ปี 2018: ช่วงเวลาที่สำคัญในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - ปี 2018 เป็นปีเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ในแผนการพัฒนาประเทศของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 โดยการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกคือปัจจัยสำคัญ ในปีนี้ เวีดนามมีทั้งโอกาสของการผสมผสาน โดยเฉพาะการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งการใช้โอกาสนี้เป็นอย่างดีจะมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามบนเวทีโลก

ปี 2018: ช่วงเวลาที่สำคัญในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ 

ในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกจากแนวทาง “ขยายความสัมพันธ์ การเข้าเป็นสมาชิกและการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศมาเป็นการเป็นฝ่ายรุกในการมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดริเริ่มและกำหนดกลไกความร่วมมือที่เป็นก้าวเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งการผสมผสานของเวียดนามในปี 2018 ก็ยังคงยึดถือตามแนวทางนี้

ช่วงเวลาที่สำคัญในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

การผสมผสานด้านเศรษฐกิจคือเนื้อหาสำคัญในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม ปี 2018 เวียดนามต้องเสร็จสิ้นคำมั่นระหว่างประเทศสำคัญๆทั้งหมดเพื่อยกระดับการผสมผสาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เผยว่า “ปี 2018 คือกำหนดการที่เวียดนามต้องเสร็จสิ้นทุกคำมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในหลายระดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นและสถานประกอบการ โดยก่อนอื่นคือข้อตกลงสินค้าอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2018 โดยยกเลิกการเก็บภาษีต่อรายการสินค้า 669 รายการ คำมั่นของ WTO การลดภาษีในระดับสูงตาม FTA ใหม่ระหว่างอาเซียนกับจีนและสาธารณรัฐเกาหลี คาดว่า สามารถจะเสร็จสิ้น FTA กับอียูหรือ EVFTA และลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP”

อาจเห็นได้ว่า ปี 2018 เวียดนามจะเข้าร่วมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีขอบเขตใหญ่มากขึ้นด้วยมาตรฐานและความต้องการที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผสมผสานในระดับที่สูงขึ้นของเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแอง ได้แสดงความเห็นว่า “ปี 2018 จะนำมาซึ่งโอกาสที่ใหญ่กว่า ถ้าหากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนามได้รับการให้สัตยาบันและได้รับการปฏิบัติ เช่นเดียวกับ CPTPP ที่จะได้รับการลงนามก็จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่ในกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม เมื่อปี 2000 มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปบรรลุเพียง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ถึงปี 2017 ได้บรรลุกว่า 4 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยกลไกที่ให้สิทธิพิเศษที่ทั้งสองฝ่ายได้สงวนให้แก่กันใน EVFTA มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังอียูอาจสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ”

นอกจากโอกาสที่มีในปัจจุบันแล้ว เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องใช้โอกาสนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเวียดนามในการปฏิบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแองได้แสดงความเห็นว่า “พวกเราตระหนักได้ดีว่า เนื้อหาเหล่านี้ต้องการความพยายามใหม่ๆ ในกระบวนการปฏิบัติในเร็วๆนี้ ถ้าหากข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ พวกเราต้องปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐ กลไก นโยบายสำหรับสถานประกอบการภาครัฐหรือการจัดซื้อของรัฐบาลมากขึ้น กระทรวง หน่วยงานและสำนักงานบริหารของเวียดนามต้องเข้าใจและตระหนักได้ดีถึงความท้าทายและความต้องการที่ต้องตอบสนองในกระบวนการนี้”

ปี 2018: ช่วงเวลาที่สำคัญในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  - ảnh 2ปีเอเปก 2017 ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามได้รับการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ (vietnamplus) 

ผลักดันการต่างประเทศพหุภาคี ยืนยันถึงแนวทางการต่างประเทศที่อิสระและพึ่งพาตนเอง

ปีเอเปก 2017 ได้สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีที่หลากหลายของเวียดนาม ซึ่งได้รับการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งและเป็นฝ่ายรุกในการมีส่วนร่วมจัดทำกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

เพื่อสานต่อก้าวกระโดดด้านการทูตพหุภาคีของปีเอเปก 2017 ในต้นปี 2018 เวียดนามได้จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 26 ฟอรั่มรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกหรือเอพีพีเอฟ นอกจากนี้ ปี 2018 ก็เป็นปีที่จะสร้างพื้นฐานให้แก่การดำเนินกิจกรรมพหุภาคีสำคัญอื่นๆของเวียดนาม เช่น ปีประธานอาเซียน 2020 รณรงค์ให้ประเทศต่างๆสนับสนุนเวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุ่ยแทงเซิน ได้เผยว่า “แนวทางการต่างประเทศที่อิสระ มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก ดังนั้น ในปี 2018 พวกเราต้องยืนหยัดแนวทางการต่างประเทศนี้ต่อไปโดยปรับปรุงบางเนื้อหา 1คือปรับปรุงผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ผลักดันข้อคิดริเริ่มที่เวียดนามได้เสนอในปีเอเปก 2017ที่เศรษฐกิจสมาชิกได้เห็นพ้อง เช่นข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาในรอบด้านและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ 2คือ มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของอาเซียน ร่วมกับอาเซียนธำรงความสามัคคี สร้างความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ต่างๆเพื่อสามารถร่วมมือกับภูมิภาคได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือดำเนินความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายกับประเทศต่างๆและสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ”

การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกคือตัวเลือกสำหรับนโยบายส่วนใหญ่ของประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ซึ่งเวียดนามก็อยู่ในแนวโน้มดังกล่าวเช่นกัน และปี 2018 หวังว่า เวียดนามจะใช้โอกาสสำคัญเกี่ยวกับการผสมผสาน โดยเฉพาะการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกเพื่อบรรลุการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สูงขึ้นรวมทั้งการสร้างสถานะใหม่บนเวทีโลก.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด