ตระหนักได้ดีถึงโอกาสและความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนา

(VOVWORLD) -เวียดนามกำลังย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาและผสมผสานใหม่ โดยถือแนวทางการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเป็นหน้าที่หลักในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในสภาวการณ์แสวงหารูปแบบเศรษฐกิจใหม่และการบริหารในยุคดิจิตอลเพื่อผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเข้าร่วมกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF เวียดนามกำลังเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุม WEF – ASEAN ที่จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเดือนกันยายนนี้
ตระหนักได้ดีถึงโอกาสและความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนา - ảnh 1นาย Borge Brende ประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลก (Photo AFP/VNplus)

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม สำหรับประเทศเวียดนาม มีทั้งโอกาสผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและความท้าทายต่างๆ

ควบคู่กับบางประเทศอาเซียน ในหลายปีมานี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามถือว่ารวดเร็วโดยไม่สนใจถึงผลกระทบจากวิฤกตการเงินต่างๆ แต่บรรดาประเทศอาเซียน รวมทั้งเวียดนามต้องกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ต่อกระบวนการผสมผสาน แสวงหารูปแบบเศรษฐกิจใหม่และการบริหารในยุคดิจิตอล พลังขับเคลื่อนและรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่กันนั้น สถานประกอบการเวียดนามก็ควรมีวิธีการเข้าถึงใหม่ในการบริหารทั่วโลกและภูมิภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัฉริยะ ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ สร้างงานทำ ทำธุรกิจ start –up มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังส่งผลกระทบในทุกวัน

สนับสนุนเวียดนามพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพาตอนเองในอนาคต

จากความท้าทายดังกล่าว ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญเพื่อให้เวียดนามแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกำหนดนโยบาย จากการมีบทบาทสำคัญในระดับโลกและไม่ใช่องค์การทางการเมือง WEF มีเครือข่ายหุ้นส่วนที่เป็นสถานประกอบการนับพันแห่ง รวมทั้งกลุ่มบริษัทและสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกในด้านต่างๆ ความร่วมมือ WEF – เวียดนามได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 1989 แต่ในหลายปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายได้ประสบความคืบหน้าต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือ “พัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามที่พึ่งพาตนเองต่ออนาคต” โดย WEF ให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนเวียดนามใน 6 ด้าน นาย Borge Brende ประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลกได้กล่าวปราศรัยในการประชุม ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนว่า            “ผมคิดว่า ประเทศต่างๆและสถานประกอบการนานาชาตินับวันถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ซึ่งดึงดูดความสนใจมากขึ้น แม้ยังมีความท้าทายต่างๆในด้านเศรษฐกิจแต่การฟื้นตัวของเวียดนามหลังวิกฤตการเงินเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ โดยบรรลุอัตราการขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม  เวียดนามคือประเทศที่มีรายได้ปานกลางและในเวลาข้างหน้า จะไม่ได้รับเงินโอดีเอ จึงต้องการหุ้นส่วนในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือพีพีพี ซึ่ง WEF เป็นตัวแทนที่เหมาะสม”

ขณะนี้ เวียดนามคือหุ้นส่วนแรกที่ WEF อยากร่วมทุนแบบพีพีพี หากประสบความสำเร็จ รูปแบบนี้จะได้ขยายผลไปทั่วอาเซียนและคาดว่า ข้อตกลงร่วมทุนนี้จะได้รับการลงนามในการประชุม WEF – ASEAN ณ กรุงฮานอยในเดือนกันยายนนี้

ตระหนักได้ดีถึงโอกาสและความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนา - ảnh 2 นายหยวานเหม่าเหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม

โอกาสให้เวียดนามมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบโลก

ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจโลกประเมินว่า นี่คือรูปแบบความร่วมมือใหม่ที่ WEF อยากจัดทำกับหลายประเทศ ซึ่งเวียดนามได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง นี่เป็นโอกาสดีเพื่อให้เวียดนามเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวของ WEF เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านบุคลากร จะได้รับการสนับสนุนในระดับสูงที่สุดจาก WEF โดยเจ้าหน้าที่พนักงานนับพันคนจะมีโอกาสศึกษา ฝึกงาน ทำงาน เข้าถึงและใช้แหล่งพลังของ WEF เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับเวียดนาม นายหยวานเหม่าเหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า เวียดนามกำลังปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด            “ยุคดิจิตอล ระบบอัตโนมัติและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำลังส่งผลกระทบต่อทุกเศรษฐกิจ เวียดนามกำลังเตรียมพร้อมและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพใหม่ๆเพื่อช่วยให้แรงงานเวียดนามสามารถปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสะดวกในสภาวการณ์ของยุคดิจิตอล ส่งเสริมให้แรงงานศึกษาตลอดชีวิตเพื่อใช้โอกาสของการปฏิวัติครั้งนี้อย่างดีที่สุด”

ในฐานะหุ้นส่วนรายแรกที่ WEF อยากร่วมทุนในสภาวการณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เวียดนามกำลังใช้โอกาสจากเวทีเศรษฐกิจที่ใหญ่นี้ของโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มีส่วนร่วมและแสดงความรับผิดชอบในการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุม WEF – ASEAN ที่จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเดือนกันยายนนี้ก็เพื่อมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของเวียดนามคือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด