ความร่วมมือและมิตรภาพสอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการผสมผสาน

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนสหรัฐ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องได้กล่าวปราศรัยและมีการพูดคุย ณ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และนานาชาติสหรัฐหรือซีเอสไอเอสในกรุงวอชิงตันโดยบทปราศรัยของท่าน เหงียนฟู้จ่องในหัวข้อ “ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐในระยะพัฒนาใหม่” ได้ย้ำถึงผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนกล่าวถึงงานที่ต้องทำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม-สหรัฐให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนสหรัฐ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องได้กล่าวปราศรัยและมีการพูดคุย ณ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และนานาชาติสหรัฐหรือซีเอสไอเอสในกรุงวอชิงตันโดยบทปราศรัยของท่าน เหงียนฟู้จ่องในหัวข้อ “ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐในระยะพัฒนาใหม่” ได้ย้ำถึงผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนกล่าวถึงงานที่ต้องทำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม-สหรัฐให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

ความร่วมมือและมิตรภาพสอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการผสมผสาน - ảnh 1
ท่านเหงียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัย ณ ศูนย์ซีเอสไอเอส

บทปราศรัยเริ่มต้นด้วยการทบทวนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐที่แสดงความเห็นว่า ถึงแม้เวียดนามและสหรัฐได้ผ่านระยะเวลาที่ผันผวนและเศร้าโศกจนถึงการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติเมื่อปี 1995 แต่ความประสงค์อันแรงกล้าของเวียดนามก็คือมีสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่ดีงามกับสหรัฐ
20 ปีความสัมพันธ์มีความคืบหน้าที่น่ายินดีทั้งด้านทวิภาคีและพหุภาคี
เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า เมื่อ 20 ปีก่อน หลายคนคิดว่า ไม่มีวิธีการใดที่เวียดนามและสหรัฐจะสามารถฟันฝ่าความเศร้าโศกของสงครามเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งดั่งเช่นในปัจจุบัน นี่คือความพยายามของบรรดาผู้นำและประชาชนทั้งสองประเทศบนเจตนารมณ์แห่งการปิดฉากอดีต ฟันฝ่าความแตกต่างกัน ส่งเสริมความคล้ายคลึงกันและมุ่งสู่อนาคต นี่ก็คือตัวอย่างเกี่ยวกับผลสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่เคยเผชิญหน้ากันในอดีต มีระบอบการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มแห่งสันติภาพและความร่วมมือของยุคสมัย“ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในตลอด 20 ปีที่ผ่านมาบนพื้นฐานแห่งการให้ความเคารพหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากล นั่นคือการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ระบอบการเมืองของอีกฝ่ายและร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน  ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามและสหรัฐสามารถมีความเข้าใจกันในหลักการนี้ นี่ก็คือปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างสรรค์ความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างสองประเทศ”
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้แสดงความเห็นว่า ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนในปัจจุบัน เวียดนามสนับสนุนรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยุติธรรมและยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ สนับสนุนสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เสมอภาคระหว่างประเทศต่างๆบนหลักการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและระบอบการเมือง ไม่แทรกแซงกิจการภายใน แก้ไขทุกการพิพาทด้วยมาตรการที่สันติ สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล
ความร่วมมือและมิตรภาพสอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการผสมผสาน - ảnh 2
พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านมีความลึกซึ้ง
และหลากหลายมากขึ้น
พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านมีความลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้น
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้สงวนเวลาส่วนใหญ่ของบทปราศรัยเพื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐในเวลาที่จะถึงโดยย้ำว่า ก่อนอื่น ทั้งสองประเทศต้องพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านมีความลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ในอนาคต เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า พลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อขยายความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐตามแนวทางนี้คือการที่ทั้งสองประเทศประสานผลประโยชน์ร่วมกัน“1คือ พวกเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในการขยายความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านเพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละประเทศ เพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศ 2คือ พวกเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในการผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะการธำรงสันติภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินย่างเสรีในทะเลตะวันออกบนพื้นฐานการให้ความเคารพกฎหมายสากล 3 คือ พวกเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในการประสานความพยายามเพื่อมีส่วนร่วมต่อปัญหาของโลกในฐานะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก”
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำถึงเนื้อหา 8 ประเด็นที่เวียดนามและสหรัฐปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวรุดหน้าต่อไป นั่นคือการขยายความเข้าใจระหว่างกัน การสร้างสรรค์และเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในด้านกลาโหม และความมั่นคง ความร่วมมือในด้านมนุษยธรรม การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือในปัญหาภูมิภาคและโลก “บทเรียน ประสบการในประวัติศาสตร์และผลงานจากสถานการณ์ที่เป็นจริงในตลอด 20 ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า มิตรภาพและความร่วมมือคือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดของความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม-สหรัฐ นำผลประโยชน์มาสู่ทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ภูมิภาคและโลก ความแตกต่างกันระหว่างสองประเทศคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นสัจธรรมบนโลกแห่งความหลากหลายนี้โดยทุกชนชาติต่างมีสิทธิแสวงหา เลือกเฟ้นเส้นทางการพัฒนาของตนเอง แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงในตลอด 20 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่สอดคล้องกัน ส่วนความแตกต่างไม่สามารถสร้างอุปสรรค์ให้แก่การพัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือเวียดนาม-สหรัฐได้”
บทปราศรัยของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้เข้าร่วม โอกาสนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้มีการสนทนาโดยตรงกับนักวิชาการ นักวิจัยและนักการทูตเกี่ยวกับนแนวทางการพัฒนาของเวียดนามซึ่งจะมีการหารือและอนุมัติในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ในต้นปี 2016 รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด