ปี 2018- ปีพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามสร้างสรรค์ประเทศแห่งการทำธุรกิจ start up

(VOVWORLD) - รัฐบาลเวียดนามได้เลือกปี 2016 เป็น“ปีทำธุรกิจ start up แห่งชาติ” โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและท้องถิ่นหลายแห่งได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างระบบที่เอื้อให้แก่การทำธุรกิจ start up หรือ start-up ecosystem ให้แก่ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและประชาชนทุกชั้นชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การทำธุรกิจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ปี 2018 ถือเป็นปีพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามผลักดันกิจกรรมการทำธุรกิจ start up ในปีต่อๆไป
ปี 2018- ปีพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามสร้างสรรค์ประเทศแห่งการทำธุรกิจ start up  - ảnh 1กรุงฮานอย 

รัฐบาลเวียดนามได้เดินหน้าปฏิบัติคำมั่นที่เข้มแข็งของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกคือ ตั้งใจสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์ ปฏิบัติรับใช้ประชาชน ซึ่งคำมั่นนี้เป็นหน้าที่บังคับของสำนักงานทุกแห่งตั้งแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่นและประชาชน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ประเทศผสมผสานเข้ากับกระแสโลกนับวันกว้างลึกมากขึ้น

ทำธุรกิจ start up เพื่อสร้างความร่ำรวยให้แก่ตัวเองและสร้างสรรค์ประเทศ

นครโฮจิมินห์คือท้องถิ่นเดินหน้าของประเทศในขบวนการทำธุรกิจ start up โดยได้จัดงบ 1 ล้านล้านด่งจากงบประมาณส่วนกลางเพื่อให้การช่วยเหลือโครงการทำธุรกิจ start up ต่างๆโครงการละ 2 พันล้านด่ง ควบคู่กันนั้น ยังได้จัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือการทำธุรกิจ start up เพื่อเชื่อมโยงโครงการต่างๆกับกองทุนลงทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ทางการปกครองเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง จนถึงปลายปี 2016 มีเกือบ 200 โครงการที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ทางนครได้ตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปี 2020 จะให้การช่วยเหลือโครงการทำธุรกิจ start up 2 พันโครงการ นาง เจิ่นถิบิ่งมิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า “ทางนครจะก่อตั้งศูนย์ทำธุรกิจ start up โดยจะให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านที่ดิน เชื่อมโยงกับสวนอบรม สถานประกอบการใหญ่ๆและแนวคิดกับสถานประกอบการต่างๆ”

นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ในรอบ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 เวียดนามกำหนดว่า เป็น 5 ปีแห่งการทำธุรกิจ start up แห่งชาติ และ 5 ปีทั่วประเทศเน้นพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาสถานประกอบการ “การทำธุรกิจ start up กำลังกลายเป็นขบวนการและแนวโน้มของเศรษฐกิจเวียดนาม ถ้ากล่าวถึงคำจำกัดความของเศรษฐกิจเวียดนามในปีต่อๆไป ผมคิดว่า นั่นคือ “รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และปวงชนทำธุรกิจ start up” ดังนั้นปัญหาการทำธุรกิจ start up โดยเฉพาะการทำธุรกิจ start up ที่มีความคิดสร้างสรรค์กำลังกลายเป็นความต้องการสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจเวียดนาม โดยก่อนอื่นคือเป้าหมายจนถึงปี 2020 พวกเราต้องมีสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ล้านแห่ง ซึ่งหมายความว่าภายใน 5 ปี พวกเราต้องเพิ่มจำนวนสถานประกอบการขึ้นเป็น 2 เท่าในเศรษฐกิจเวียดนาม ภายใน 5 ปีพวกเราต้องทำส่วนงานเท่ากับ 30 ปีเปลี่ยนแปลงใหม่ นั่นคือก้าวกระโดดในนโยบายพัฒนาสถานประกอบการในเวียดนาม”

ปี 2018- ปีพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามสร้างสรรค์ประเทศแห่งการทำธุรกิจ start up  - ảnh 2นครไซ่ง่อน 

ใช้การปฏิวัติ 4.0 เพื่อทำธุรกิจ start up ให้ประสบความสำเร็จ

ในกระแสทำธุรกิจ start up ในทั่วโลก เวียดนามอยู่อันดับที่ 1 ในการจัดตารางอันดับเกี่ยวกับจิตใจแห่งการทำธุรกิจ start up การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้สร้างก้าวกระโดดในการผลิตและประกอบธุรกิจในโลก และนี่ก็คือโอกาสที่อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในการทำธุรกิจ start up ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายต่อสถานประกอบการทำธุรกิจ start up มีความผูกพันกับแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้นสถานประกอบการต้องจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างยั่งยืนและก้าวเดินที่เป็นรูปธรรมและมั่นคงเพื่อก้าวรุดหน้าไปในการปฏิวัตินี้ “โครงสร้างพื้นฐานที่มีความหมายสำคัญที่สุดของยุคดิจิตอลคือฐานข้อมูล สถานประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่คือสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของคนรุ่นใหม่ พวกเขาทำงานกับหุ้นส่วนต่างๆ กับคนและเครื่องจักรกล พวกเขาต้องมีความมั่นคง ความรับผิดชอบและความสามารถเพื่อทำงานกับหุ้นส่วนเหล่านั้น”

นโยบายของรัฐบาลกำลังสร้างก้าวกระโดดให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการ มุ่งสู่เป้าหมายมีสถานประกอบการ 1 ล้านแห่งที่ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2020 เป้าหมายนี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของรัฐบาลต่อการพัฒนาและการทำธุรกิจ start up ของสถานประกอบการ ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ต้องมีความพยายามของกระทรวง หน่วยงาน ตลอดจนสถานประกอบการที่ทำธุรกิจ start up ในการคงอยู่ พัฒนาการผลิต ประกอบธุรกิจและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด