นิมิตหมาย 40 ปีของเวียดนามในการทูตพหุภาคี

(VOVWORLD) - ปี 2017 สร้างนิมิตหมาย 40 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองโลก จากการเป็นประเทศรู้จักเป็นสมรภูมิสงครามและยากจน ปัจจุบัน เวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสียงพูดในสหประชาชาติ ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพยายามมากที่สุดในการปฏิบัติเป้าหมายสหัสวรรษของสหประชาชาติ ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน ทางผู้จัดทำรายการขอเสนอบทวิเคราะห์ที่พาดหัวว่า “นิมิตหมาย 40 ปีของเวียดนามในการทูตพหุภาคี”
 นิมิตหมาย 40 ปีของเวียดนามในการทูตพหุภาคี - ảnh 1

เมื่อ 40 ปีก่อนซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ อันเป็นการเปิดระยะใหม่ให้แก่นโยบายมีความสัมพันธ์การต่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย ในเส้นทางแห่งการพัฒนา พร้อมกับส่วนร่วมที่เข้มแข็ง เวียดนามได้รับการช่วยเหลือที่สำคัญจากสหประชาชาติและสถานะของเวียดนามได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นบนเวทีโลกอยู่เสมอ

ก้าวเดินเปลี่ยนแปลงสถานะของเวียดนาม

เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในระยะที่ลำบาก เพราะเพิ่งผ่านสงครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี ถูกโดดเดี่ยวและคว่ำบาตรเป็นเวลา 10 ปี จากการกำหนดว่า เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเพื่อช่วยทำลายการถูกโดดเดี่ยว การคว่ำบาตรและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเวียดนาม มีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศที่สันติภาพและความมั่นคง อีกทั้งใช้แหล่งพลังต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติบนหลักการแห่งการพึ่งพาตนเอง ถือผลประโยชน์ของประชาชาติเป็นหลัก ให้ความเคารพผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของทุกประเทศสมาชิก

จากการยืนหยัดแนวทางการต่างประเทศและการทูตพหุภาคี เวียดนามได้มีก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ผ่านกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เช่นการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐให้เป็นปกติ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ลงนามกรอบข้อตกลงทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปหรืออียูและเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เป็นต้น และค่อยๆดำรงตำแหน่งสำคัญในสหประชาชาติ สถานะของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา นาย โงกวางซวน อดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหประชาชาติในช่วงปี 1993-1999 และมีความผูกพันกับการทูตพหุภาคีของเวียดนามเป็นเวลาหลายปีได้แสดงความเห็นว่า “ในช่วงปี 1991-1993 พวกเราได้เปลี่ยนแปลง พึ่งพาตนเอง อาศัยพลังภายในเพื่อดำเนินงานบนพื้นฐานผลประโยชน์ของตนมีความผูกพันกับผลประโยชน์ของเพื่อนมิตรนานาชาติ เพื่อให้พวกเขาเห็นว่า เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสหประชาชาติ เป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและน่าไว้วางใจ พวกเราได้ฟันฝ่าระยะลำบากนั้น ในในช่วงปี 2008-2009 พวกเราได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบัน เวียดนามสามารถเข้าร่วมทุกกลไกการบริหารของสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง การทูตพหุภาคีและสถานะของเวียดนามในสหประชาชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด”

ค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ในกระบวนการพัฒนา

ในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา การเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้ช่วยให้เวียดนามบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดยสหประชาชาติได้ให้การช่วยเหลือเวียดนามอย่างเข้มแข็งในโครงการพัฒนาสวัสดิการสังคม เน้นดึงดูดแหล่งพลังให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ เปลี่ยนแปลงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จากการให้การช่วยเหลือด้านเทคนิค ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติได้เปลี่ยนสู่การเน้นช่วยเหลือด้านที่จำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดทำกลไกกฎหมาย แก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเวียดนามบนเส้นทางแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ในรอบ 5 ปีมานี้ ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหประชาชาติได้มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการพัฒนาโดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 3 ด้านหลักคือการขยายตัวอย่างยั่งยืน ผลักดันการเข้าถึงการบริการที่จำเป็นและมีคุณภาพสูง การคุ้มครองทางสังคม และผลักดันการบริหารภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเห็นของนาย โงกวางซวน อดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จของโลก “อาจกล่าวได้ว่า สหประชาชาติให้การช่วยเหลือเวียดนามมากมาย เช่นโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งบุคลากร สหประชาชาติได้เตรียมเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อให้พวกเราเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ชื่อเสียงเวียดนามได้รับการสร้างสรรค์บนพื้นฐานนี้ แม้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆอาจมีการผันผวน แต่อาจกล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติยังคงก้าวรุดหน้าไปและมีลักษณะเข้มแข็ง มีภาวะวิสัยและโปร่งใส”

ในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหประชาชาติได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหลายด้าน หลายระดับ สถานะของเวียดนามได้รับการยกระดับบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมสำคัญต่อการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชาติเวียดนามในองค์การที่มีขอบเขตใหญ่ที่สุดในโลก ในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความผันผวนอย่างซับซ้อนในปัจจุบัน ปฏิบัติการของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศเล็กกำลังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมกับกองกำลังหัวก้าวหน้า เวียดนามเข้าร่วมฟอรั่มพหุภาคี รวมทั้งสหประชาชาติ อย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อไป ต่อสู้และปกป้องหลักการขั้นพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ เช่นหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคด้านอธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประเทศที่กำลังพัฒนา รวมทั้งเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด