ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้กระทัดรัด

(VOVWORLD) - การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการคือแนวทางสำคัญที่ถูกระบุในเอกสารต่างๆของพรรค โดยเฉพาะมติที่ 39-NQ/TW เมื่อวันที่ 17 เมษายน ปี 2015 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการลดอัตราตำแหน่งข้าราชการและปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้กระทัดรัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับการหารือในนัดเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 สมัยที่ 12 เมื่อเช้าวันที่ 4 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย

ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้กระทัดรัด - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6(Photo: VGP) 

รายงานต่างๆระบุว่า การปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการกว่า 50 ตำแหน่งต่ออำเภอจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินถึงหลายร้อยล้านด่งต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มมากขึ้นถ้าหากมีการปฏิบัติในกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับอำเภอ700 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐระดับตำบลกว่า 11.000 แห่งทั่วประเทศ โดยผลการคำนวณในเบื้องต้นระบุว่า จนถึงปี 2021 ถ้าหากมีการปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการร้อยละ 10  ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินถึง 70 ล้านล้านด่ง อีกทั้งมีผลบวกในการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการที่ซํ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและชื่อเสียงให้แก่ระบบราชการ ทั้งนี้ในระดับท้องถิ่น การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการได้ประสบผลในเบื้องต้น โดยที่จังหวัดห่ายาง จากความตั้งใจปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการและควบรวมตำแหน่งที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน ทางจังหวัดก็สามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 2 หมื่น 4 พันล้านด่ง นอกจากนั้น ทางการจังหวัดห่ายางยังมีแผนควบรวมสำนักงานที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกันระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งทำให้โครงสร้างส่วนราชการมีความกระทัดรัดและช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารงานซํ้าซ้อน อันเป็นพื้นฐานที่เอื้อให้แก่การปฏิบัติแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐในระดับจังหวัดให้ดำเนินไปอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนสำหรับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้มีมติ 98 ที่กำหนดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยปรับลดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯจาก 35 แห่งลงเหลือ 30  แห่ง ส่วนทางด้านกระทรวงกิจการภายในก็ได้ปรับลดจำนวนหน่วยงานต่างๆในสังกัดเช่นกัน นาย เลหวิงเติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในได้เผยว่า“มติ 34 ของรัฐบาลระบุว่า กระทรวงกิจการภายในต้องยุบโรงเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ 1 แห่ง แต่ในระหว่างการปฏิบัติ ทางกระทรวงฯได้ยุบโรงเรียนฝึกอบรมอีก  3  แห่ง รวมถึงสำนักงานตัวแทนในสังกัด ที่ นครดานังและนครโฮจิมินห์ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานซํ้าซ้อนระหว่างกรมและโรงเรียนฝึกอบรมต่างๆ”

การปฏิบัติมติดังกล่าวของกระทรวงกิจการภายในและกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานต่างๆมีความหมายสำคัญในการปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการและสำนักงานต่างๆ

ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเคร่งครัดในเวลาข้างหน้า

จากสถานการณ์ที่เป็นจริงแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติมติ  39 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการและปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2017 เวียดนามมีทบวงต่างๆ  42 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนในขณะที่จำนวนกรมและสำนักงานต่างๆยังคงเอาไว้ตามเดิม โดยเฉพาะ  มีจำนวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจากงบประมาณแผ่นดินอยู่ที่เกือบ  4 ล้านคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ2 ปีก่อนกว่า 9 หมื่น 6 พันคน  ทำให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินถึงร้อยละ 65 สำหรับค่าใช้จ่ายในด้านนี้

ดร.ดิงยวีหว่า ผู้เชี่ยวชญของกระทรวงกิจการภายในได้เผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการในเวลาที่ผ่านมายังไม่ได้เกิดประสิทธิภาพเพราะขาดพื้นฐานทางวิชาการและเงื่อนไขต่างๆที่เอื้อให้แก่การปรับปรุงโครงสร้างระบบนราชการ โดยเฉพาะคุณภาพของแถวขบวนการเจ้าหน้าที่ข้าราชการยังมีจำกัด ดังนั้น ในเวลาข้างหน้า ต้องส่งเสริมการบริหารและตรวจสอบโครงสร้างหน่วยงานต่างๆตามกฎหมาย

“รัฐสภาควรมอบหมายให้รัฐบาลวิจัยการจัดทำมติกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสำนักงาน กรมและทบวงต่างๆให้เป็นรูปธรรมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาก่อนที่จะอนุมัติประกาศใช้”

ในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดหน้าที่สำคัญต่างๆ ที่รวมถึงการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคและสร้างสรรค์โครงสร้างระบบราชการให้กระทัดรัดและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การผลักดันการปฏิบัติกระบวนการปรับลดอัตราตำแหน่งข้าราชการและปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการอย่างพร้อมเพรียงในเวลาข้างหน้าจะช่วยยกระดับคุณภาพแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด