ผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วน ยกระดับสถานะของสภาแห่งชาติเวียดนามในฟอรั่มพหุภาคี

(VOVWORLD) - วันที่ 9 เมษายน ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินและคณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามได้กลับถึงกรุงฮานอย เสร็จสิ้นการเยือนประเทศโมร็อกโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส เยือนและพบปะหารือกับผู้นำสภายุโรป เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูครั้งที่ 140 ซึ่งการเยือนได้ประสบผลสำเร็จที่น่ายินดีต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นฝ่ายรุกและเข้มแข็งของเวียดนามในการแก้ไขความท้าทายของภูมิภาคและโลก รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ส่งเสริมบทบาทและสถานะของสภาแห่งชาติเวียดนามบนเวทีโลกมากขึ้น
ผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วน ยกระดับสถานะของสภาแห่งชาติเวียดนามในฟอรั่มพหุภาคี - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามกล่าวปราศรัยในการประชุมไอพียู 140

 

การเยือนครั้งนี้ของคณะผู้แทนระดับสูงสภาแห่งชาติเวียดนามได้มีขึ้นเป็นเวลากว่า 10 วัน โดยมีกิจกรรมทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเกือบ 50 กิจกรรม ซึ่งถือเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จ น่าประทับใจและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับโมร็อกโก ฝรั่งเศสและสภายุโรป

การพบปะที่มีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน ได้พบปะทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของโมร็อกโกและฝรั่งเศส โดยการเจรจาได้มีขึ้นอย่างตรงไปตรงมา จริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับสองประเทศนี้ พร้อมทั้งหารือถึงมาตรการขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาของทั้งสองประเทศและความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต โดยเฉพาะบนเวทีระหว่างประเทศ

ที่ประเทศฝรั่งเศส นางเหงียนถิกิมเงิน ได้พบปะกับตัวแทนของสถานประกอบการชั้นนำของฝรั่งเศส 15 แห่ง พบปะกับส.ส.และส.ว.ฝรั่งเศสอีกหลายท่านเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศส พร้อมทั้งพบปะกับชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสเกือบ 700 คนในโอกาสรำลึกครบรอบ 100 ปีวันที่ประธานโฮจิมินห์ก่อตั้งสมาคมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสและกล่าวปราศรัยในการประชุมความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามครั้งที่ 11

ที่ประเทศเบลเยียม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เยือนและพบปะหารือกับรัฐสภายุโรปและคณะกรรมการยุโรปเพื่อเร่งรัดให้มีการลงนามอนุมัติและให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียู โดยผู้นำรัฐสภายุโรปและผู้นำระดับสูงของเบลเยียมได้ยืนยันว่า สนับสนุนการลงนามอนุมัติและให้สัตยาบันข้อตกลงเหล่านี้

ผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วน ยกระดับสถานะของสภาแห่งชาติเวียดนามในฟอรั่มพหุภาคี - ảnh 2 ให้การต้อนรับประธานไอพียู Gabriela Cuevas Barron

ส่งเสริมบทบาทและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

หลังการเยือนและพบปะหารือกับรัฐสภายุโรป ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เข้าร่วมการประชุมไอพียู 140  ที่มีผู้แทน 1,600 คนจาก 162 ประเทศ โดยเฉพาะผู้นำรัฐสภา 76 คนเข้าร่วม

บทปราศรัยในการประชุมของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเหงียนถิกิมเงินได้รับคำชื่นชมจากผู้แทนอื่นๆ โดยกล่าวย้ำถึงบทบาทของไอพียู แนวทางและมติต่างๆของไอพียูที่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในรัฐสภาสมาชิก รวมทั้งปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในรัฐสภาประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศเวียดนาม แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาใหญ่ๆเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ให้คำมั่นว่า สภาแห่งชาติเวียดนามจะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและร่วมกับไอพียูและรัฐสภาของประเทศต่างๆปฏิบัติมติและความคิดริเริ่มของไอพียูเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั่วโลก

นอกรอบการประชุม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้มีการพบปะทวิภาคีกับผู้นำรัฐสภาประเทศต่างๆ เช่น กาตาร์ รัสเซีย อิหร่าน คาซักสถาน ศรีลังกาและจอร์เจีย โดยเฉพาะนางเหงียนถิกิมเงินได้พบปะหารือกับเลขาธิการของสหภาพรัฐสภาโลก Martin Chungong โดยนาย Martin Chungong ได้ชื่นชมอีกครั้งเกี่ยวกับแถลงการณ์ฮานอยภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน – แปรคำพูดเป็นการปฏิบัติ” ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมไอพียูครั้งที่ 132 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อปี 2015 และยืนยันว่า ในหลายปีมานี้ เวียดนามได้พยายามเป็นอย่างมากเพื่อแปรคำมั่นดังกล่าวให้เป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆได้รับการปฏิบัติทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นาย Martin Chungong ยังชื่นชมการที่เวียดนามทำการแปลและพิมพ์หนังสือคู่มือประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกาศโดยไอพียูและยูเอ็นดีพีเป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นตัวอย่างให้รัฐสภาประเทศอื่นๆปฏิบัติตาม

การเยือนครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงินได้ประสบความสำเร็จ ช่วยขยายความร่วมมือกับรัฐสภาประเทศอื่นๆ ร่วมมือตรวจสอบและเฝ้าติดตามการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับต่างๆที่เวียดนามได้ลงนามกับประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย พร้อมทั้งเป็นการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับบทบาทของเวียดนามบนเวทีระหว่างประเทศ.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด