ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เยาวชนคือกองกำลังส่วนใหญ่ของประชากรซึ่งทำให้เวียดนามกำลังอยู่ในยุคประชากรทอง”โดยเฉพาะในกระบวนการปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและพิทักษ์ปิตุภูมิในปัจจุบัน เยาวชนเวียดนามมีบทบาทเป็นแกนหลักที่เดินหน้าในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งยังสามารถยืนยันสถานะของตนต่อเยาวชนของภูมิภาคและโลก ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้เยาวชนทุกคนต้องตระหนักในบทบาทที่สำคัญของตนในภารกิจการพัฒนาและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในยุคแห่งการผสมผสาน

ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ - ảnh 1รองนายกฯเจืองหว่าบิ่งห์ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีความคาดหวังต่อส่วนร่วมทางปัญญาของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เสมอ (dantri.com.vn)

ในการประชุมใหญ่กองเยาวชนทั่วประเทศสมัยที่11 เมื่อปี2017 เมื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการดำเนินงานของกองเยาวชน ส่งเสริมความสามัคคีการรวมพลังเยาวชนเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศนั้นก็ได้ระบุว่า กองกำลังปัญญาชนรุ่นใหม่คือกองกำลังที่สำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆที่ต้องได้รับส่งเสริมให้กำลังใจและได้รับการฝึกอบรมในบรรยากาศที่สะดวกเพื่อที่จะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถและอุทิศตนได้อย่างเต็มที่

รัฐบาลคาดหวังต่อส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเยาวชน

ควบคู่กับการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศชาติ กองกำลังปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามได้มีการขยายตัวที่เข้มแข็ง โดยมีปัญญาชนรุ่นใหม่หลายคนได้รับหน้าที่ตำแหน่งสำคัญในสำนักงานเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งในการกล่าวปราศรัย ณ ฟอรั่มแห่งปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั่วโลกครั้งที่1ปี2018ที่กำลังมีขึ้น ณ นครดานัง รองนายกฯเจืองหว่าบิ่งห์ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีความคาดหวังต่อส่วนร่วมทางปัญญาของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เสมอ

กำลังปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั้งในและต่างประเทศได้พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อศึกษาทำงานอย่างมีความสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่โลกกว้าง ซึ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดแต่ทุกคนสามารถยืนยันสถานะภูมิปัญญาเวียดนามและเอกลักษณ์เวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์บ้านเกิด อันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพราะทุกคนได้พัฒนาตัวเอง ใช้ภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมเรียนรู้เพื่อมีส่วนร่วมในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของประเทศ”

ส่งเสริมให้ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกเข้าร่วมภารกิจการพัฒนาประเทศ

การระดมและส่งเสริมการพัฒนากองกำลังปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นถือเป็นหน้าที่สำคัญของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งจากการปฏิบัติมาตรการต่างๆทางกองเยาวชนฯได้สร้างความเชื่อมโยงปัญญาชนรุ่นใหม่ผ่านการเข้าร่วมขบวนการอาสาต่างๆ รวมทั้งการยกย่องสดุดีปัญญาชนดีเด่นในด้านต่างๆเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมในการปรึกษาเสนอแนะแนวทางนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลในยุคแห่งการผสมผสานและการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ปัจจุบันมีปัญญาชนเวียดนามโพ้นทะเลกว่า4แสนคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่กำลังอาศัยในสหรัฐ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี รัสเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น  ซึ่งพวกเขากำลังทำงานในศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันบริหารเศรษฐกิจการเงินของประเทศนั้นๆหรือในบริษัทข้ามชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ นี่คือแหล่งพลังที่สำคัญที่ทางกองเยาวชนฯกำลังเน้นการระดมและเชื่อมโยงเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ นายเลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่1กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า

ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ที่แม้จะอยู่ในที่ใดต่างก็มีความปรารถนาให้ประเทศเวียดนามพัฒนาเจริญเข้มแข็งและทัดเทียมกับประเทศต่างๆในโลก พวกเราจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายแต่ที่สำคัญคือต้องร่วมกันสร้างความคาดหวังและก้าวไปให้ถึง ดังนั้นชมรมปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ในทั่วโลกจงร่วมแรงร่วมใจเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านที่ประเทศต้องการ ซึ่งการรวมพลังนั้นจะสร้างเป็นพลังที่เข้มแข็งของเวียดนามในการรับและใช้โอกาสของการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0”

เพื่อให้เยาวชนกลายเป็นเจ้าของอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริง ทางกองเยาวชนฯส่วนกลางได้ผลักดันการพัฒนากองกำลังปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังเดินหน้าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จิตใจแห่งความรับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ความสามารถและพลังของเยาวชน ผลักดันการสร้างสรรค์กองกำลังเยาวชนเวียดนามในยุคใหม่ที่มากด้วยอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติ มีความมุ่งมั่นทางการเมือง มีความรักชาติ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมาย ใฝ่สันติภาพ มีความใฝ่ฝันและเดินหน้าในภารกิจการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด