ความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามได้ชี้นำการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด ซึ่งผลการปฏิบัติงานได้พิสูจน์ให้เห็นว่า  คารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความตั้งใจและความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามโดยฝ่ายที่เป็นอริในเวลาที่ผ่านมาก็เพื่อทำลายเวียดนาม แต่ในที่สุด เป้าประสงค์ที่มุ่งร้ายดังกล่าวก็ไม่สามารถลดความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามได้

ความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ใช่มาจากระบอบการเมืองหรือว่าพรรคใดขึ้นบริหารประเทศ  ดังนั้น การที่ฝ่ายที่เป็นอริปล่อยคารมว่า  “ระบอบพรรครัฐบาลเพียงพรรคเดียวคือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น” “การปกครองแบบเผด็จการของพรรครัฐบาลก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นต้นก็เพื่อบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อลดชื่อเสียงและบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์และขจัดระบอบสังคมนิยมในเวียดนาม

ผลงานที่น่ายินดีในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

  คารมที่บิดเบือนความจริงของฝ่ายที่เป็นอริไม่สามารถปฏิเสธความตั้งใจทางการเมืองและผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนาม ในตลอด5ปีที่ผ่านมา งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการปฏิบัติอย่างเด็ดขาด โดยบรรลุผลงานที่สำคัญต่างๆและได้รับการขยายผลในสังคม ซึ่งคดีคอร์รัปชั่นด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงและซับซ้อนเป็นพิเศษหลายกรณีที่ได้รับความสนใจจากประชามติถูกเปิดเผย สืบสวน ดำเนินคดีและลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นและอภิสิทธิ์ในการลงโทษพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น  นับตั้งแต่ต้นวาระของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12มาจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกพรรคเกือบ1300คนที่ถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการกระทำผิด  ศาลประชาชนทุกระดับได้ดำเนินคดีคอร์รัปชั่น436คดีรวมจำเลย1,118คน   สำนักงานตรวจตราของรัฐบาลเน้นตรวจสอบด้านที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ทำการตรวจสอบสำนักงาน434แห่งและเสนอยึดเงินคืนเข้างบประมาณแผ่นดินได้65ล้านล้านด่ง

สิ่งที่น่าสนใจคือ สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นฝ่ายรุกและเปิดเผยในการจัดสรรข้อมูลและแนะแนวประชามติ ส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น บทบาทและความรับผิดชอบของสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง แนวร่วมปิตุภูมิ องค์การการเมืองและสังคมและประชาชนได้รับการส่งเสริม กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการขยาย ซึ่งผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากองค์กรนานาชาติ  ตามผลการประเมินขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ดัชนีการรับรู้ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ2ปี โดยเพิ่มจาก31คะแนนในปี2015ขึ้นเป็น35คะแนนในปี2017

ความไว้วางใจของประชาชนช่วยส่งเสริมความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการท

  นอกจากการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นมีส่วนช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชาชนต่อพรรคและระบบลัทธิสังคมนิยม ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจทางการเมืองของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นก็เพื่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค ไม่ขัดขวางการพัฒนา สร้างความโปร่งใสให้แก่กองกำลังเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างและส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชน สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

จากสถานการณ์ที่เป็นจริง งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของพรรค รัฐบาลและประชาชนเวียดนามมีความโปร่งใส เปิดเผย มีภาวะวิสัย ให้ความเคารพประชาชนและประชามติเพื่อการพัฒนาของประเทศและประชาชาติ  ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประชาชนและสังคมมีความเชื่อมั่นและสนับสนุนความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของพรรค ดังนั้น การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของเวียดนามเพื่อทำลายและขัดวางการพัฒนาของเวียดนามต่างประสบความล้มเหลว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด