ดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามรถเพื่อเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) -ในหลายวันที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามรุ่นใหม่ที่กำลังอาศัยในต่างประเทศกว่า100คนได้กลับประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  นี่เป็นครั้งแรกที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของเวียดนามพบปะสังสรรค์และหารือกับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาประเทศในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0

ดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามรถเพื่อเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกและบรรดาผู้แทนในโครงการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เวียดนามปี2018 (Photo: qdnd.vn)

โครงการนี้เกิดขึ้นในสภาวการณ์ที่เวียดนามจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญและกำลังจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามารถมาทำงาน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดชาวเวียดนามที่มีทักษะความสามารถจากทั่วโลก

  ปัจจุบัน  ความต้องการในการพัฒนาประเทศและความท้าทายต่างๆบังคับให้เวียดนามต้องแสวงหากุญแจเพื่อพัฒนา ลดช่องว่างการพัฒนากับเศรษฐกิจต่างๆและก้าวรุดหน้าต่อไปในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0และกุญแจนั้นก็คือวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงใหม่และนวัตกรรม ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งบุคลากรมีบทบาทที่สำคัญเพราะการปฏิบัติเพียงลำพังหรือโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่สามารถสร้างแหล่งพลังที่เข้มแข็งได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องมีเครือข่ายเชื่อมโยงชาวเวียดนามที่มีทักษะความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก

อาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยี บรรดนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการที่มีอยู่ยังไม่เกิดประสิทธิผลเนื่องจากการเชื่อมโยงดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างคุณค่าและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและตอบสนองความต้องการในการพัฒนา เพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ซึ่งนี่ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนชาวเวียดนามที่กำลังอาศัยในต่างประเทศหลายคนไม่ตอบรับคำเชิญร่วมมือกับองค์การภายในประเทศ นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า “ผ่านความคิดริเริ่มเกี่ยวกับเครือข่ายการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เวียดนาม บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของเวียดนามในต่างประเทศจะเชื่อมโยงกับปัญญาชนเวียดนามในทั่วโลกและนักวิทยาศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสร้างแหล่งพลังใหม่ที่สำคัญต่างๆสำหรับพัฒนาเวียดนามให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ”

กลไกและนโยบายที่เอื้ออำนวยให้แก่กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

  เครือข่ายการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เวียดนามจะดำเนินไปตามแนวทางความคิดริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความต้องการของชีวิต สถานประกอบการจะเลือกความคิดริเริ่มตามที่ต้องการและช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนในการวิจัยอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กันนั้น กองทุนการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของสถานประกอบการจะช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อปฏิบัติผลการวิจัย

ควบคู่กันนั้น กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะรับฟัง วิจัยและรวบรวมความคิดเห็นของปัญญชารุ่นใหม่เกี่ยวกับมาตรการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม4.0เพื่อให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลในการวางยุทธศาสตร์ จัดทำกลไกในกรอบของกฎหมาย รองศาสตรจารย์ดอกเตอร์ โห่แองวัน หัวหน้าหอวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัวอ่อนสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยญี่ปุ่นได้เสนอว่า “ผลสำเร็จของเครือข่ายการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ในเวียดนามจะเป็นความสำเร็จของปัญญาชนทั้งภายในและต่างประเทศและรัฐบาล  สำหรับปัญญาชนในต่างประเทศ นี่คือความกระตือรือร้นและส่วนร่วมต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ส่วนสำหรับปัญญาชนภายในประเทศ รวมทั้ง ผู้ประกอบการ นี่ก็เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อร่วมมือ สิ่งที่สำคัญคือ รัฐบาลต้องจัดทำนโยบายที่เป็นรูปธรรมและปรับปรุงบรรยากาศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่โปร่งใส มีการแข่งขันในการลงทุนและขยายความร่วมมือ”

ถ้าหากไม่ผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจะล้าหลัง เวียดนามมีแหล่งบุคลากรที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังดังกล่าวอย่างเต็มที่  ดังนั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดปัญญชาชาวเวียดนามในทั่วโลกเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเวียดนามให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด