ชายแดนเวียดนาม – ลาวที่มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนา

(VOVWORLD) -เวียดนามและลาวได้เสร็จสิ้นแผนการเพิ่มความถี่และปรับปรุงระบบหลักพรมแดนทางบกแบบบูรณาการเพื่อมีส่วนร่วมเสร็จสิ้นการยกระดับคุณภาพของเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเวียดนามกับลาวทั้งในด้านนิตินัยและการปฏิบัติ จากนี้เป็นต้นไป เวียดนามและลาวจะมีเส้นแบ่งพรมแดนที่ชัดเจนถูกระบุอย่างละเอียดในเอกสารทางนิตินัย แผนที่และระบบหลักพรมแดนที่ทันสมัยและมั่นคงถาวร ซึ่งไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ให้แก่การบริหารและปกป้องพรมแดนเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศอีกด้วย
ชายแดนเวียดนาม – ลาวที่มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนา - ảnh 1จุดผ่านแดนลาวบ๋าว จังหวัดกว๋างจิ (Photo VNplus)

พรมแดนเวียดนาม – ลาวมีความยาวประมาณ 2,337 ก.ม. พาดผ่าน 10 จังหวัดของเวียดนามและ 10 แขวงของลาว จุดเริ่มต้นในเวียดนามคือหลักพรมแดนในตำบลซิ้นเถ่า อำเภอเหมืองแญ้ จังหวัดเดียนเบียน และหลักพรมแดนสุดท้ายอยู่ที่ตำบลเบ่ออี อำเภอหงอกโห่ย จังหวัดกอนตุม ซึ่งเขตชายแดนนี้มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามัคคีมิตรภาพพิเศษเวียดนาม – ลาว

เมื่อ 40 ปีก่อน รัฐบาลเวียดนามและลาวได้กำหนดทำการปรับปรุงเส้นแบ่งพรมแดนให้มีความชัดเจนแต่จนถึงปี 2008 ทั้งสองประเทศถึงจะมีเงื่อนไขที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มความถี่และปรับปรุงระบบหลักพรมแดน หลังการดำเนินโครงการเป็นเวลา 9 ปี โดยใช้งบประมาณแผนดินและงบให้เปล่าจากเวียดนาม ถึงต้นปี 2016 ทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นการเพิ่มความถี่และปรับปรุงหลักพรมแดนกว่า 1,000 หลัก จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ซึ่งสะท้อนความตั้งใจแก้ไขปัญหาพรมแดนของทั้งสองประเทศ

ปัจจุบันนี้ ตามแนวเส้นแบ่งพรมแดนเวียดนาม – ลาว เฉลี่ย 2.6 ก.ม.จะมี 1 หลักพรมแดนถาวรหรือหลักที่ทำเครื่องหมายไว้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนปี 2017 หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาของทั้งสองประเทศ พิธีสารเกี่ยวกับเส้นแบ่งพรมแดนและหลักพรมแดน และข้อตกลงเกี่ยวกับกลไกการบริหารพรมแดนและจุดผ่านแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับลาวได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมเสร็จสิ้นแผนการเพิ่มความถี่และปรับปรุงหลักพรมแดนทางบกแบบบูรณาการเวียดนาม – ลาว ที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า“นี่เป็นกิจกรรมสำคัญและมีความหมาย สะท้อนความเห็นพ้องและความไว้วางใจระหว่างสองพรรคและสองรัฐ เป็นกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาสะท้อนความสามัคคีมิตรภาพพิเศษและรอบด้านระหว่างเวียดนามกับลาว เพราะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองประเทศมีเส้นแบ่งพรมแดนอย่างชัดเจนที่ถูกระบุในเอกสารทางนิตินัย แผนที่และระบบหลักพรมแดนที่ทันสมัยและมั่นคงถาวรบนพื้นฐานความเสมอภาค ให้ความเคารพระหว่างกันและสอดคล้องกับกฎหมายสากล”

การสร้างแนวพรมแดนด้วยหลายเหงื่อ

ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวมาจากความพยายามของหลายฝ่าย หยาดเหงื่อและเลือดเนื้อทั้งของทหารเวียดนามและลาวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปักปันและปักหลักพรมแดนในพื้นที่ป่ารกทึบและมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน จังหวัดกว๋างนามที่มีพรมแดนติดกับแขวงเซกองของลาวประมาณ 142 ก.ม. ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี ทหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศสามารถเสร็จสิ้นแผนการที่วางไว้เนื่องจากการสนับสนุนของประชาชนทั้งสองประเทศในเขตพรมแดน นอกรอบการประชุมครั้งนี้ พันเอกวันหงอกเกว้ รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของหน่วยทหารชายแดนจังหวัดกว๋างนามเผยว่า  “ประชาชนทั้งสองประเทศในเขตพรมแดนได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตสดุ การเคลียร์พื้นที่และให้การช่วยเหลือกองกำลังปักหลักพรมแดนเพื่อให้พวกเราสามารถเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเวลาที่กำหนด โดยมี 60 หลักได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดกว่า 1 ปี”

จากการให้ความเคารพระหว่างกัน การค้ำประกันหลักการแห่งมิตรภาพ ไมตรีจิตและเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายบนพื้นฐานของความสัมพันธ์พิเศษและรอบด้านระหว่างเวียดนามกับลาว ทำให้การเพิ่มความถี่และปรับปรุงหลักพรมแดนทางบกดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตรงเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ นายเจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยืนยันว่า “นี่คือความภาคภูมิใจของทั้งสองพรรคและสองประชาชาติ 1ในพื้นฐานที่สร้างความสัมพันธ์พิเศษดังกล่าวคือความผูกพันที่ใกล้ชิดและไมตรีจิตมิตรภาพที่เหมือนญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันของประชาชนทั้งสองประเทศในเขตชายแดน  ผมมีความเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพนั้นจะช่วยให้เวียดนามและลาวสามารถสร้างสรรค์เส้นแบ่งพรมแดนที่สันติ มิตรภาพ ร่วมมือและร่วมพัฒนา พร้อมทั้งธำรงรักษา เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์พิเศษเวียดนาม – ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การเสร็จสิ้นแผนการดังกล่าวได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเวียดนามกับลาวทั้งในด้านนิตินัยและการปฏิบัติ ซึ่งไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารและปกป้องเส้นแบ่งพรมแดนเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างท้องถิ่นและประชาชนในเขตพรมแดน เพื่อมีส่วนร่วมขยายความสามัคคีที่ดีงามระหว่างสองประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด