ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านบุคลากรของพรรคต่อไป

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมหลังการประชุมเป็นเวลา 2 วัน ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า เนื้อหาของการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมและการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคในเวลาข้างหน้า

 

ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านบุคลากรของพรรคต่อไป - ảnh 1 ภาพการประชุม (VNA)

การประชุมครั้งที่9 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้หารือถึงเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคลากรต่อคณะกรรมการกลางพรรควาระปี 2021-2026 ลงคะแนนไว้วางใจต่อสมาชิกกรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและพิจารณารายงานประเมินการบริหารของกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคในปี 2018

เจ้าหน้าที่และงานด้านบุคลากรมีความสำคัญเป็นพิเศษ

สำหรับการเสนอชื่อบุคลากรต่อคณะกรรมการกลางพรรควาระปี 2021-2026 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่อง ได้เผยว่า คณะกรรมการกลางพรรคได้วิจัย หารือและเห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับเอกสารและรายงานต่างๆของกรมการเมืองพรรค พร้อมทั้งชื่นชมกรมการเมืองพรรคและคณะกรรมการชี้นำที่ได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดบนพื้นฐานของการสานต่อผลงานของคณะกรรมการฯชุดก่อน เสริมเพิ่มเติมทัศนะ หลักการและมีวิธีการปฏิบัติใหม่ที่สอดคล้องกับกระบวนการเชิงวิชาการ“ต้องยืนยันอีกครั้งว่า เจ้าหน้าที่และงานด้านบุคลากรมีความสำคัญเป็นพิเศษและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบและต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ มีทักษะความสามารถ ได้รับการนับถือและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างลุล่วงไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์คือปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของภารกิจการปฏิวัติ  ซึ่งการเสนอชื่อบุคลากรเข้าในเกณฑ์ยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการค้ำประกันการปฏิบัติงานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์และตอบสนองความต้องการทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องยังยืนยันว่า คณะกรรมการกลางพรรคเห็นพ้องกันในระดับสูงเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคลากรต่อคณะกรรมการกลางพรรควาระปี 2021-2026 บนเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆอย่างรอบคอบ ซึ่งหลังจากทำการเสนอชื่อบุคลากรต่อคณะกรรมการกลางพรรคก็จะทำการเสนอชื่อบุคลากรต่อกรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ โดยในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนได้ทำการลงบัตรลับเพื่อเสนอชื่อบุคลากรต่อคณะกรรมการกลางพรรควาระปี 2021-2026

มีความสามัคคีและความเป็นเอกภาพในการประเมินและสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่

สำหรับการลงคะแนนไว้วางใจต่อสมาชิกกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรค คณะกรรมการกลางพรรคได้ยืนยันว่า การลงคะแนนไว้วางใจสะท้อนการประเมินและการรับทราบของคณะกรรมการกลางพรรคต่อความพยายามและผลงานต่างๆของสมาชิกกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรควาระปี 2016-2021 อีกทั้งช่วยให้ผู้ที่ถูกลงคะแนนไว้วางใจเห็นถึงข้อบกพร่องต่างๆเพื่อพยายามแก้ไขต่อไป ยกระดับความรู้และมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำงาน ตลอดจนเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้กรมการเมืองพรรคประเมินและใช้แหล่งบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคและรัฐให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใสเพื่อตอบสนองความต้องการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า“ผลการประกาศของคณะกรรมการกลางพรรคได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์ มีภาวะวิสัย มีความยุติธรรมในการประเมินและการลงคะแนนไว้วางใจต่อสมาชิกกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรค อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงของสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค สำหรับสมาชิกกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคแต่ละคน นี่คือโอกาสที่ดีเพื่อวิจารณ์ตนเอง ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี พยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเพื่อให้สมกับความไว้วางใจและความคาดหวังของทั้งคณะกรรมการกลางพรรค สมาชิกพรรคและประชาชนทุกคน”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องยังเผยว่า คณะกรรมการกลางพรรคเห็นด้วยกับรายงานประเมินการบริหารของกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคในปี 2018 ซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังบนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งยืนยันว่า กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคคือองค์การบริหารที่มีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นทางการเมือง ยันหยัดปฏิบัติเป้าหมายของพรรค ลัทธิมาร์ก เลนิน แนวคิดโฮจิมินห์เพื่อปกป้องพรรค ระบอบสังคมนิยม เอกราชและอธิปไตยของชาติ คณะกรรมการกลางพรรคกำชับให้กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรครับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อมีมาตรการที่เข้มแข็งและพร้อมเพรียงในการบริหารชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะหน้าที่สำคัญ 9 ข้อในปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด