ประสิทธิผลของขบวนการแข่งขันรักชาติในยุคใหม่

(VOVworld)- วันที่11มิถุนายนเมื่อ65ปีก่อน ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเรียกร้องให้ประชาชนและกองกำลังทหารทั้งประเทศทำการแข่งขันรักชาติเพื่อให้กำลังใจทุกคน “ขจัดความยากจน ความไม่รู้หนังสือและขับไล่ศัตรูผู้รุกราน” จนถึงปัจจุบันขบวนการแข่งขันต่างๆที่เกิดจากคำเรียกร้องดังกล่าวได้กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนเวียดนามเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆในการพัฒนาประเทศ
(VOVworld)- วันที่11มิถุนายนเมื่อ65ปีก่อน ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเรียกร้องให้ประชาชนและกองกำลังทหารทั้งประเทศทำการแข่งขันรักชาติเพื่อให้กำลังใจทุกคน “ขจัดความยากจน ความไม่รู้หนังสือและขับไล่ศัตรูผู้รุกราน” จนถึงปัจจุบันขบวนการแข่งขันต่างๆที่เกิดจากคำเรียกร้องดังกล่าวได้กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนเวียดนามเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆในการพัฒนาประเทศ
ประสิทธิผลของขบวนการแข่งขันรักชาติในยุคใหม่ - ảnh 1
แนวทางการชี้นำของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการแข่งขันรักชาติยังคงเป็นประทีบส่องทางให้กระบวนการปฏิวัติของทั้งกองทัพและประชาชนเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน

ในการสัมมนาภายใต้หัวข้อ ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์ในระยะปัจจุบัน โดยคณะกรรมการแข่งขันและมอบรางวัลส่วนกลางจัดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายน ณ กรุงฮานอย รองศ.ดร. ด่าวยวีก๊วาด บรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์ออนไลน์เผยว่า      ก่อนอื่นแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการแข่งขันรักชาติได้สะท้อนให้เห็นจากเนื้อหาของการแข่งขันที่กำหนดเป้าหมายการแข่งขันต้องควบคู่กับหน้าที่ทางการเมืองของแต่ละหน่วยงานบนพื้นฐานแห่งพลังขับเคลื่อนของการแข่งขันคือความรักชาติ ความมุ่งมั่นพึ่งตนเอง ทำงานอย่างขยันขันแข็งและสร้างสรรค์พร้อมที่จะสละชีพเพื่อพิทักษ์ชาติบ้านเมือง  นอกจากนั้นต้องสร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของบุคคล คณะและสังคม ผู้ที่รักชาติต้องทำการแข่งขัน ผู้ที่ร่วมขบวนการแข่งขันก็เป็นผู้รักชาติ

ในสภาวการณ์ใหม่ ขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์ได้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่และมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดึงดูดประชาชนเข้าร่วมได้จำนวนมาก โดยในเวลาที่ผ่านมา ขบวนการต่างๆเช่น “แบ่งเบาความปวดร้าวแห่งสารพิษสีส้ม” “สมทบหินเพื่อสร้างสรรค์เจื่องซา” เยาวชนอาสาสมัครร่วมแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้นก็ได้สร้างพลังจูงใจอย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะโครงการ “มวลชนร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่” ที่กำลังดำเนินการในท้องถิ่นต่างๆเริ่มส่งผลดีต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าของชนบทเวียดนามและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย ควบคู่กันนั้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาประเทศ ธำรงการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนามเผยว่าในขบวนการแข่งขันต่างๆพวกเราได้ร่วมกับกระทรวง หน่วยงานและเกษตรกรสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตใจตั้งแต่การอนุรักษ์ การพัฒนาพืชพันธุ์ การสนองความรู้ด้านการเพาะปลูก การสร้างเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนำมาซึ่งประสิทธิผลให้แก่เกษตรกร ในท้องถิ่นที่มีพันธุ์พืชที่มีค่าหายากเราจะส่งเสริมการปฏิบัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อค้ำประกันแหล่งพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ พวกเราหวังว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่มั่นคงและมั่นใจทำการผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติตามคำพูดของประธานโฮจิมินห์ที่ว่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดจากชีวิตและรับใช้การผลิต

ในเวลาที่ผ่านมา ทหารก็เป็นอีกหนึ่งกองกำลังเดินหน้าในการปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆที่มุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กองทัพเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ พลโทเหงวียนแทงต๊วน เจ้ากรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาฝึกอบรมแห่งทบวงการเมือง กระทรวงกลาโหมเผยว่า ในการวิจัยด้านโทรคมนาคม นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพเวียดนามได้ผลิตวิทยุสื่อสารคลื่นสั้นขนาด 2W-250W เป็นอันว่า เราสามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศได้รวมทั้งเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ต้องใช้สติปัญญาสูง

แนวทางการชี้นำของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการแข่งขันรักชาติยังคงเป็นประทีบส่องทางให้กระบวนการปฏิวัติของทั้งกองทัพและประชาชนเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพลังที่เข้มแข็งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนทุกชั้นชนในสังคมปฏิบัติเป้าหมายต่างๆในภารกิการพิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศสังคมนิยมเวียดนามให้ลุล่วงไปด้วยดี./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด