ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-พลังเพื่อเชื่อมโยงชุมชน

(VOVWorld)-ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานบูชาสัการะบรรพกษัตริย์หุ่งในวันที่๑๐เดือน๓ทุกๆปี  โดยพิธีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์วิหารหุ่งบนภูเหงียหลิง เมืองเวียดจี่ จังหวัดฟู้เถาะ  นี่เป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนเวียดนาม๙๓ล้านคนและชมมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ๔.๕ล้านคนมุ่งใจสู่รากเหง้าและสำนึกในบุญคุณและคุณูปการของบรรพกษัตริย์หุ่งในการสร้างชาติ
(VOVWorld)-ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานบูชาสัการะบรรพกษัตริย์หุ่งในวันที่๑๐เดือน๓ทุกๆปี  โดยพิธีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์วิหารหุ่งบนภูเหงียหลิง เมืองเวียดจี่ จังหวัดฟู้เถาะ  นี่เป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนเวียดนาม๙๓ล้านคนและชมมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ๔.๕ล้านคนมุ่งใจสู่รากเหง้าและสำนึกในบุญคุณและคุณูปการของบรรพกษัตริย์หุ่งในการสร้างชาติ
ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-พลังเพื่อเชื่อมโยงชุมชน - ảnh 1ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-พลังเพื่อเชื่อมโยงชุมชน

งานบูชาสักการะบรรพกษัตริย์หุ่งในทุกปีๆเป็นวันที่ประชาชนเวียดนามที่ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดต่างก็มุ่งใจสู่รากเหง้าของประชาชาติ  ในวันนี้ ประชาชนทั่วประเทศจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของบรรพกษัตริย์หุ่งและคนรุ่นก่อนในการสร้างสรรค์และปกป้องประเทศ
เอกลักษณ์ของความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง
งานบูชาสักการะบรรพกษัตริย์หุ่งที่ผสานกับความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งได้รับการสืบทอดกันมาหลายชั่วคน  ในเทศกาลวิหารหุ่ง  ประชาชนได้จัดพิธีจุดธูปเพื่อรำลึกถึงบรรพกษัตริย์หุ่ง  พิธีสักการะกษัตริย์หลากลองกวนและเจ้าแม่โอวเกอ  การแข่งขันห่อขนมข้าวต้มมัดใหญ่และตำแบ๋งใหญ่  งานมหกรรมการร้องเพลงพื้นเมืองและการร้องเพลงทำนองซวานฟู้เถาะ
ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของชาติที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่๖ธันวาคมปี๒๐๑๒  ในเอกสารรับรองความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก  องค์การยูเนสโกได้ชี้ชัดว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษของชาวเวียดนาม  โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในประชาชาติและการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน  นาย เหงวียนคักถ่วน นักประวัติศาสตร์ได้เผยว่า“  เวียดนามเป็นประเทศพิเศษเนื่องจากมี๕๔ชนเผ่าแต่ทั้ง๕๔ชนเผ่าต่างให้ความเคารพบรรพกษัตริย์หุ่ง  ซึ่งพระองค์ที่มีคุณปการในการสร้างชาติ  ชาวเวียดนามมีความภาคภูมิใจเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดเดียวกันที่มีความผูกพันกับตำนานของหลากหลองกวนและนางโอวเกอและมีประสูติกาลเป็นไข่ร้อยฟองแล้วฟักออกมากลายเป็นลูก ๑๐๐คน ๕๐คนลงทะเลตามบิดาคือพญามังกรหลากลองกวนและอีก๕๐คนตามมารดา ซึ่งเป็นที่มาของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม”

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง-พลังเพื่อเชื่อมโยงชุมชน - ảnh 2
การห่อขนมข้าวต้มมัดใหญ่

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งเชื่อมโยงชุมชน
ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพกษัตริย์หุ่ง ผู้สร้างชาติ  ปัจจุบัน ในทั่วประเทศเวียดนาม มีวิหารบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า๑๔๐๐แห่ง ซึ่งที่จังหวัดฟู้เถาะมี๓๒๖แห่ง ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งสถิตอยู่ในจิตใจของชาวเวียดนามเพราะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและความสามัคคีของชาวเวียดนาม ในงานบูชาสักการะบรรพกษัตริย์หุ่ง  พิธีสักการะบรรพกษัตริย์หุ่งไม่เพียงแต่ถูกจัดขึ้นบนภูเขาเหงียหลิง เมืองเวียดจี่เท่านั้นหากยังจัดขึ้นที่วิหารบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย ประชาชนจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลพากันมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของงานเทศกาล  นาย เหงวียนวันฟอง ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีได้เผยว่า
“ผมมาจากนครไฮฟอง  ผมเคยมาเยือนวิหารหุ่งสองครั้งแล้ว  ผมมาที่นี่เพื่อมุ่งใจสู่รากเหง้าและทบทวนเกียติประวัติของประชาชาติ”
งานบูชาสักการะบรรพกษัตริย์หุ่งเป็นวันงานที่สำคัญของเวียดนาม นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติประวัติของประชาชาติคือ “ดื่มน้ำต้องคิดถึงแหล่งที่มาของน้ำ”  ส่งเสริมความสามัคคีและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของชาวเวียดนามทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด