งานวิสาขบูชาช่วยยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

(VOVWORLD) - วันที่ 14 พฤษภาคม พิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกได้มีขึ้น ณ จังหวัดห่านามหลังจากจัดงานเป็นเวลา 3 วัน ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกต่อพุทธสมาคมเวียดนามและก้าวเดินของเวียดนามบนเส้นทางผสมผสานเข้ากับกระแสโลก งานวิสาขบูชาโลกปี 2019 ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมต่อสันติภาพของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากยังนำสันติภาพและความสามัคคีมาสู่มนุษย์ทุกคนอีกด้วย
งานวิสาขบูชาช่วยยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 1วัดตามจุ๊กในงานวิสาขบูชาโลกปี 2019

จากการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก 3 ครั้ง เวียดนามสามารถยืนยันความพยายามและผลสำเร็จในการรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ ผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับศาสนา ยืนยันบทบาทการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศและการสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการผลักดันสันติภาพและการไกล่เกลี่ยระหว่างศาสนาต่างๆ รวมทั้งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสหประชาชาติ

ความจริงเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ

จากหัวข้อ “มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” งานวิสาขบูชาปี 2019 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของรัฐบาลเวียดนามและพุทธสมาคมเวียดนามในการปฏิบัติเป้าหมายสหัสวรรษของสหประชาชาติ พระมหาเถระ ทิ๊กดึ๊กเถี่ยน รองประธานและเลขาธิการสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามได้ย้ำว่า            “หัวข้อของงานฯต้องการสื่อให้เพื่อนมิตรทั่วโลกเห็นถึงแนวทางของพรรคและรัฐเวียดนามต่อนโยบายเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งโลกก็ได้เห็นเรื่องนี้จากการจัดงานสองครั้งก่อน งานครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันถึงความรับผิดชอบของเวียดนามในทุกด้านต่อสหประชาชาติ ในเวลาที่ผ่านมา เพื่อนมิตรก็สามารถเห็นการเป็นฝ่ายรุก ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบสูงของเวียดนามในการจัดกิจกรรมต่างๆ”

ส่วนพระมหาเถระ ทิ๊กยากวาง รองประธานคณะกรรมการจัดงาน รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามและหัวหน้าคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของพุทธสมาคมเวียดนามได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากต่อชีวิตทางศาสนาของประชาชนเวียดนาม            “พุทธสมาคมเวียดนามรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะและบทบาทของพุทธสมาคมเวียดนามในระดับประเทศและโลก พร้อมทั้งแสดงความผูกพัน การเดินพร้อมกับพุทธศาสนาโลกและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่ใฝ่สันติภาพ”

งานวิสาขบูชาช่วยยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 2ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามให้การต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆ 

ยกระดับบทบาทและชื่อเสียงของเวียดนาม

นาย บุ่ยหิวเหยือก อธิบดีกรมพุทธศาสนาสังกัดคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลเวียดนามได้ยืนยันว่า งานวิสาขบูชาโลก 2019 เป็นกิจกรรมการต่างประเทศที่สำคัญ มีส่วนร่วมยกระดับบทบาทของพุทธสมาคมเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ            “อาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นกิจกรรมสำคัญของพุทธศาสนาและประเทศเวียดนาม ที่สะท้อนความเชื่อด้านจิตวิญญาณผ่านการยกย่องบูชาพระพุทธเจ้า สำหรับประเทศเวียดนาม นี่เป็นกิจกรรมระดับโลกเพราะมีการเข้าร่วมของผู้แทนกว่า 1,600 คนจากกว่า 100 ประเทศ ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ชื่นชมการจัดงานและการรักษาความปลอดภัย ความเมตตาและอัธยาศัยที่ดีของคนเวียดนาม”

สาส์นที่ตัวแทนของสหประชาชาติที่ผู้นำประเทศต่างๆและผู้นำศาสนาพุทธนิกายต่างๆทั่วโลกได้รับในงานวิสาขบูชาโลกปี 2019 คือ “เพื่อโลกที่สันติภาพ”  แถลงการณ์ห่านามที่ออกประกาศในวันปิดงานได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกฉันท์ในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุน สร้างสรรค์ ธำรงและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนในสภาวการณ์ที่วิกฤตด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมนับวันซับซ้อนมากขึ้น การที่เวียดนามประสบความสำเร็จในการจัดงานและน่าประทับใจได้มีส่วนร่วมต่อสันติภาพของเวียดนาม โลกและความสามัคคีของมนุษย์ พร้อมทั้งช่วยยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามบนเวทีโลกอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด