ดูแลเอาใจใส่ต่อชนชั้นกรรมกรในยุคแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVworld) – ในช่วงนี้ ทั่วประเทศกำลังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองเดือนกรรมกรปี 2017 และ 131 ปีวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม โดยเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มีการสนทนากับกรรมกรของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงส่วนร่วมของกรรมกรต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลเอาใจใส่ของรัฐบาล สำนักงานและหน่วยงานทุกระดับต่อกรรมกรในยุคแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVworld) – ในช่วงนี้ ทั่วประเทศกำลังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองเดือนกรรมกรปี 2017 และ 131 ปีวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม โดยเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มีการสนทนากับกรรมกรของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลาง ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงส่วนร่วมของกรรมกรต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลเอาใจใส่ของรัฐบาล สำนักงานและหน่วยงานทุกระดับต่อกรรมกรในยุคแห่งการพัฒนาใหม่

ดูแลเอาใจใส่ต่อชนชั้นกรรมกรในยุคแห่งการพัฒนาใหม่ - ảnh 1
ประธานสหภาพแรงงานกรุงฮานอยเหงียนถิเตวี๊ยนมอบของขวัญให้แก่แรงงานยากจน

แถวขบวนกรรมกรเวียดนามกำลังมีก้าวพัฒนาที่เข้มแข็งทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นกองกำลังหลักที่มีส่วนร่วมโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ

ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงแรงงาน

เวียดนามกำลังอยู่ในภาวะแห่งการพัฒนาใหม่ ซึ่งต้องการสร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โปร่งใสและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อรับใช้ประชาชน โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายพัฒนารูปแบบสถานประกอบการต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับการปฏิบัติความก้าวหน้าและความยุติธรรมในสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของกรรมกร มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนขั้นพื้นฐานตามเขตปี 2017 เรียกร้องให้ท้องถิ่นต่างๆผลัดกันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมให้แก่กรรมกร เพิ่มอัตรการการปรับในกรณีค้างชำระหรือชำระเงินประกันภัยสังคมของกรรมกรช้าเกินกำหนด โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติโครงการ “ลงทุนจัดทำโครงสร้างแห่งสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมและเขตนิคมอุตสาหกรรม” นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเผยว่า “ในจำนวนกรรมกรประมาณ 2.7 ล้านคนทั่วประเทศมี 1.2 ล้านคนยังไม่มีที่อยู่อาศัย นี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นพวกเราได้พิจารณาข้อเสนอของสหภาพแรงงานเวียดนามและอนุมัติโครงการ “โครงสร้างแห่งสหภาพแรงงานเวียดนาม ที่ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย หอวัฒนธรรม ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือด้านนิตินัยและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่กรรมกรเพื่อปกป้องสิทธิที่ชอบธรรมของกรรมกร”

ตามแนวทางนี้สหภาพแรงงานเวียดนามจะประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติและนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลถือเป็นแรงจุงใจให้กรรมกรเวียดนามยืนยันบทบาทเป็นกองกำลังผลิตสำคัญและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อภารกิจการพัฒนาของประเทศ
ดูแลเอาใจใส่ต่อชนชั้นกรรมกรในยุคแห่งการพัฒนาใหม่ - ảnh 2
สหภาพแรงงานกรุงฮานอยมอบของขวัญให้แก่แรงงานในเดือนกรรมกรปี 2016

ให้การดูแลเอาใจใส่แรงงานผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมในเวลาข้างหน้า

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กกำชับว่า การพัฒนาในยุคปัจจุบันต้องการแรงงานที่มีทักษะความสามารถและฝีมือดี ดังนั้นแรงงานแต่ละคนต้องพยายามศึกษาและฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเพื่อให้มีทักษะฝีมือที่ดีเยี่ยมสามารถตอบสนองความต้องการของการแข่งขันด้านแรงงาน

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสหภาพแรงงานทุกระดับต้องผลักดันโครงการ “ยกระดับทักษะความสามารถและวิชาชีพของสมาชิกและแรงงาน” ให้ควบคู่กับการปฏิบัติโครงการ “ผลักดันการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่แรงงานในสถานประกอบการถึงปี 2020” ส่วนสถานประกอบการก็ต้องมีนโยบายฝึกอบรมของตนเองและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อปฏิบัติโครงการมอบทุนการศึกษาทุกรูปแบบให้แก่กรรมกรเพื่อยกระดับทักษะความสามารถและฝีมือ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมกรมีงานทำอย่างยั่งยืน รัฐบาลยังพิจารณาใช้เงินทุนส่วนหนึ่งของกองทุนประกันการว่างงานเพื่อฝึกอบรมให้แก่กรรมกรตามมาตรฐาน  “รัฐบาลจะใช้ทุนส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพให้แก่แหล่งบุคลากร ปัจจุบันนี้ เวียดนามกำลังอยู่ในยุคทองของประชากร แรงงานเวียดนามขยันหมั่นเพียร มีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอุตสาหรกรรมและการเกษตร ดังนั้น จำเป็นต้องใช้กองทุนนี้เพื่อทำการฝึกอบรมและยกระดับคุณภาพและฝีมือให้แก่แรงงาน”

ในเร็วๆนี้ รัฐบาลจะศึกษาและเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ให้แก่กรรมกรที่เป็นสตรีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้นองค์กรแรงงานทุกระดับต้องวิจัยเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลและรัฐสภาเสริมเนื้อหาที่จำเป็นและเข้าร่วมการจัดทำและปฏิบัตินโยบายสำหรับแรงงานสตรี

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ชนชั้นกรรมกรมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการให้การดูแลเอาใจใส่มากขึ้นต่อแรงงานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการผสมผสานของเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เวียดนามได้วางไว้.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด