ชาวเวียดนามโพ้นทะเล-ปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เวียดนามรวมประเทศเป็นเอกภาพมาแล้ว 44 ปีนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 1975 เส้นทางในตลอดกว่า 40 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ได้มีส่วนร่วมไม่น้อยจากชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ความมุ่งมั่นและความปรารถนาเพื่อมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเลนับวันเข้มแข็งมากขึ้นในระยะปัจจุบันด้วยความปรารถนาคือไม่ปล่อยให้เวียดนามถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการแข่งขันระดับโลก
ชาวเวียดนามโพ้นทะเล-ปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของเวียดนาม - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง พบปะกับตัวแทนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ (vietnamplus) 

ผู้นำพรรคและรัฐเวียดนามได้ยืนยันหลายครั้งถึงบทบาทที่ขาดไม่ได้ของชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ในผลสำเร็จแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามต่างมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของเวียดนามในหลายด้าน

 มีส่วนร่วมต่อภารกิจร่วม

ในหลายปีมานี้ เฉลี่ยแต่ละปี มีปัญญาชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลนับร้อยคนที่กลับประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม มีข้อคิดริเริ่มหลายข้อที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาของประเทศ สร้างสรรค์ระบบทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เช่น นาย เหงียนแทงหมี ชาวเวียดนามที่อาศัยในแคนาดา โดยนาย หมีได้เลือกเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อทำธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านการเกษตร4.0 ด้วยความประสงค์ว่า จะลดการใช้แรงงานของเกษตรกรที่นี่ นาย เหงียนแทงหมีและเพื่อนร่วมงานได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เพื่อประเมินระดับความเค็ม ความหวาน ค่าpH และระดับน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกรเป็นฝ่ายรุกในการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร นอกจากนั้น มีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำการเกษตรอัจฉริยะต่างๆได้รับการประดิษฐ์คิดค้น เช่น ระบบสูบน้ำอัตโนมัติและปุ๋ยอัจฉริยะที่ลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หากชาวเวียดนามโพ้นทะเลหลายคนซึ่งเป็นนักธุรกิจและปัญญาชนรุ่นใหม่ก็เดินทางกลับประเทศเพื่อปฏิบัติโครงการวิจัย ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมงานด้านการกุศล นาย ดานี หวอ แถ่ง ดัง ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในสิงคโปร์ที่ทำงานในด้านการศึกษาและฝึกอบรมในเวียดนามได้เผยว่า “ตลาดเวียดนามมีศักยภาพมาก เหมือนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ต้องใช้ประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่ชาวเวียดนามโพ้นทะเลรุ่นใหม่เหมือนเราเดินทางกลับประเทศ”

ส่วนคุณ เจิ่น หาย ลิง ที่อาศัยและทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความเห็นว่า “พวกเรามีความประสงค์ว่า ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศจะมีความเข้าใจ และความรู้เกี่ยวกับเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลี พวกเราจะมีแผนการเพื่อผลักดันความร่วมมือเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและการค้า พวกเราจะเป็นสะพานเชื่อม เพื่อช่วยให้สถานประกอบการภายในประเทศ จังหวัดและท้องถิ่นต่างๆเดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลีมากขึ้น”

ในขณะเดียวกัน คุณ กิมโบ่โง ชาวเวียดนามที่อาศัยแคนาดาได้เผยว่า“เมื่อเดินทางกลับประเทศเวียดนาม ผมคิดว่าจะมีโอกาสมากมาย เยาวชนเหมือนผมสามารถเชื่อมโยงเวียดนามกับโลก ทั้งด้านวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน ทนายความและโฆษณา จริงๆ ผมอยากกลับเวียดนามเพื่อมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปิตุภูมิและช่วยพัฒนาประเทศ”

ให้ความเคารพและส่งเสริมชาวเวียดนามโพ้นทะเลกลับประเทศ

ด้วยศักยภาพ สติปัญญาและความมุ่งมั่นอุทิศให้แก่ประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเล ผู้นำเวียดนามได้ยืนยันหลายครั้งว่า พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลมีส่วนร่วมต่อปิตุภูมิ ในการพบปะกับชุมชนชาวเวียดนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรดาผู้นำเวียดนามต่างย้ำถึงบทบาทสำคัญของชาวเวียดนามโพ้นทะเล ส่วนที่ท้องถิ่นต่างๆ ในหลายปีที่ผ่านมา ยังได้มีการจัดการเสวนาและการพบปะกับนักธุรกิจและปัญญาชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลเป็นประจำเพื่อแก้ไขข้อสงสัยให้แก่ชุมชนชาวเวียดนามด้วยจิตใจแห่งการรับฟังความคิดเห็น และกิจกรรมนี้ต่างมีการเข้าร่วมของผู้บริหารจังหวัดและนคร ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างความผูกพันกับประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเล และเราสามารถมอบเห็นความผูกพันนี้ผ่านรายงานสถิติเมื่อปลายปี 2018 ที่มีโครงการลงทุนประกอบธุรกิจของชาวเวียดนามโพ้นทะเลเกือบ 3 พันโครงการใน 45 จังหวัดและนคร รวมยอดเงินลงทุนบรรลุเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป

นอกจากความพร้อมร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นจากภายในประเทศบวกกับความปรารถนาอยากกลับประเทศเพื่อทำประโยชน์ของชาวเวียดนามโพ้นทะเลแล้ว จำนวนชาวเวียดนามที่กลับประเทศเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน และจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของเวียดนามในหลายด้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด