นิมิตหมายของภารกิจด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติปี2018

(VOVWORLD) -ปี2018ถือเป็นปีที่ภารกิจด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติมีความคึกคักและสร้างนิมิตหมายที่สำคัญต่างๆโดยสภาแห่งชาติได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี มีส่วนร่วมต่อพรรคและรัฐในการธำรงบรรยากาศแหงสันติภาพ เสถียรภาพและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก


นิมิตหมายของภารกิจด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติปี2018 - ảnh 1

งานด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเป็นหนึ่งในช่องทางด้านการทูตที่สำคัญในภารกิจด้านการต่างประเทศของเวียดนาม ซึ่งบนพื้นฐานแนวทางการต่างประเทศของพรรคและรัฐ โดยเฉพาะจิตใจแห่งความกระตือรือร้นในกรอบการทูตพหุภาคี สภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าร่วมเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งในกรอบภูมิภาคและโลกอย่างเข้มแข็ง

ยืนยันสถานะในฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ

ปี2018สภาแห่งชาติเวียดนามคือสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การรัฐสภาพหุภาคีต่างๆเช่น สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียู  สหภาพรัฐสภาอาเซียนหรือไอป้า  สหภาพรัฐสภาประชาคมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือไอพีเอฟ และเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งฟอรั่มรัฐสภาประเทศเอเชีย-แปซิฟิกหรือ เอพีพีเอฟ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบของสมัชชาสหภาพรัฐสภาโลกครั้งที่138 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปหรือเอ็มเอสดีพีครั้งที่3 ณ ประเทศตุรกี เป็นต้น นอกจากนั้นสภาแห่งชาติเวียดนามยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ขององค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศต่างๆเช่นการจัดประชุมฟอรั่มรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่26หรือเอพีพีเอฟ26 ซึ่งเป็นฟอรั่มที่มีจำนวนผู้แทนเข้าร่วมมากที่สุดซึ่งรวมทั้งประธานและรองประธานรัฐสภาประเทศต่างๆและที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ฮานอยเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ใหม่ของความสัมพันธ์หุ้นส่วนรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินประเมินว่า

แถลงการณ์ฮานอยนั้นมีความหมายสำคัญมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่องค์กรรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกภายหลังการก่อตั้งมากว่า25ปี โดยได้มีการวางแนวทางใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์รัฐสภา กำหนดหน้าที่และกิจกรรมที่ต้องผลักดันเพื่อให้เอพีพีเอฟสามารถปฏิบัติภารกิจอย่างเข็มเเข็งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คลอบคลุมและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างกว้างลึกในระดับภูมิภาครวมทั้งการประสานความร่วมมือในระดับพหุภาคีให้แน่นแฟ้นต่อไป”

ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สภาแห่งชาติเวียดนามได้ประสานกับสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมรัฐสภาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ นครดานัง ด้วยผลสำเร็จที่งดงาม

นิมิตหมายของภารกิจด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติปี2018 - ảnh 2การประชุมรัฐสภาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ นครดานัง 

ผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี

ปี2018ก็เป็นปีแห่งความสำเร็จของความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคีของเวียดนามโดยสภาแห่งชาติเวียดนามได้ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงรัฐสภาประเทศต่างๆกว่า30คณะและได้ส่งคณะผู้แทนกว่า30คณะไปเยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศต่างๆเช่นกัน ซึ่งนายเหงวียนวันเหย่า ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภาย้ำว่า

นี่เป็นปีที่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทวิภาคีมีความหลากหลายมาก ซึ่งการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆของท่านประธานสภาแห่งชาติ โดยเฉพาะการเยือนเนเธอเเลนด์ ตุรกีและสาธารณรัฐเกาหลีได้ประสบผลที่เป็นรูปธรรมโดยไม่เพียงแต่ช่วยผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาเท่านั้นหากยังมีส่วนร่วมกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลในการปฏิบัติข้อตกลงทวิภาคีต่างๆอีกด้วย”

ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทูตในปี2018 สภาแห่งชาติเวียดนามยังได้ผลักดันการลงนามความตกลงร่วมมือทวิภาคีกับรัฐสภาประเทศต่างๆโดยเฉพาะความตกลงกับดูมาแห่งชาติรัสเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนาม-รัสเซีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐสภาเวียดนามจัดตั้งกลไกร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับความไว้วางใจทางการเมืองในระดับผู้นำและความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสองประเทศ

ในระยะปัจจุบัน กิจกรรมด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติกำลังรับทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยโอกาสที่ใหญ่ที่สุดคือสถานะของเวียดนามได้รับการยกระดับทั้งในกรอบภูมิภาคและโลก แต่ในขณะเดียวกันความท้าทายที่คลอบคลุมที่สุดคือต้องธำรงบรรยากาศแห่งสันติภาพเพื่อเอื้อให้แก่กระบวนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสภาแห่งชาติเวียดนามจะต้องเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียน ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หุ้นส่วนในทุกด้านและประเทศเพื่อนมิตรที่เก่าแก่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี.     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด