ปี 2018 ปีของความสัมพันธ์พิเศษด้านการต่างประเทศ

(VOVWORLD) - ในปี 2018 เวียดนามจะจัดกิจกรรมรำลึกการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งประเทศเพื่อนมิตรเก่าแก่ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ควบคู่กับการผลักดันข้อตกลงที่ได้บรรลุ จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างๆให้พัฒนาในเชิงลึกและมีความหลากหลายมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่า เวียดนามยังคงเป็นจุดเด่นในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและมีศักยภาพในการพัฒนา
ปี 2018 ปีของความสัมพันธ์พิเศษด้านการต่างประเทศ - ảnh 1 นาง Lianys  Torres Rivera เอกอัครราชทูตคิวบาประจำเวียดนาม 

ในปี 2018 เวียดนามจะจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหุ้นส่วนต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและฟินแลนด์ และรำลึกครบรอบ 45 ปีการที่ผู้นำการปฏิวัติแห่งคิวบาฟิเดล คาสโตร เดินทางมาเยือนเขตปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามเมื่อปี 1973

ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน

ในปี 2018 เวียดนามยังคงกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศต่างๆในภูมิภาคและประเทศเพื่อนมิตรเก่าแก่ ปี 2018 ถือเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับคิวบา โดยผู้นำทั้ง 2 ประเทศจะไปเยือนระหว่างกันเพื่อผลักดันความสัมพัน์ร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะเพื่อรำลึกครบรอบ 45ปีการที่ ผู้นำการปฏิวัติแห่งคิวบา ฟิเดล คาสโตร เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกที่เดินทางมาเยือนเขตปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามเมื่อปี 1973 คิวบาจะจัดพิธีรำลึกอย่างเป็นทางการ ณ กรุงฮาวานา ส่วนที่เวียดนาม ก็จะมีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งการเยือนจังหวัดกว๋างจิในเขตปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามเมื่อปี 1973ของประธาน ฟิเดล คาสโตร ไม่เพียงแต่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และสะท้อนความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีงามเท่านั้น หากยังมีความหมายสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและช่วยยกระดับสถานะของการปฏิวัติเวียดนามบนเวทีโลก การที่ทั้ง 2 ประเทศจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานและเป็นพื้นฐานของการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ นาง Lianys  Torres Rivera เอกอัครราชทูตคิวบาประจำเวียดนามได้ประเมินว่า“ทั้ง 2 ประเทศยังมีศักยภาพมากมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะในด้านการลงทุน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนักลงทุนเวียดนามหลายรายได้เข้ามาลงทุนในคิวบา ส่วนคิวบามีจุดแข็งด้านสาธารณสุขที่เวียดนามมีความต้องการ  ทั้ง 2 ประเทศได้อนุมัติและผลักดันการปฏิบัติโครงการลงทุนต่างๆ หวังว่า ทั้ง 2 ประเทศจะมีโครงการร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง 2 รัฐและสถานประกอบการเอกชนของทั้ง 2 ประเทศเพื่อมีส่วนร่วมกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจคิวบาเพื่อผลประโยชน์ร่วมของทั้ง 2 ประชาชาติ”

รำลึกครบรอบ 45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ

ปี 2018 เป็นนิมิตรหมายของการรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วนที่สำคัญๆ รวมถึงอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลียและญี่ปุ่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมฉลองต่างๆตั้งแต่ต้นปี นาย Craig Chittick เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามคือหนึ่งในหุ้นส่วนที่สำคัญอันดับแรกของออสเตรเลียในมหสมุทรอินเดียและมหสมุทรแปซิฟิก ทั้ง 2 ประเทศได้สร้างสรรค์และพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่เข้มแข็งในตลอด 45ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศส ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ผู้นำทั้ง 2 ประเทศจะเดินทางไปเยือนซึ่งกันและกัน ส่วนนาย Jean Baptiste Lemoyne ผู้ช่วยรัฐมนตรียุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศสได้เผยว่า การเยือนของผู้นำระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคี ในปี 2018 ฝรั่งเศสจะปฏิบัติโครงการร่วมมือ 3 โครงการกับเวียดนาม ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงเรียนใหม่ฝรั่งเศส-เวียดนามในกรุงฮานอย โครงการก่อสร้างบ้านฝรั่งเศสและสถานีอนามัยในนครโฮจิมินห์

ปี 2018 ปีของความสัมพันธ์พิเศษด้านการต่างประเทศ - ảnh 2งานเทศกาลเวียดนาม-ญี่ปุ่น (Photo: dantri) 

สำหรับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น นาย Kunio Umeda เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามได้เผยว่า ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ดึงดูดประชาชนหลายหมื่นคนเข้าร่วม เช่น งานเทศกาลญี่ปุ่น-เวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ งานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ กรุงฮานอย นครดานัง เมืองเก่าฮอยอัน และงานมหกรรมดนตรีญี่ปุ่น-เวียดนามในเดือนกันยายนนี้“สิ่งที่สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่รัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นคือความไว้วางใจของผู้นำและประชาชนเวียดนามที่มีต่อญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีความประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆกับเวียดนามเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจดังกล่าว ซึ่งความเป็นมิตรและความไว้วางใจของประชาชนเวียดนามที่มีต่อญี่ปุ่นมากเกินความคาดหวังของผม ดังนั้น เราต่างมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศเวียดนาม”

เมื่อปี 2017 หน่วยงานการทูตเวียดนามได้สร้างนิมิตรหมายจากการจัดการประชุมผู้นำเอเปกให้ประสบความสำเร็จ ส่วนในปี 2018 เวียดนามจะจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 45ปีการสถาปนาคามสัมพันธ์ทางการทูตกับหุ้นส่วนและประเทศเพื่อนมิตรที่เก่าแก่ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้เวียดนามผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างรอบด้านในเชิงลึก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด