นิมิตหมายพิเศษของความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี

(VOVWORLD) - วันที่ 1 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุ่นและการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 20 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม การเยือนนี้ได้สร้างนิมิตหมายให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นต่างๆ ส่วนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 20 ของเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจการเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสาน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและความรับผิดชอบต่อปัญหาระดับภูมิภาคและโลก
นิมิตหมายพิเศษของความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนามเจรจากับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (Photo VGP)

การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมจี 20 และเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้ประสบผลงานที่น่ายินดีต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 กิจกรรม

พลังขับเคลื่อนใหม่ช่วยกระชับความสัมพันธ์เวียดนาม – ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในกรอบการเยือนประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มีการพบปะทวิภาคี 25 ครั้ง ซึ่งที่น่าสนใจคือการเจรจากับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ การเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในการประชุมส่งเสริมการลงทุนระหว่างสถานประกอบการของทั้งสองประเทศกว่า 1,200 แห่ง เป็นประธานในการเสวนากับผู้บริหารสถานประกอบการรายใหญ่ของญี่ปุ่นเกือบ 40 แห่ง ให้การต้อนรับผู้นำองค์กรและกลุ่มเศรษฐกิจรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับเวียดนาม เข้าร่วมและปลูกต้นไม้ในเทศกาลดอกบัวเวียดนาม – ญี่ปุ่นปี 2019 ที่จังหวัดวากายามา ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันอีกครั้งว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในนโยบายระดับภูมิภาค ตลอดจนธำรงการเยือนและการพบปะระดับสูงระหว่างกัน

ในการเยือนครั้งนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การลงทุนและแรงงานยังคงเป็นด้านความร่วมมือที่คึกคักระหว่างสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพายานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ 6 ฉบับ โดยเฉพาะบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการส่งแรงงานเวียดนามไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกอาชีพให้แก่แรงงานเวียดนาม ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือใหม่ในด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับระเบียบการในการอนุญาตให้นำเข้าลิ้นจี่จากเวียดนาม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลิ้นจี่เวียดนามเจาะตลาดใหญ่ๆในโลก นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติข้อตกลงซีพีทีพีพีให้มีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงอาร์ซีอีพีโดยเร็ว

ในการประชุมส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม กระทรวง หน่วยงานและสถานประกอบการของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน การเงิน โรงแรม การพัฒนาเขตการค้า นิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะกว่า 32 ฉบับรวมมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ยืนยันว่า เวียดนามจะปรับปรุงบรรยาการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับธรรมเนียมและคำมั่นระหว่างประเทศ ผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและการจัดทำกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าใหญ่ๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียูที่เพิ่งลงนามกันที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงและผลักดันการส่งออกในเวลาข้างหน้า            “พวกเราถือชมรมสถานประกอบการญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ชั้นนำในกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยพยายามแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้บรรยากาศการลงทุนในเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างจริงจังและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้สูงที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีจะพัฒนาอย่างงดงามมากขึ้น”

มีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ในการประชุมจี 20 ครั้งนี้ เวียดนามซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้แสดงความคิดเห็นในฐานะเศรษฐกิจที่เพิ่งโดดเด่น โดยย้ำถึงส่วนร่วมที่สำคัญของเวียดนามในการประชุมสุดยอดจี 20 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้หารือกับผู้นำจี 20 เกี่ยวกับปัญหาระดับโลกที่สำคัญๆ โดยเฉพาะการเสนอความคิดริเริ่มที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม บุ่ยแทงเซินเผยว่า            “ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้สนับสนุนความคิดริเริ่มของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอล ที่สำคัญคือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทั่วโลกและการแลกเปลี่ยนในกลุ่มจี 20 เพื่อสนับสนุนและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลให้แก่ประเทศสมาชิก ส่วนในนัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้คำมั่นเกี่ยวกับการปฎิบัติ COP 21 พร้อมกับประเทศอื่นๆและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร มุ่งสู่ความร่วมมือในระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ความคิดริเริ่มต่างๆของเวียดนามแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการขยายความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนต่างๆ”

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้มีการพบปะทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และสำคัญเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ผลักดันความสัมพันธ์ให้กว้างลึกมากขึ้น ใช้โอกาสจากการสนับสนุนและความร่วมมือกับประเทศต่างๆในประเด็นที่เวียดนามได้ประโยชน์

อาจกล่าวได้ว่า การเยือนประเทศญี่ปุ่นและการเข้าร่วมการประชุมจี 20 ของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างกว้างลึกระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้นในเวลาข้างหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุกและความรับผิดชอบของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด