ทะเลตะวันออก ประเด็นหารือที่สำคัญในฟอรั่มอาเซียน

(VOVWORLD) -            ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม นอกจากมีการหารือถึงกระบวนการสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง ผลักดันการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ขยายความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศแล้ว ที่ประชุมยังให้ความสนใจต่อการธำรงรักษาความมั่นคงในทะเลตะวันออกโดยถือเป็นประเด็นที่สำคัญของความร่วมมืออาเซียนในปี2019

ทะเลตะวันออก ประเด็นหารือที่สำคัญในฟอรั่มอาเซียน - ảnh 1นายฝามบิ่งมิงห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วมประชุมที่เชียงใหม่ 

ในเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์การเคลื่อนไหวในทะเลตะวันออกยังคงเป็นไปอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะมีการขยายปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง ณ จังหวัดเชียงใหม่ บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความวิตกกังวลต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะต่างๆรวมทั้งปฏิบัติการที่ทำลายความไว้วางใจระหว่างกัน สร้างความตึงเครียดและส่งผลเสียต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

ทะเลตะวันออก ความสนใจร่วมของประเทศต่างๆทั้งในและนอกภูมิภาค

ปี2018เป็นปีที่จีนได้ขยายกิจกรรมทางทหารในทะเลตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ประเทศตะวันตกต่างๆก็เพิ่มบทบาทของตนในเขตทะเลนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการซ้อมรบทวิภาคีระหว่างเรือรบอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและออสเตรเลียในเขตทะเลนี้ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งนายฝามบิ่งมิงห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า

ทะเลตะวันออกเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั้งประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคต่างให้ความสนใจเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทะเลตะวันออกก็จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งสันติภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและการค้าอย่างเสรีในเขตทะเลนี้ ปี2018 การขยายและเพิ่มกิจกรรมทางทหารบนเกาะต่างๆได้ทำให้หลายประเทศมีความกังวลว่าอาจเกิดการพิพาทที่สร้างความไร้เสถียรภาพในทะเลตะวันออกและในทั้งเอเชีย-แปซิฟิก”

อาเซียนธำรงความสามัคคีและเสียงพูดร่วมกัน

ในสภาวการณ์นี้ อาเซียนได้เห็นพ้องกันว่าต้องถือการธำรงสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพของทะเลตะวันออกเป็นประเด็นสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคปี2019 โดยอาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงจุดยืนของหลักการในการธำรงความสามัคคี เสียงพูดร่วมกันและการมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคบนหลักการที่ทุกฝ่ายได้เห็นพ้องกันรวมทั้งต้องใช้ความอดกลั้น ไม่มีกิจกรรมทางทหาร ปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมุ่งบรรลุซีโอซีให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล โดยเฉพาะการตรวจสอบร่างซีโอซีครั้งที่1จะเเล้วเสร็จในปี2019 ซึ่งความเห็นต่างๆนี้ได้ถูกบันทึกในแถลงการณ์ร่วมของการประชุมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เชียงใหม่ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ดอน ปรมัตถ์วินัย เผยว่า

บรรดารัฐมนตรีได้แสดงความหวังว่าจะมีการจัดประชุมหารืออีกหลายรอบเพื่อสามารถบรรลุความเห็นพ้องระหว่างทุกฝ่ายในการตรวจสอบซีโอซีครั้งแรก เพื่อนำไปสู่การเสร็จสิ้นการเจรจาซีโอซีอย่างสมบูรณ์”

ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเผยว่า สำหรับเวียดนาม สมาชิกที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมโดยตรงในประเด็นนี้ก็ยืนยันนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในปัญหาทะเลตะวันออกคือการสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อให้ทุกประเทศพัฒนาร่วมกัน

เวียดนามถือว่าปัญหาทะเลตะวันออกคือความสนใจร่วมและไม่อาจมีปฏิบัติการใดๆที่จะทำให้เกิดการปะทะกัน จุดยืนของเวียดนามคือให้ความเคารพกฎหมายสากล อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982 ทุกฝ่ายยังคงพยายามผลักดันทุกความคิดริเริ่มที่มีส่วนร่วมต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก”

บนพื้นฐานจุดยืนนี้ การที่จะต้องร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีที่มีเนื้อหาสอดคล้องและมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อสันติภาพและเสถียรภาพรวมทั้งการปฏิบัติที่อาศัยกฎหมายสากลนั้นถือว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อปลายปี2018จีนและอาเซียนได้เห็นพ้องในร่างเอกสารการเจรจาและคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับซีโอซีในปี2021 ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจและความพยายามของทุกฝ่าย หวังว่ากระบวนการนี้จะไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างสำเร็จโดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด