ประสิทธิภาพจากความพยายามสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์

(VOVworld) – ในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามเป็นอย่างมากเพื่อปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจและปฏิบัติมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือ ผลจากการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในเบื้องต้นได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการ มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งบรรดาสถานประกอบการก็ได้ประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์

(VOVworld) ในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามเป็นอย่างมากเพื่อปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจและปฏิบัติมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือ ผลจากการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในเบื้องต้นได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการ มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งบรรดาสถานประกอบการก็ได้ประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์

ประสิทธิภาพจากความพยายามสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ - ảnh 1
นาย เกิ๊นวันหลึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษบกิจ (vtv.vn)

ความมุ่งมั่นในการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์ ปฏิบัติเพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับการยืนยันโดยนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2016 ซึ่งจะแปรมาตรการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมผ่านมติและคำสั่งที่สำคัญๆ เช่นมติ 19/2017 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการหลักเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติปี 2017 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2020 ควบคู่กันนั้น นายกรัฐมนตรียังเสนอมติฉบับแรกเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการในเวียดนาม
ผลงานในเบื้องต้น
จากการตั้งใจสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อรับใช้ประชาชน  รัฐบาลได้เน้นปรับปรุงระเบียบการและกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ประกอบธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและประชาชนในการพัฒนาการผลิต ประกอบธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการสร้างฐานะใหม่ พร้อมทั้งเน้นแก้ไขปัญหาสังคมสำคัญๆและเร่งด่วน เช่น ปกป้องสิทธิที่ชอบธรรมของประชาชนและสถานประกอบการ ตั้งแต่กลางปี 2016 จนถึงปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีนำโดยนาย มาย เตี๊ยน หยุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการ โดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆจะปฏิรูประเบียบราชการและแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการอย่างทันการณ์ ท้องถิ่นหลายแห่งได้ใช้รูปแบบใหม่ เช่นจัดตั้งศูนย์ราชการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและให้การช่วยเหลือการลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของประธานและรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด
แม้หน้าที่ในปีที่ผ่านมาจะหนักมาก แต่สิ่งที่ประชาชนและสถานประกอบการมองเห็นอย่างชัดเจนคือ สาส์นเกี่ยวกับ “รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์” ที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ในการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในเวลาที่ผ่านมา บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความเห็นว่า เวียดนามได้บรรลุผลสำเร็จในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการบริหารเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสามารถของรัฐ ควบคู่กันนั้นคือการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ สร้างสรรค์บรรยากาศในการช่วยเหลือธุรกิจ start up ให้เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ นาย เกิ๊นวันหลึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้แสดงความเห็นว่า“ในปีที่แล้ว พวกเราได้กำหนดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะที่ผ่านมา พวกเราปฏิบัติงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องถึงการเปลี่ยนแปลงกลไก แต่ยังไม่มีก้าวกระโดดเพื่อกำหนดบทบาทของรัฐต่อตลาดและสถานประกอบการ เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โดยรัฐค่อยๆสร้างบรรยากาศประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการและประชาชน โดยประชาชนสามารถส่งเสริมพลังทุกแหล่งของตนได้”
ประสิทธิภาพจากความพยายามสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ - ảnh 2
ดร. โง ทั้ง เหล่ว จากมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (kinhtetrunguong.vn)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งระบบการเมือง

ถึงแม้ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีในการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์และปฏิบัติเพื่อประชาชน แต่ในฟอรั่มอย่างเป็นทางการต่างๆ  รัฐบาลยังคงตระหนักได้ดีว่า ยังมีข้อจำกัดหลายข้อที่ต้องเน้นแก้ไขเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการขยายตัวที่รวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในความท้าทายคือ การเปลี่ยนแปลงของทั้งระบบในการปฏิบัติแนวทางนี้  นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำหลายครั้งว่า ไม่เพียงแต่มีรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เท่านั้น หากทั้งระบบก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กลไกตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ ในการกล่าวถึงปัญหานี้ ศาสตราจารย์ ดร. โง ทั้ง เหล่ว จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า“หนึ่งในเงื่อนไขเพื่อประสบความสำเร็จคือต้องค้ำประกันกระบวนการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ในทุกระดับ ซึ่งไม่เพียงแต่มีรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานเท่านั้น หากสำนักงานปกครองในระดับต่ำกว่าก็ต้องอาศัยจุดเด่นของท้องถิ่นตนเพื่อมีนโยบายที่คล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการเห็นว่า สิ่งนี้มีความใกล้ชิดกับพวกเขามากที่สุด การสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เน้นถึงระบบการเมืองเท่านั้น หากต้องครอบคลุมองค์กรสังคม เพื่อทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดกับรัฐบาลมากขึ้น”
หลังจากปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ผลสำเร็จในเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่า แนวทางสร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อรับใช้ประชาชนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี เส้นทางในเวลาที่จะถึงยังประสบอุปสรรค์มากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและก้าวกระโดดในยุทธศาสตร์การปฏิบัติการของรัฐบาล ท้องถิ่นต่างๆจะค่อยๆแปรเป้าหมายนำเวียดนามกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้เป็นรูปธรรม. 


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด