ประชาชนไว้วางใจต่อการนำของพรรค

(VOVworld)ตามกำหนดการ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 จะเปิดขึ้นในวันที่ 20 มกราคมปี 2016 ก่อนการประชุม เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะผลักดันการสร้างสรรค์พรรคที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษ์ปิตุภูมิอย่างมั่นคง

(VOVworld)ตามกำหนดการ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 จะเปิดขึ้นในวันที่ 20 มกราคมปี 2016 ก่อนการประชุม เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะผลักดันการสร้างสรรค์พรรคที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษ์ปิตุภูมิอย่างมั่นคง

ประชาชนไว้วางใจต่อการนำของพรรค - ảnh 1
ประชาชนตั้งความไว้วางใจต่อการนำของพรรค
ในทุกเวทีการประชุมและในการหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญนี้ ประชาชนทั่วประเทศต่างแสดงความประสงค์ว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะประสบความสำเร็จ อนุมัติแนวทางและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำประเทศพัฒนาต่อไป
เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและส่งเสริมประชาธิปไตย

นักกฎหมาย เลดึ๊กเตี๊ยน รองประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย-ประชาธิปไตยสังกัดแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ปี 2015 ประเทศเวียดนามได้บรรลุผลงานในหลายด้านซึ่งเพื่อส่งเสริมผลสำเร็จของปี 2015 และฟันฝ่าความท้าทายในปี 2016 ประชาชนมีความประสงค์ว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 จะมีการตัดสินใจนโยบายที่สำคัญๆเพื่อปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไปซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ที่ประชุมต้องเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ มีคุณธรรมและมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เพื่อนำประเทศฟันฝ่าอุปสรรค ความท้าทาย ผสมผสานและพัฒนา นักกฎหมายเลดึ๊กเตี๊ยน ได้แสดงความเห็นว่า “ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้จะทำการเลือกผู้ที่มีความสามารถที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนซึ่งในเวลาที่ผ่านมาได้เสนอแนวคิดพัฒนาประเทศ ผู้ที่มีความสามารถไม่ขึ้นอยู่กับอายุและเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อน”
“ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม” เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษและรอยคอยในการประชุมครั้งนี้ นาย โด๊ ยุย เถื่อง รองประธานสภาที่ปรึกษาประชาธิปไตยและกฎหมายสังกัดแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้ขยายเนื้อหา “ประชาธิปไตย สังคมนิยม” ซึ่งประชาธิปไตยคือมอบอำนาจให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสิทธิความเป็นเจ้าของของประชาชนและนำความผาสุกมาให้แก่ประชาชน ประชาชนมีความประสงค์ที่จะขยายประชาธิปไตยในองค์กรพรรคและรัฐมากขึ้น นาย โด๊ ยุย เถื่อง ได้เผยว่า “ประชาชนมีความประสงค์ว่า รัฐจะขยายประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งถ้าอยากปฏิบัติประชาธิปไตยต้องมีกฎหมาย ผมขอเสนอให้รัฐประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิประชาธิปไตยของประชาชน สิทธิความเป็นเจ้าของของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุ อำนาจตรวจสอบกิจกรรมของสำนักงานภาครัฐ ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเจ้าหน้าที่และข้าราชการเป็นการแสดงให้เห็นถึงสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนเมื่อเข้าร่วมการสร้างสรรค์พรรคและกลไกของรัฐ”
ผลักดันความสามัคคีประชาชาติ

จากมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านชาติพันธุ์เป็นเวลาหลายปี นาย หลู่วันแคว อดีตรองหัวหน้าคณะกรรมการชาติพันธุ์ของรัฐบาลได้แสดงความเห็นว่า ถ้าอยากสร้างความสามัคคีและความปรองดองระหว่างชนเผ่าและศาสนาต่างๆ ต้องเกาะติดและปฏิบัติหลักการและแนวทางสามัคคีของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์เป็นอย่างดี สร้างสรรค์แนวคิดกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติของประธานโฮจิมินห์ในหมู่ประชาชนให้เป็นการปฏิบัติอย่างสมัครใจ  นาย หลู่วันแคว ได้ยืนยันว่า “ถ้าอยากสร้างความสามัคคี ก่อนอื่นต้องปฏิบัติประชาธิปไตย ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างดี การปฏิบัติปัญหาประชาธิปไตยจะสร้างความสามัคคีและเมื่อมีประชาธิปไตยก็จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ก็จะมีความสามัคคี แต่ถ้าแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ได้ก็จะสร้างความสามัคคีได้ ปัญหาอยู่ตรงที่ต้องแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในสังคมและระหว่างชนเผ่าต่างๆอย่างกลมกลืน ผมคิดว่า นี่เป็นต้นเหตุของปัญหา ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ปัญหาประชาชาติ”
ประชาชนไว้วางใจต่อการนำของพรรค - ảnh 2
ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งต่อไป
ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 คือพรรคต้องมีการตัดสินใจนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไปและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นาย เหงียนวันหุ่ง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิสาขาจังหวัดบั๊กนิงได้แสดงความเห็นว่า “พวกเราหวังว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะมีแนวทางและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงคนจนและผู้ที่ไร้ที่พึ่ง หวังว่าจะมีแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามในเขตชุมชนและสำนักงานทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด”
หลังจากปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่มาเป็นเวลา 30 ปี ประเทศเวียดนามได้บรรลุผลงานที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์บนเส้นทางสร้างสรรค์สังคมนิยมและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ แต่เส้นทางสร้างสรรค์สังคมนิยมในเวียดนามยังต้องใช้เวลานานและเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ดังนั้นประชาชนตั้งความหวังต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ว่า จะมีการตัดสินใจนโยบายที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์พรรค ขยายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ นำประชาชนสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นำประเทศพัฒนาและผสมผสานอย่างมั่นคง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด