมมนาในหัวข้อ“โครงการสนทนายุทธศาสตร์ช่วยเหลือการปฏิบัติPCA” 

(VOVWorld) –  ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรือEUกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งในทุกด้านโดยทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติแผนปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนและความร่วมมือในทุกด้านหรือPCAระหว่างเวียดนามกับEU ในช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๑๒อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย ได้มีการประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติPCA ช่วงปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๔ในการสัมมนาในหัวข้อ“โครงการสนทนายุทธศาสตร์ช่วยเหลือการปฏิบัติPCA” ในโอกาสมีกิจกรรมล่าสุดในความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทางผู้จัดทำรายการขอเสนอบทวิเคราะห์ “ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับEUเมื่อมองจากข้อตกลงPCA”

ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับEUเมื่อมองจากข้อตกลงPCA - ảnh 1
บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ“โครงการสนทนายุทธศาสตร์ช่วยเหลือการปฏิบัติPCA”(Photo:dientuchinhphu)

นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อปี๑๙๙๐ แล้วลงนามร่างข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี๑๙๙๕ โดยเฉพาะ หลังจากที่ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนและความร่วมมือในทุกด้านหรือPCA ระหว่างเวียดนามกับEU  ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่๒๗ มิถุนายนปี๒๐๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือEUกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งในทุกด้าน เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ ท่านVũ Khoan  อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า“ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับEU โดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ทางการค้ามีลักษณะเด่น๗ประการนั่นคือ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีคุณภาพ มีขอบเขตใหญ่โตมีความหลากหลาย มีพื้นฐานทางนิตินัยที่มั่นคง ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของเวียดนาม ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงมีสถานะสำคัญเป็นพิเศษ หรืออาจกล่าวว่า  ความสัมพันธ์นี้อยู่อันดับ๑ในความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วนอื่นๆ อาทิเช่น ความสัมพันธ์ทางการค้านั้น แม้สหรัฐเป็นตลาดใหญ่ของเวียดนาม แต่ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหรัฐไม่ใช่ความร่วมมือในทุกด้านเหมือนความร่วมมือกับEU  สำหรับความสัมพันธ์หุ้นส่วนการค้าระหว่างจีนกับเวียดนามก็เช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ความร่วมมือในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำมากจนเกินไป”
ปัจจุบัน EU เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญชั้นนำของเวียดนามทางด้านการเมือง การทูต ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการรับมือกับความท้าท้ายทั่วโลก ผู้นำเวียดนามและEUยืนยันถึงความสำคัญของความ สัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับEUอยู่เสมอและมีความประสงค์ที่จะขยายความสัมพันธ์นี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสมกับศักยภาพและสถานะของทั้งสองฝ่าย ในการสัมมนาในหัวข้อ“โครงการสนทนายุทธศาสตร์ช่วยเหลือการปฏิบัติPCA” ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่๕เดือนนี้  นายFranz Jessen หัวหน้าคณะตัวแทนEUประจำเวียดนามได้กล่าวว่า“เวียดนามมีบทบาทสำคัญและเข้มแข็งต่อEU พวกเราแสดงความยินดีและให้ความสนใจต่อคำมั่นของเวียดนามที่จะแบกรับความรับผิดชอบนานาชาติมากยิ่งขึ้น พวกเรามีความประสงค์ที่จะสนทนาและร่วมมือกับเวียดนามในฟอรั่มนานาชาติต่างๆต่อไป และเห็นว่า เวียดนามและEU มีทัศนะร่วมกันคือ ผลักดันสิทธิมนุษยชนและกฏหมายซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาและก็เป็นหัวข้อที่ยุโรปให้ความสนใจติดตาม ส่วนการสนทนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างสองฝ่ายเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทวิภาคีข้อตกลงPCA เวียดนามกำลังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ต่างของเอเชีย พวกเรามีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับเวียดนามต่อไปซึ่งจะเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับEU ในอีก3ปีที่จะถึง”การค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับEUก็พัฒนาอย่างน่าประทับใจ ในสภาวการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจโลก มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี๒๐๑๒อยู่ที่๒หมื่น๙พัน๙สิบล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ๒๐ เมื่อเทียบกับปี๒๐๑๑ EU เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นตลาดใหญ่สำหรับสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม เช่น เครื่องหนังรองเท้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์น้ำแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าบริโภค เฉพาะใน๒เดือนต้นปี๒๐๑๓ มูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับEU อยู่ที่กว่า๕พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ๒๘และในเร็วๆนี้ EUจะให้ความช่วยเหลือแก่เวียดนามเป็นจำนวนเงินกว่า๑๕ล้านยูโร่เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่ได้ระบุในข้อตกลงPCA นายFranz Jessen กล่าวว่า“เศรษฐกิจเวียดนามและEUมีปัจจัยที่เอื้อให้แก่การสนับสนุนกัน พวกเราควรอาศัยความแตกต่างจากโครงสร้างของสองเศรษฐกิจเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเรามีความประสงค์ว่า หลักการที่เกี่ยวข้องถึงการค้า และการลงทุนในข้อตกลงPCA จะได้รับการเพิ่มเติมด้วยข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือFTAโดยเร็ว ข้อตกลงFTAและPCAจะช่วยนำการแลกเปลี่ยนทางการค้า การลงทุนและความสัมพันธ์ทวิภาคีพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่”         ควบคู่กันนั้น EU ยังวางโครงการหุ้นส่วนทางตุลาการโดยให้ความช่วยเหลือเวียดนามเป็นจำนวนเงินกว่า๑๘ล้านยูโรเพื่อปฏิบัติข้อตกลงPCAด้านกฏหมายและตุลาการ            
ข้อตกลงต่างๆในPCA เป็นเงื่อนไขล่วงหน้าที่สำคัญเพื่อวางระเบียบการร่วมมือที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับEU ในเวลาที่จะถึงตามแนวทาง“ความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่เสมอภาค ความร่วมมือในทุกด้านในระยะยาว เพื่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก” ความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติข้อตกลงนี้ในปัจจุบันจะเปิดความคืบหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับEU ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด