ประเด็นหลักในการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - ตามกำหนดการ ที่ประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 จะสงวนเวลา 3 วันคือในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเวียดนามเพื่อให้ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้อย่างทั่วถึง
 ประเด็นหลักในการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติ - ảnh 1 นาย เยืองจุงก๊วก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งนาย

การตั้งและตอบกระทู้ถามคือกิจกรรมตรวจสอบสำคัญของสภาแห่งชาติ โดยบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศจะตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆของรัฐเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ได้รับความสนใจจากประชามติและผู้แทนสภาแห่งชาติเพื่อรายงานให้สภาแห่งชาติและรัฐบาลพิจารณาและมีมาตรการแก้ไขอย่างถูกต้อง ทันการณ์เพื่อการพัฒนาประเทศ

การตั้งและตอบกระทู้ถามเน้า 4 กลุ่มปัญหา

คาดว่า ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ จะตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล 4 ท่าน โดยนาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านภาษี ศุลกากรและมาตรการผลักดันการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อคํ้าประกันการรักษาระบบการเงินให้ปลอดภัยและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนาย เลมิงฮึง ผู้ว่าธนาคารชาติจะชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการนโยบายด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการผลิต ควบคุมอัตราการขยายตัวด้านสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมาตรการต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบธนาคารมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  สำหรับกลุ่มปัญหาที่ 3 คือ มาตรการยกระดับคุณภาพการพิจารณาคดี โดยเฉพาะคดีพลเรือน การยกระดับทักษะความสามารถและความรับผิดชอบของแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการศาลเพื่อตอบสนองความต้องการของการปฏิรูปด้านตุลาการ ซึ่งนาย เหงวียนหว่าบิ่ง หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดจะเป็นผู้ชี้แจงต่อผู้แทนสภาแห่งชาติ  ส่วนนาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์จะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูประเบียบราชการและการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการด้านสื่อมวลชน หน่วยงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  นาย เหงวียนแหงฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติและหัวหน้าสำนักสภาแห่งชาติได้เผยว่า“ผลการรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติปรากฎว่า มีประเด็นที่ถูกตั้งกระทู้ถาม 24 ข้อ  ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  สภาแห่งชาติจะเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการของสภาแห่งชาติตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐบาล เพื่อรายงานต่อสภาฯแม้จะมีหลายส่วนงานเริ่มในสมัยที่ผ่านมาก็จะติดตามต่อไป ถ้าส่วนไหนที่ยังทำไม่เสร็จก็ต้องดำเนินการต่อ”

ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 การตั้งและตอบกระทู้ถามได้ช่วยสร้างบรรยากาศการประชุมสภาแห่งชาติที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาและมีประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาแห่งชาติและสถานการณ์การพัฒนาของประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ สภาแห่งชาติ ได้เพิ่มเวลาตั้งและตอบกระทู้ถามจาก 2 วันครึ่งขึ้นเป็น 3 วัน นอกจากนี้ ผู้แทนสภาแห่งชาติสามารถตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลได้ทุกโอกาส มิใช่แค่ในการประชุมสภาแห่งชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นาย เยืองจุงก๊วก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งนายได้เผยว่า“พวกเราส่งเอกสารเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เห็นว่า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สามารถยืนยันได้ว่า การปฏิบัติมาตรการต่างๆหลังการตอบกระทู้ถามคือสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจากการตั้งกระทู้ถาม สภาแห่งชาตินับวันให้ความสนใจต่อรายงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ในสมัยที่ผ่านมา ส่วนบรรดารัฐมนตรีก็ให้ความสนใจต่อเนื้อหาการตอบกระทู้ถามมากขึ้น”

ในเวลาที่ผ่านมา สมาชิกรัฐบาลที่ถูกผู้แทนสภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามจะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด