จุดประกายคุณค่าแห่งแนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) -แม้เวลาได้ผ่านพ้นไป49ปีนับตั้งแต่ที่ประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมซึ่งตรงกับวันที่2กันยายนแต่คุณค่าที่ดีงามในแนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ยังคงได้รับการขยายผลในสังคมเวียดนามและได้รับการยกย่องจากเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า แนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ยังคงเป็นเปลวไฟที่ส่องแสงนำทางและเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมในอนาคต

จุดประกายคุณค่าแห่งแนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 1 กระทรวงและหน่วยงานทุกระดับผลักดันการการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์

แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์ได้สะท้อนให้เห็นในภารกิจการปฏิวัติของท่าน โดยในการดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคและรัฐ  ประธานโฮจิมินห์ได้ใช้อำนาจที่พรรคและประชาชนมอบให้บนเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยพร้อมคุณธรรมที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ ประหยัด สมถะถ่อมตนและไม่คิดหวังผลประโยชน์ส่วนตัว

จุดประกายแนวคิดและคุณธรรมในสังคม

  คุณค่าและอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของบุคลิกโฮจิมินห์ต่อพรรค ประชาชาติเวียดนามและประชาคมโลกมาจากหลายปัจจัยและหนึ่งในนั้นคือบุคลิกภาพในการทำงานของประธานโฮจิมินห์ โดยในหลายปีที่ผ่านมา สหภาพแรงงานทุกระดับ  กรรมกร นักศึกษาและนักเรียนเวียดนามได้ผลักดันการการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำควบคู่กับหน้าที่การทำ แต่ละหน่วยงานต่างมีวิธีการทำอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น หน่วยงานสาธารณสุขได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของประธานโฮจิมินห์ที่ว่า“แพทย์เป็นเหมือนคุณแม่ผู้อารี” ส่วนหน่วยงานศึกษาปฏิบัติตามขบวนการ “สอนดีเรียนดี”และการรณรงค์ “อาจารย์แต่ละคนจะเป็นตัวอย่างในการศึกษาและมีความคิดสร้างสรรค์” เป็นต้น

ประธานโฮจิมินห์เป็นแบบอย่างดีเด่นเกี่ยวกับความขยัน มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์และสุจริต   เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างของประธานโฮจิมินห์ ในระยะปัจจุบัน ประชาชนทุกชั้นชน โดยเฉพาะ เยาวชน กรรมกรและแรงงานได้ผลักดันการทำงาน ส่งเสริมจิตใจแห่งความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง น.ส. เจิ่นหงอกเหยียบ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายหว่ายดึ๊กเอ กรุงฮานอยและนาง เหงวียนหว่างถาวมี อาจารย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเหงวียนเติ๊ดแถ่งได้เผยว่า

“ หนูสัญญากับตัวเองว่า เป็นลูกที่ดีและนักเรียนที่เก่ง ซึ่งสิ่งนี้ต้องได้รับการปฏิบัติทุกวันและต้องไม่ได้ลืมเป้าหมายของตนเอง”

“ในแนวทางการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของโฮจิมินห์ ดิฉันเห็นว่า “คำพูดต้องคู่กับการปฏิบัติ”เป็นแนวคิดที่พวกเราต้องปฏิบัติทันที โดยเฉพาะ ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ต้องผสานการมีความคิดริเริ่มกับการปฏิบัติเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ”

ประชาคมโลกสดุดี

  ที่เมืองมงเทรยของประเทศฝรั่งเศส ความทรงจำเกี่ยวกับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ยังคงสถิติอยู่ในใจของประชาชนฝรั่งเศสหลายคน ซึ่งเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของชนชั้นกรรมกรผู้ใช้แรงงานฝรั่งเศส เป็นเพื่อนสหายของนักคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส นาย Florian Vigneron รองผู้ว่าการเมืองงมงเทรยที่ดูแลปัญหาวัฒนธรรมและสังคมได้ย้ำว่า  “การยืนหยัดสันติภาพ เสรีภาพและสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชนเวียดนามเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตจของประธานโฮจิมินห์ตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนที่มาศึกษาในประเทศฝรั่งเศสซึ่งต่อมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม”

ประธานโฮจิมินห์เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมการปฏิวัติและความพิเศษในตัวท่านที่สร้างความประทับใจให้กับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดีเมียร์ ปูตินเมื่อครั้งที่เดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อปี2013คือความสมาถะถ่อมตนและจริงใจ ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดีเมียร์ ปูตินได้เขียนว่า “โลกได้ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งสันติภาพ ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองแต่คุณค่าแห่งแนวคิดและคุณธรรมของโฮจิมินห์คือเปลวไฟที่ส่องแสงนำทางและเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมในอนาคต”

49ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ประธานโฮจิมินห์ถึงแก่อสัญญกรรม ประเทศเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก พร้อมทั้ง ได้มีโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่คุณค่าของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ยังคงสถิตอยู่ในใจของประชาชนเวียดนามทุกคน รวมทั้งเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด